ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ,ИНФОГРАФИК


I. ИНФОГРАФИК

 хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал
  2010-2014       Татах
2013       Татах
2014     Татах Татах
2015  Татах  Татах  Татах Татах
2016  Татах Татах Татах Татах
 2017         Татах        Татах      Татах      Татах
2018        татах    татах     Татах  

"Увс аймгийн хүүхэд,эмэгтэйчүүдийн мэдээлэл" инфографик  ҮЗЭХ

II. ХҮН АМЫН ТОО

үзүүлэлт хугацаа файл
Аймгийн  Хүн амын тоо,СУМААР 2000-2014 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар,багаар насаар 2015 Татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2015 Татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2015 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2016 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2016 Татах
Аймгийн Хүн амын тоо багаар насаар  2017 татах
Аймгийн Хүн амын тоо сумаар, насаар 2017 татах
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2017 татах
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар 2017 татах

  III. МАЛЫН ТОО

үзүүлэлт хугацаа Файл
  Аймгийн малын тоо,СУМААР,төрлөөр 2000-2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2015 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр,багаар 2016 Татах
  Аймгийн малын тоо,сумаар,төрлөөр багаар 2017 Татах

  IV. БАГИЙН ХҮН АМ,ӨРХ, МАЛЫН ТОО ТӨРЛӨӨР

   үзүүлэлт хугацаа  файл
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрхийн тоо 2004 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2007 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2008 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2009 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр  2010 Татах
Аймгийн БАГИЙН хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр  2011 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2012 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2013 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2014 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2015 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2016 Татах
Аймгийн БАГИЙН Хүн ам, өрх, малын тоо төрлөөр 2017 татах

V. ХҮН АМЫН ТОО НАСААР, БАЙРШЛААР 

 үзүүлэлт хугацаа файл
  Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр 2013 Татах
  Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр 2014 Татах
  Хүн амын тоо насаар,сумаар 2014 Татах
  Хүн амын тоо багаар хүйсээр 2015 Татах
  Хүн амын тоо багаар байршлаар 2016 Татах
  Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр 2016 Татах
Хүн амын тоо багаар байршлаар 2017 татах
Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр 2017 татах

 VI. ӨРХИЙН ТОО

үзүүлэлт хугацаа файл
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2013 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2014 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2015 Татах
  Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2016 Татах
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар 2017 татах

 

VII.  Тариалсан талбай,төрөл,сум,га :  - 2000-2015 он   ҮЗЭХ 

                                                                -  2016-2017 он   ҮЗЭХ

 VIII.  Хураасан ургац,төрөл,сум,тонн:  -  2000-2017 он   ҮЗЭХ

                                                                  - 2016-2017 он   ҮЗЭХ

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 11-р сарын 15-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

5800

  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 2067
  Бензин, А-92 2247
  Дизелийн түлш 2473