Хэвлэлийн бага хурал


Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 1 сар

 

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 2 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 3 сар

 

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 12 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 11 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 10 сар

  

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 9 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 8 сар

 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 7 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 6 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 5 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 4 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 3 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 2 сар
 • ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ 2016 оны 1 сар 
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны 12 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 12-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 1-р сарын 5 нд “ 2015 оны 12–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 3 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 15 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 35 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 80-өөд хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 12 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.   

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 11 сарын илтгэл
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 10 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 10-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 11-р сарын 13 нд “ 2015 оны 10–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 11 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 25 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 40-өөд хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 10 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 9 сарын илтгэл
 •    

  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 9-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 10-р сарын 13 нд “ 2015 оны 9–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 15 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 20 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 60-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 9 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 •  
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 8 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 8-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 9-р сарын 14 нд “ 2015 оны 8–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 8 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 18 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 55-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 8 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 7 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 7-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 8-р сарын 14 нд “ 2015 оны 7–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 22 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 45-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 7 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 6 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 6-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 7-р сарын 13 нд “ 2015 оны 6–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

 •  

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 12 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 45-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 6 сарын байдлаар танилцуулгыг ойн байр наадмын комиссын дарга, гишүүдэд хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа

   

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 5 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор  "Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал-2015 оны 5 сард” сэдвээр хэвлэлийн бага хурал хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 7 хүн оролцлоо. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 32 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 55-аад хүнд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2015 оны эхний 5 сарын  танилцуулгаар мэдээлэл хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа. Хэвлэлийн бага хурлын танилцуулага дээр Статистикийн мэдээ мэдээлэл авах сувгуудыг байнга ард нь хавсаргаж сурталчлав. 

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 4 сарын илтгэл:

  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 4-р сарын мэдээлэл танилцуулгаар  Хэвлэлийн бага хурлыг  хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 45 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга, сумдын засаг дарга нийт 80-аад хүнд "Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 4 сард" танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • 2015 оны эхний 3 сарын бага хурлын илтгэл: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 3-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 4-р сарын 14 нд “ 2015 оны 3 –р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 7 хүн оролцлоо.
 • Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 43 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 60-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 3 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • 2015 оны эхний 1 сарын бага хурлын илтгэл
 • 2015 оны эхний 2 сарын бага хурлын илтгэл: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор  Хэвлэлийн бага хурал 3-р сарын 12 нд “ 2015 оны 2 –р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 65 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 80-аад хүнд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 2 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа. 

 • Орон нутгийн САМА ТВ-д аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2014 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийв.
 •  Аймгийн засаг даргын тамгын газрын ажилтнуудад нийгэм эдийн засгийн байдлын 2014 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийж, 1212.mn, Monstat, Ezstat апликейшнийг сурталчлав.

Хэвлэлийн бага хуралд тавьсан мэдээллүүд:

2013 оны эцсийн урьдчилсан байдлын танилцуулга энд дарж үзнэ үү

2014 оны эхний 1 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 2 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 3 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 4 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 5 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 6 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 7 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 8 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 9 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 10 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 11 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны жилийн эцсийн танилцуулга

   Бичил уурхай эрхлэгчид ээ.

Судалгаандаа  идэвхтэй хамрагдана уу.

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Улаангом хотод

      /2017 оны 04 сарын 19 ний байдлаар/

       нэр төрөл        үнэ /төгрөг/
1 р гурил,1кг 1000
Хонины мах, 1 кг

6166

Үхрийн мах, 1 кг 6000

Ямааны ястай мах ,1 кг

4500
Элсэн чихэр, 1 кг 2400
Цагаан будаа, 1 кг 2433
Шингэн сүү, 1 л 1733
Дизелийн түлш, 1л

1890

Бензин А 80, 1л 1650
Бензин А92, 1л 1760

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

-Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн програм  ТАТАХ

-Мал тооллогын мэдээлэл оруулах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын тайлан харах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын програмын ЗААВАР ТАТАХ