Хэвлэлийн бага хурал


Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 1 сар

 

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 2 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017 оны 3 сар

 Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-4 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-5 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-6 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-7 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-8 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-9 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-10 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2017-11 сар 

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 12 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 11 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 10 сар

  

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 9 сар

Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 8 сар

 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 7 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 6 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 5 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 4 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 3 сар
 • Хэвлэлийн бага хурлын илтгэл 2016 оны 2 сар
 • ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ 2016 оны 1 сар 
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны 12 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 12-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 1-р сарын 5 нд “ 2015 оны 12–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 3 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 15 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 35 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 80-өөд хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 12 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.   

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 11 сарын илтгэл
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 10 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 10-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 11-р сарын 13 нд “ 2015 оны 10–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 11 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 25 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 40-өөд хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 10 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 9 сарын илтгэл
 •    

  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 9-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 10-р сарын 13 нд “ 2015 оны 9–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 15 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 20 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 60-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 9 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 •  
 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 8 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 8-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 9-р сарын 14 нд “ 2015 оны 8–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 8 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 18 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 55-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 8 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 7 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 7-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 8-р сарын 14 нд “ 2015 оны 7–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 2 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 22 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 45-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 7 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 6 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 6-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 7-р сарын 13 нд “ 2015 оны 6–р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

 •  

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 12 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 45-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 6 сарын байдлаар танилцуулгыг ойн байр наадмын комиссын дарга, гишүүдэд хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа

   

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 5 сарын илтгэл
 • Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор  "Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал-2015 оны 5 сард” сэдвээр хэвлэлийн бага хурал хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 7 хүн оролцлоо. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 32 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 55-аад хүнд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын 2015 оны эхний 5 сарын  танилцуулгаар мэдээлэл хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа. Хэвлэлийн бага хурлын танилцуулага дээр Статистикийн мэдээ мэдээлэл авах сувгуудыг байнга ард нь хавсаргаж сурталчлав. 

 • Хэвлэлийн бага хурлын 2015 оны эхний 4 сарын илтгэл:

  Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 4-р сарын мэдээлэл танилцуулгаар  Хэвлэлийн бага хурлыг  хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.

  Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 45 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга, сумдын засаг дарга нийт 80-аад хүнд "Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 4 сард" танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • 2015 оны эхний 3 сарын бага хурлын илтгэл: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор 3-р сарын мэдээлэл танилцуулга гарсны дараа Хэвлэлийн бага хурал 4-р сарын 14 нд “ 2015 оны 3 –р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, эрхлэгч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 7 хүн оролцлоо.
 • Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 43 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 60-аад хүн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 3 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа.

 • 2015 оны эхний 1 сарын бага хурлын илтгэл
 • 2015 оны эхний 2 сарын бага хурлын илтгэл: Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын талаархи мэдээллийг нийт иргэдэд хүргэх зорилгоор  Хэвлэлийн бага хурал 3-р сарын 12 нд “ 2015 оны 2 –р сарын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сэдвээр хийж түүнд 1 телевиз, аймгийн сонины сурвалжлагч, засаг даргын хэвлэлийн төлөөлөгчид 6 хүн оролцлоо.Мөн аймгийн ЗДТГ-ын ажиллагсад 65 хүн, аймгийн хурлын дарга,  аймгийн засаг дарга, орлогч дарга, засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, гол гол бодлогын агентлагуудын дарга нийт 80-аад хүнд аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал -2015 оны эхний 2 сарын байдлаар танилцуулгыг хийж тэдний сонирхсон асуултанд хариуллаа. 

 • Орон нутгийн САМА ТВ-д аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2014 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийв.
 •  Аймгийн засаг даргын тамгын газрын ажилтнуудад нийгэм эдийн засгийн байдлын 2014 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийж, 1212.mn, Monstat, Ezstat апликейшнийг сурталчлав.

Хэвлэлийн бага хуралд тавьсан мэдээллүүд:

2013 оны эцсийн урьдчилсан байдлын танилцуулга энд дарж үзнэ үү

2014 оны эхний 1 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 2 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 3 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 4 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 5 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 6 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 7 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 8 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 9 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 10 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны эхний 11 сарын байдлын танилцуулга

2014 оны жилийн эцсийн танилцуулга

 

7 хоногийн үнийн мэдээ, Улаангом хотод

      /2018 оны 01 сарын 10 ны байдлаар/

       нэр төрөл        үнэ /төгрөг/
1 р гурил,1кг 1200
Хонины мах, 1 кг

4500

Үхрийн мах, 1 кг 4800

Ямааны ястай мах ,1 кг

3500
Элсэн чихэр, 1 кг

 2300

Цагаан будаа, 1 кг 2500
Шингэн сүү, 1 л 2000
Дизелийн түлш, 1л

1820

Бензин А 80, 1л 1580
Бензин А92, 1л 1760