Хүн ам орон сууцны тооллого 2010 он


I.БАГИЙН ДҮНГЭЭР

 • Суурин хүн амын тоо,нас,хүйс,харъяаллаар ҮЗЭХ
 • 2-39 насны суурин хүн амын тоо,насны бүлэг,сургуульд сурдаг эсэх,хүйсээр  ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын тоо,нас,гэр бүлийн байдлаар ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо, өрхөд тоологдсон хүний тоо, өрхийн хэлбэрээр ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо өрхөд тоологдсон суурин хүний тоо,16 хүртэлх насны хүүхдийн тоогоор  ҮЗЭХ
 • 18 хүртэлх насны хүүхдийн тоо,нас,хүйс,хмат амьдардаг хүмүүсийн байдлаар ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо,өрхийн хэлбэр,өрхөд тоологдсон 60 ба түүнээс дээш настай хүний тоо,ам бүлийн гишүүний тоогоор ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо,өрхөд тоологдсон хүний тоо,тэдгээрээс хөдөлмөр эрхэлдэг хүний тоогоор ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо,өрхөд тоологдсон хүний тоо,хөд.эрхэлдэггүй хүний тоо, 15 хүртэлх насны хүүхдийн тоогоор ҮЗЭХ
 • Өрхийн тэргүүлэгчийн эдийн засгийн идэвхийн байдал,насны бүлэг, хүйсээр  ҮЗЭХ

II. СУМЫН ДҮНГЭЭР

 • Суурин хүн амын тоо, нас, хүйс,харъяаллаар ҮЗЭХ
 • Суурин хүн амын тоо,харъяалал,үндэс угсаа,насны бүлгээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын тоо харъяалал,үндэс угсаа,гэр бүлийн байдлаар ҮЗЭХ
 • 6,түүнээс дээш насны суурин хүн амын тоо,нас,боловсролын төвшин,бичиг үсгийн мэдлэг,хот хөтөө ,хүйсээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын тоо,боловсролын төвшин,гэр бүлийн байдлаар ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо,өрхөд тоологдсон хүний тоо, өрхийн хэлбэрээр ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо,16 хүртэлх насны хүүхдийн тоогоор ҮЗЭХ
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй суурин хүн амын тоо,нас,хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр,хүйсээр  ҮЗЭХ
 • Төрөлхийн ХБ суурин хүн амын тоо,нас,хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр,хүйсээр ҮЗЭХ
 • Олдмол ХБ суурин хүн амын тоо,нас,ХБ хэлбэр,хүйсээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын ажил эрхлэлт,насны бүлгээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт,гэрлэлтийн байдлаар ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны ажил эрхэлдэг суурин хүн амын тоо, ЭЗҮА салбарын ангилал,ажил эрхлэлтийн байдлаар ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны суурин хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт,боловсролын төвшин,бичиг үсгийн мэдлэгээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны ажил эрхэлдэг суурин хүн амын тоо насны бүлэг, ажил эрхлэлтийн байдлаар  ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны ажил эрхэлдэггүй хүний тоо,насны бүлэг,боловсролын төвшин,бичиг үсгийн мэдлэгээр ҮЗЭХ
 • 15,түүнээс дээш насны ажил эрхэлдэггүй хүний тоо,шалтгаан,насны бүлгээр ҮЗЭХ
 • Байшинд амьдардаг өрх,өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо,байшингийн төрөл,сууцны өмчийн хэлбэр, эзэмшлийн хэлбэрээр ҮЗЭХ
 • Гэрт амьдардаг өрх,өрхөд тоологдсон суурин хүн амын тоо, гэрийн ханын тоогоор  ҮЗЭХ
 • Өрхийн тоо, өрхийн сууцны нөхцөл, сууцны төрлөөр ҮЗЭХ

 

7 хоногийн үнийн мэдээ, Улаангом хотод

      /2018 оны 01 сарын 10 ны байдлаар/

       нэр төрөл        үнэ /төгрөг/
1 р гурил,1кг 1200
Хонины мах, 1 кг

4500

Үхрийн мах, 1 кг 4800

Ямааны ястай мах ,1 кг

3500
Элсэн чихэр, 1 кг

 2300

Цагаан будаа, 1 кг 2500
Шингэн сүү, 1 л 2000
Дизелийн түлш, 1л

1820

Бензин А 80, 1л 1580
Бензин А92, 1л 1760