2018 оны эхний 10 сарын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэв.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 17. 04 цаг 25 минут
Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 10 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 745 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12 (1.6 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 398 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 53.4 хувийг эзэлж байна. 2018 оны 10 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 181 (19.5 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 22 (2.9 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт энэ онд 2181 ажилгүй иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан ажилгүйчүүдээс 478 иргэн ажилд зуучлагдан орж, 2213 Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 15.6 хувь, 25-34 насны 36.9 хувь, 35-44 насны 26.2 хувь, 45-54 насны 18.3 хувь, 55-59 насны 2.7 хувь, 60 дээш насны 0.3 хувь ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 26.4 хувь нь дээд, 10.2 хувь нь тусгай дунд болон мэргэжлийн анхан шатны, 53.5 хувь нь бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой, 9.7 хувь нь бага болон боловсролгүй хүмүүс эзэлж байна.2018 онд 810 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 95 (10.5 %) буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 10 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 15. 01 цаг 30 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сард 1559 эх амаржиж, 1572 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 393 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 145 (8.5%), төрсөн хүүхэд 139 (8.1%)-ээр тус тус буурч, нас баралт 35 (9.8%) -аар өмнөх оны мөн үеэс өсчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 19.2, нас баралт 4.8, цэвэр өсөлт 14.4 болов. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 10 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 745 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12 (1.6 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 398 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 53.4 хувийг эзэлж байна.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 15.6 хувь, 25-34 насны 36.9 хувь, 35-44 насны 26.2 хувь, 45-54 насны 18.3 хувь, 55-59 насны 2.7 хувь, 60 дээш насны 0.3 хувь ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 26.4 хувь нь дээд, 10.2 хувь нь тусгай дунд болон мэргэжлийн анхан шатны, 53.5 хувь нь бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой, 9.7 хувь нь бага болон боловсролгүй хүмүүс эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 10 сард 13156.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 565.5 (4.5%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 39799.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5158.6 (14.9%) сая төгрөгөөр өсчээ.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 10 сард 42.5 мянган хүнд 11627.6 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 3703.5 (1.5дахин) сая төгрөгөөр өсч, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 10597 (33.2%) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 10 сард 25 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 5 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 9 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 гаралтаар өссөн байна. 1000 амьд төрөлтөнд 15.9 нялхсын эндэгдэл, 21.6 нь 5 хүртэлх насны эндэгдэл ноогдож байна. Агаарын чанарын мэдээгээр хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол байхгүй. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нүүрстөрөгчийн дутуу исэл 0.13 мг/м3 – аар их, азотын давхар исэл 0.009 мг/м3 , тоос 0.021 мг/м3 –аар тус тус бага, хүхэрлэг хий өнгөрсөн онтой ижил түвшинд байлаа. Энэ оны эхний 10 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 294 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 (1.0%), өмнөх 4 жилийн дунджийн түвшинд байна. Гэмт хэргийн улмаас 117 хүн гэмтэж, 300 иргэн хохирсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 10 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 15. 01 цаг 19 минут
2018 оны сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 181 (19.5 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 22 (2.9 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт энэ онд 2181 ажилгүй иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан ажилгүйчүүдээс 478 иргэн ажилд зуучлагдан орж, 2213 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагджээ. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 15.6 хувь, 25-34 насны 36.9 хувь, 35-44 насны 26.2 хувь, 45-54 насны 18.3 хувь, 55-59 насны 2.7 хувь, 60 дээш насны 0.3 хувь ажилгүйчүүд байна. Ажилгүйчүүдийн 26.4 хувь нь дээд, 10.2 хувь нь тусгай дунд болон мэргэжлийн анхан шатны, 53.5 хувь нь бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой, 9.7 хувь нь бага болон боловсролгүй хүмүүс эзэлж байна.810 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 95 (10.5 %) буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Сарын аянаа дүгнэж тайлангаа тавилаа

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 07. 10 цаг 38 минут
Монгол улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 94 жилийн ойг угтан жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу статистикийн хэлтсээс статистик мэдээ, мэдээллийн чанар, ашиглалт болон түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх сарын аяныг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн ба аянаа дүгнэн тайлангаа тавив. Тайлангийн хурлыг аймгийн ЗД зөвлөх Д.Мягмарсүрэн нээж маш үр дүнтэй ажил болсныг дурдаад нийт статистикчдад ажлын амжилт хүслээ.Дараа нь хэлтсийн дарга П.Тунгалаг сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг танилцуулав. Статистик бол өнгөрснийг баримтжуулж,өнөөдрийг дүгнэж, ирээдүйг тодохойлогч юм. Дэлхийн 200 гаруй улс оронтой бид нэг л хэлээр ойлголцож чадна энэ бол статистик. Ирээдүйг шинжлэх ухааны үндэстэй таамаглаж, эрсдлийг тооцож чадах ганц арга бол статистик юм. Улс, бүс, аймаг, сум, багийн түвшинд олон улсын аргачлалаар боловсруулан бэлтгэн гаргаж байгаа Статистик мэдээ, мэдээллийн ашиглалт болон хэрэглээг эрчимтэй нэмэгдүүлж, статистикийн салбарын үйл ажилалааг аймгийн ард иргэддээ сурчталчлах, статистикийн боловсролыг олгож статистик мэдээллийн ач холбогдол танилцуулах, статистик мэдээллийн хэрэглэгчдийг нэмэгдүүлэх, байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо болон хүний нөөцийн чадварыг нэмэгдүүлэхэд гол зорилго чиглэснийг онцлон дурдаад аймгийн хэмжээнд 1795 статистикчид ажиллаж байна.Сарын аяны хүрээнд зохион байгуулсан уралдаан тэмцээн, ажил төрлийн шилдэгүүдээ тодрууллаа. I. Илтгэлийн уралдаанд : 1-р байр -Ерөнхий боловсролын 5-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Д.Уянга 2-р байр- Ерөнхий боловсролын 3-р сургууль 11в анги Л.Батболд 3-р байр-Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12б ангийн сурагч Б.Бат-Өлзий II. ШИЛДЭГ МЭДЭЭЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА- ЧАНДМАНЬ УВС ХХК III. ШИЛДЭГ СТАТИСТИКЧ - Малчин сумын Төрийн сангийн ажилтан Ц.Нацаг IV. ШИЛДЭГ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА- Тариалан сумын Хөхөө багийн Засаг дарга Ц.Батзул Мөн Статистикийн салбарын үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулж ажилласан хүмүүсийг аймгийн болон ҮСХ-ны шагналаар шагналаа. Аймгийн ЗД баярын бичгээр 2, ЗД жуухаар 15, Аймгийн Хүндэт тэмдэгээр 6, ҮСХ-ны Хүндэт жуух бичгээр 25, Хэлтсийн өргөмжлөлөөр 1 хүнийг тус тус шагналаа. Мөн 11 сарын 11 нд төрсөн 4 хүнд дурсгалын зүйл хадгалуулав.Хурлыг хааж Аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу үг хэлэхдээ богинохон хугацаанд их ажил хийснийг онцлоод хэлтсийн даргыг Аймгийн Хүндэт тэмдгээр шагналаа.
Дэлгэрэнгүй

Аяны хүрээнд аймгийн статистикчдын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 07. 09 цаг 37 минут
Статистик хөгжилд хөтлөгч хүч аяны хүрээнд аймгийн нийт статистикчдын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулж аваргаа тодрууллаа.10 баг тамирчид оролцож Тариалан сумын статистикчдын баг тэргүүлж Цом, алтан медаль,мөнгөн шагналаар шагнуулав. Аж үйлдвэр тээврийн салбарын статистикчид 2-р байр эзэлж мөнгөн медаль мөнгөн шагнал, Эрүүл мэндийн салбарын статистикчид 3-р байрыг эзэлж хүрэл медаль мөнгөн шагналыг эзэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ийн сурагчдад "Статистикийн боловсрол" хичээл заалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 05. 05 цаг 11 минут
СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ сарын аяны хүрээнд статистикийн салбар үүсч хөгжсөний 94 жилийн ойг угтан ЕБ-ын цогцолбор 2 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 120 сурагчдад Статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг “Статистикийн боловсрол” сэдвээр 1 цагийн хичээл заалаа. Хичээлээр статистикийн тухай ойлголт, байгууллагын үйл ажиллагаа, тооллого судалгааг хэрхэн зохион байгуулдаг, ОУ-ын статистикийн салбарын чиг хандлага, улс, бүс, аймгийн статистик мэдээллийг хэрхэн хаанаас авах талаар тодорхой мэдээлэл хийлээ. Мөн Увс аймгийн 2017 оны нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаар танилцуулга хийж сурагчдын статистик боловсролыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн ажил боллоо. Үндэсний Статистикийн хороо, БСШУСЯ хамтран ЕБС-ийн багш нарт зориулсан “Статистикийн арга зүй гарын авлага” боловсруулан гаргасан нь статистикийн талаарх сурагчдын мэдлэг, боловсролыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой ажил болсныг багш, сурагчид онцолж байсан юм. Энэ үеэр анги бүрийн шилдэг сурагчдад өөрийнх нь талаар сонирхолтой статистик мэдээллийг агуулсан гэрчилгээг гардуулан сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөлөө.
Дэлгэрэнгүй

Малчин суманд статистикийн үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 04. 14 цаг 49 минут
Увс аймгийн МАЛЧИН сум "СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" аяны хүрээнд сумын ШИЛДЭГ МЭДЭЭЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА, сумын ШИЛДЭГ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, сумын ШИЛДЭГ СТАТИСТИКЧ зэрэг статистикийн салбарын шилдгүүдээ шалгарууллаа.Сумын статистик мэдээ тайлан анхан шатанд гаргадаг багийн дарга нар, эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын салбарын статистикчид, захиргааны статистик мэдээ тайлан гаргадаг анхан шатны нэгжийн мэргэжилтнүүд 4 багт хуваагдан сумын ард иргэддээ статистикийн үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах зорилгоор өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний багуудын уралдаанд: 1. Мэндчилгээ 2. Багийн Засаг дарга нар дуулж байна дуэт дуу 3. Асуулт хариулт /аймгийн Статистикийн хэлтсээс бэлдсэн/ 4. Хүн ам, ХАА, ААНБ, мөнгө санхүү гэсэн сэдвүүдээр дүрийн тоглолт 5. Нэг баг-нэг авъяас зэрэг төрлүүдээр өрсөлдлөө. Шүүгчээр аймгийн Статистикийн улсын байцаагчид, сумын удирдлагууд ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аяны хүрээнд Малчин суманд ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 04. 12 цаг 17 минут
СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ аяны хүрээнд Малчин суманд Статистикийн улсын байцаагчид анхан шатны бүртгэл судалгаа, мэдээ тайланд хяналт хийж, статистикийн үйл ажиллагааг сурталчлах, статистик тоо мэдээлэл, түүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, аймгийн ШИЛДЭГ СТАТИСТИКЧ шалгаруулах удирдамжийн дагуу ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 11-р сарын 15-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

5800

  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 2067
  Бензин, А-92 2247
  Дизелийн түлш 2473