Байгууллагын соёл, хувь хүний харилцаа ба ёс зүйн талаар ажилтнуудад мэдээлэл хийлээ

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 13 цаг 31 минут
Байгууллагын соёл, хувь хүний харилцаа ба ёс зүйн талаар ажилтнуудад мэдээлэл хийлээ Байгууллагын соёл нь байгууллагын ажлын үр ашигт ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд байгууллагын хөгжил, дэвшлийн гол хөдөлгүүр болж чадахаас гадна мөн гол саад тотгор ч болж чаддаг байна.Байгууллагын соёлд байгууллагын бүх гишүүдийн нийтлэг үзэл баримтлал, үнэт зүйлсийн тогтолцоо,байгууллагын бусдаас ялгарах онцлог, дүр төрх, имидж гэх мэт зүйлүүд багтана.Байгууллагын уриа, таних тэмдгүүд, баяр ёслолоо тэмдэглэдэг ёс заншлууд нь байгууллагын соёл бүрдэхэд ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд энэ бүгд тэр байгууллагын бусдаас ялгардаг “имидж”-ийг бүрдүүлдэг. ХҮЧТЭЙ БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛЫГ БИЙ БОЛГОХОД БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БУЙ ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА БА ЁС ЗҮЙ ИХЭЭР НӨЛӨӨЛДӨГ.
Дэлгэрэнгүй

Төрийн албан хаагчийн харилцаа,ёс зүйн талаархи мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 13 цаг 01 минут
Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж буй аяны хүрээнд хэлтсийн ажилтнуудад Төрийн албан хаагчийн харилцаа,ёс зүйн талаархи мэдээлэл хийлээ. Тухайн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тавигдах ёс суртахууны өвөрмөц хэм хэмжээнээс гадна хүнлэг, энэрэнгүй байж ажил мэргэжлээ өндөр ур чадвартайгаар хийж гүйцэтгэхийг ёс зүй гэнэ. Ёс зүйг дан ганц дүрмээр зохицуулж болохгүй, харин дагаж мөрдөх хэм хэмжээг заавал тогтоож өгдөг. Хориглосон, үүрэг болгосон хэм хэмжээнүүдийг багтаасан байдаг байна.Амжилтанд хүрэхэд 99 хувь нь УХААЛАГ ХАРИЛЦАА байдаг байна. Харилцаанд үг хэл 7,дуу авиа 38 , биеийн хөдөлгөөн, дохио зангаа 55 хувиар нөлөөлдөг аж.Удирдагчийн үйл ажиллагааны 80-аас дээш хувь нь харилцаан дээр тулгуурлаж явагддаг.
Дэлгэрэнгүй

Монгол улс Олон Улсын Өртгийн Зэрэгцүүлэлтийн Хөтөлбөрт хамрагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 30. 12 цаг 57 минут
Олон Улсын Өртгийн Зэрэгцүүлэлтийн Хөтөлбөр /ОУӨЗХ/ нь дэлхийн улс орнуудын дундаж баялгийг худалдан авах чадварын паретитад шилжүүлэн харьцуулах боломжийг бүрдүүлдэг дэлхий нийтийг хамарсан хөтөлбөр. Гол зорилго нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг худалдан авах чадварын паретитаар тооцох, түүнд шаардагдах мэдээллийг цуглуулах, уг чиглэлээр улс орнуудын статистикийн байгууллагын үнийн статистикийг хөгжүүлэх явдал юм. Манай улс Олон Улсын Өртгийн Зэрэгцүүлэлтийн Хөтөлбөрт Ази Номхон Далайн бүсийн 22 улсын хамт оролцоно.Энэхүү судалгаа нв газар зүй, цаг хугацаа,хамтын ажиллагааны хувьд хамгийн өргөн хамрах хүрээ бүхий дэлхийн хэмжээнд явагддаг статистикийн үйл ажиллагааны нэг юм. ОУӨЗХөтөлбөрийн талаар хэлтсийн ажилтнуудад мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн мал тооллогын сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 29. 19 цаг 32 минут
Сургалтыг Аймгийн засаг даргын орлогч, аймгийн тооллогын комиссын дарга Ц.Батболд нээж мал тооллогын түүх, сургамжаас дурдан судалгаанд ажиллахаар томилогдсон төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг өндөржүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай бөгөөд малыг тоолж, маягтад бүртгэсний дараа малын эзэн тооллогын комиссын гишүүдээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах, малгүй болсон, шилжсэн, нэгдсэн өрхийн мэдээллийг газар дээр нь лавлаж, залруулга хийж ажиллахад онцгой анхаарал тавьж ажиллахыг анхаарууллаа.Мөн тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг богино хугацаанд чанартай сайн зохион байгуулах, тодорхой төлөвлөгөө, график гарган удирдамжинд заасан хугацаанд заагдсан ажлуудыг нэг бүрчлэн хийж гүйцэтгэхийг даалгав. Тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг богино хугацаанд чанартай сайн зохион байгуулах, тодорхой төлөвлөгөө, график гарган удирдамжинд заасан хугацаанд заагдсан ажлуудыг нэг бүрчлэн хийж гүйцэтгэсэн байх ёстойг анхааруулав. Мал тооллогыг чанартай үнэн зөв явуулахад чиглэгдсэн бэлтгэл,зохион байгуулалтын ажлыг сум багийн түвшинд хангуулах, Засгийн Газрын 1991 оны 314 дүгээр тогтоолын 2 дугаар заалтын дагуу сумын мал тооллогын комиссыг тухайн шатны Засаг даргаар ахлуулан шинэчлэн байгуулах сум багийн нутаг дэвсгэрт ялангуяа бод малын тооллогыг газар дээр нь биечлэн үзэж, тооллогод бүрэн хамруулж явуулах, тооллогод дадлага туршлагатай болон залуу хүмүүсийг хослуулан ажиллуулах,тавих хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлж, сумын зүгээс түүвэр түүвэр судалгаанд хамрагдсан өрхийн малыг нүд тоолсон, мөн асуулгыг малчнаас авсан эсэхэд тоологдсон өрхийн 10-аас доошгүй хувьд хяналтын тооллого явуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах хэрэгтэйг мэдэгдэв. Тооллогын комисст ажиллахаар томилогдсон хүмүүсийн хариуцлагыг өндөржүүлж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг дахин анхаарууллаа. Сумдын статистик хариуцсан мэргэжилтэнүүд удирдамжинд заасны дагуу бэлтгэлийг эртнээс сайн хангуулах, сургалтаа чанартай хийж тооллогонд гаргах, мал тооллогыг тогтоосон 7 хоногт нь, бүх өрхөө яаж хамруулан тоолох вэ гэдэг дээр нэгдсэн төлөвлөгөөтэй тодорхой зорилго чиглэлтэй, хариуцлагатай ажиллахыг онцгойлон анхааруулаад тооллогын ажилд ажмилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

Увс аймгийн залуучууд чуулж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 18. 13 цаг 53 минут
"Залуучуудын утга учиртай оролцоог хангах нь " семинарт хэлтсийн залуучуудын төлөөлөл оролцож байна.
Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл,хэрэглээ-2015,2016" судалгааны сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 18. 13 цаг 26 минут
"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл,хэрэглээ-2015,2016" судалгааны тоологч,ахлагчийн сургалт зохион байгуулагдаж байна. Сургалтаар судалгааны мэдээлэл цуглуулах багийн ахлагч,тоологч нар сонгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагад очиж судалгааны маягтыг зааврын дагуу үнэн зөв,бүрэн нөхөх чадварыг эзэмших юм.
Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр аймгийнхаа цэнгэлдэх хүрээлэнд мод тарив

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 13. 13 цаг 09 минут
Аймгийнхаа цэнгэлдэх хүрээлэнд мод тарив
Дэлгэрэнгүй

Багийн засаг дарга нар, сумын статистик хариуцсан ажилтны сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 10. 14 цаг 51 минут
Багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх сургалт Улаангом хотноо зохион байгуулагдаж 112 хүн оролцлоо. Сургалтын ҮСХ-ны Тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж даргаар ахлуулсан баг аймгийн Статистикийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж байна. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан, Тамгын газрын дарга С.Батжаргал нар оролцож сургалтын үйл ажиллагаанд амжилт хүслээ. Мөн ажил үйлсээрээ манлайлан ажилласан багийн засаг дарга нар, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудыг ҮСХ-ны болон аймгийн шагналуудаар шагналаа. Сургалтаар Статистикийн салбарын хууль эрх зүйн, орчин,Статистикийн мэдээг гаргахад багийн дарга нарын үүргийн талаар, ХАӨМС,Мал тооллогын мэдээллийн сангийн зорилго хэрэглээ, Эдийн засгийн салбаруудын мэдээ тайланг гаргахад анхаарах асуудлууд, Өрхөд суурилсан мэдээллийн чанар, анхаарах асуудлын талаар,Дэлхийн болон үндэсний түвшний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд түүнд статистикийн байгууллагын оролцоо, Байгууллагын соёл албан хаагчийн ёс зүйн талаар мэдээллийг өглөө.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 7-р сарын 08-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1200

  Хонины мах, кг

9500

  Үхрийн мах, кг 9500
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1000
  Бензин, А-80 1480
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 1933
  Ноолуур 46500