Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 16. 14 цаг 31 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 онд 1892 эх амаржиж, 1920 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 432 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 4 (0.2%), төрсөн хүүхэд 2 (0.1%)-ээр, нас баралт 25 (5.5%) -аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 22.9, нас баралт 5.2 цэвэр өсөлт 16.5 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.4, төрөлт 0.1 пунктээр тус тус буурч, цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр өсчээ.Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл 26 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 1 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 34 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 гаралтаар бага байна.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ онд 21354.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4935.6 (30.1%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 54893.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 12665.1 (30.0%) сая төгрөгөөр өсчээ. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ онд 40.2 мянган хүнд 14611.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 14.8 (0.1 %) сая төгрөгөөр , орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 13311 (24.9%) хүнээр буурсан байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 12 сард 1.7 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 151 (8.1%) хүнээр буурч, олгосон тэтгэвэр 394.2 (12.7%) сая төгрөгөөр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 16. 14 цаг 30 минут
Аймгийн хэмжээнд мал тооллогын дүнгээр 8.9 мянган малчин өрхийн 16.0 мянган малчид мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Малчин өрхийн тоо өнгөрсөн оноос 58 өрхөөр өсч, малчдын тоо 142 хүнээр буурсан байна. 2019 оны эцэст 3279.6 мянган толгой мал үүний дотор 25.6 мянган тэмээ, 130.6 мянган адуу, 195.7 мянган үхэр, 1604.8 мянган хонь, 1322.8 мянган ямаатай болж тэмээ 0.5 (1.9%) мянга, адуу 6.8 (5.6%) мянга, үхэр 12.8 (7.0%) мянга, хонь 36.8 (2.3%) мянга, ямаа 47.3 (3.7%) мянган толгойгоор таван төрөлдөө өсч, өнгөрсөн оноос нийт малын тоо 104.3 (3.3%) мянган толгойгоор нэмэгдсэн байна.14 сумын малын тоо өнгөрсөн оноос 0.7 – 34.7 (0.5 – 17.2 %) мянгаар өсч, Зүүнхангай, Малчин, Өндөрхангай, Сагил, Хяргас, Улаангом сумууд малаа 5 төрөл дээр өсгөсөн байна. Аймгийн нийт малын 8.8 хувийг эзэлж буй Тэс сум 287.9 мянган толгой малтайгаар хамгийн олон малтай, 2.4 хувийг эзэлдэг Баруунтуруун сум 78.1 мянган малтайгаар хамгийн цөөн малтай сумын тоонд орж байна. Мал тооллогын 2019 оны дүнгээр аймгийн хэмжээнд нийт малын тоогоор Тэс сум, тэмээгээр Завхан сум, адуу, үхэр, хониор Тэс сум, ямаагаар Өндөрхангай сум тус тус тэргүүлж байна. Мал тооллогын 2019 оны дүнгээр нийт сүрэгт ямаа, адуу, үхрийн эзлэх хувь 0.1 пунктээр өсч, хонины эзлэх хувь 0.5 пунктээр буурч, харин тэмээний эзлэх хувь өмнөх оны түвшинд байна. 1464.3 мянган хээлтэгч мал тоологдож, хээлтэгчийн тоо өнгөрсөн оноос 3.3 хувь буюу 47.3 мянгаар өссөн байна. Хээлтэгч малын тоо Завхан, Тариалан, Өлгий суманд 0.8 - 4.9 хувиар буурч, бусад сумдад 0.9 – 11.4 хувиар өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны тооллогын хяналт мониторингоор сумдад ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 12. 15 цаг 23 минут
Хүн ам орон сууцны тооллогын сумдын комисс, сум багийн түр товчоо, тоологч, шалгагч нарын хийсэн ажилд хяналт тавьж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, улсын хяналтын тооллогын бэлтгэх хангуулахаар сумдад ажиллаж байна.Ажлын хэсэг нь суманд тооллогыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа байдал, тооллогын явц, тохиолдож буй хүндрэл бэрхшээл, тоологдсон өрхийн мэдээлэл зэргийг үзэж заавар зөвлөмж өгч ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын тооллогын эхлэлээс

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 04 цаг 53 минут
Монгол Улсын Их хурлын тогтоолоор Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын товыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-наас 9-ний шилжих шөнийн 00 цагаар тогтоож, уламжлалт аргаар асуулгын хуудсаар тооллогын мэдээллийг цуглуулах ажил өнөөдрөөс эхлэн 7 хоног улс орон даяар эхэлж байна. Монгол Улсын 11 дэх удаагийн Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг баг, сум, аймаг, улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна. Иргэдийн хувьд тоологчийг гэртээ оруулах, үнэн зөв мэдээллээ өгөхөд л тооллогод оруулж буй хамгийн том хувь нэмэр болох юм. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгоно. Статистик өнгөрснийг баримтжуулж, өнөөдрийг дүгнэж, ирээдүйг тодорхойлох түлхүүр мөн гэдгийн хамгийн том нотлох баримт нь Хүн амын тооллого юм.
Дэлгэрэнгүй

Улаангом суманд тооллого эхэллээ

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 04 цаг 21 минут
Улаангос сумын тооллогын үйл ажиллагааг Аймгийн ЗД орлогч дарга Т.Нямсамбуу нээж, сум багийн түр товчооны дарга ажилтнууд, тоологч шалгагч нарт амжилт хүсээд тоологдох өрхүүдээ бүрэн хамруулан ажиллахыг зөвлөв. Тоологч, шалгагч түр товчооны ажилтнууд тооллогын түүвэрт сонгогдсон хамгийн өндөр настнаас тооллогоо эхлүүлж гарын бэлэг өгч сонирхолтой статистикийг хэвлэж өгсөнд настангууд маань маш тадархалтайгаар хүлээн авлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам орон сууцын ээлжит тооллого эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 09. 03 цаг 40 минут
Энэхүү тооллого нь мэдээлэл цуглуулалтын хосолмол аргаар бие даасан хуулийн хүрээнд явагдаж байгаагаараа онцлог юм.Тооллогын мэдээлэл нь төлөвлөлт хийх,бодлого боловсруулах нэн хэрэгцээтэй мэдээллийн эх үүсвэр болно, бодлого хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлнэ.хүн ам зүйн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлно.
Дэлгэрэнгүй

ХАОС-ны ээлжит тооллогонд ажиллах тоологч, шалгагч нарын сургалт зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 03. 13 цаг 03 минут
Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын аймгийн мэдээллийг цуглуулах тоологч, шалгагч нарын сургалт 01-р сарын 03-наас 01-р сарын 05-ны өдөр хүртэл явагдах юм. Сургалтыг Аймгийн тооллогын комиссын гишүүн, Аймгийн ЗДТГ-ын дарга С.Батжаргал нээж тооллогын онцлог, ач холбогдол, зорилгыг чухалчлан дурдаад Энэхүү сургалтад 140 иргэн хамрагдаж байгаагаас 96 тоологч 26 шалгагч шалгаруулж авах юм. Бэлтгэгдсэн тоологч нар сонгогдсон айл өрхүүдээр ороход иргэд тоологч нарыг орон гэртээ нэвтрүүлж үнэн зөв мэдээллийг өгөх үүрэгтэй гэж хүн ам орон сууцны тухай хуулинд заасан байна. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын товыг 2020 оны 1-р сарын 8-ны 00:00 цагаар тогтоон зураг авалт хийгдэж тов хүртэлх хугацаанд байсан бүх өрх, хүн амын мэдээллээр хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан хаагдана. Тухайн хаагдсан ХАӨМС-аас хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээллийг 100 хувь бүртгэлийн аргаар татаж гаргана. 2020 оны 1-р сарын 9-нөөс 15-ны хооронд орон даяар нэгэн зэрэг санд байгаа өрх, хүн амын арван хувийг түүвэрлэн авч уламжлалт аргаар, тооллогын мэдээллийг дэлгэрэнгүй асуулгын хуудсаар тоологч нар цуглуулна. Энэхүү асуулгын хуудсаар авсан тооллогын мэдээллийг хаагдсан ХАӨМС-тай тулгалт хийн, чанарыг шалгаж хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнг нэгтгэн гаргаж танилцуулна. Хүн ам өрхийн мэдээллээ айл өрх иргэн бүр мэдээллээ Registration,nso,mn хаягаар орж шалгах, эсвэл харьяа сум багийнхаа засаг дарга дээр очиж шалгаж баталгаажуулснаар иргэд та бүхэн төрдөө үнэн бодит мэдээллээр тоологдож бүртгэгдэнэ.
Дэлгэрэнгүй

Шинэ оны мэнд хүргэе.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 31. 10 цаг 08 минут
Чандмань эрдэнэ, давсан уулстай, Чацаргана жимсний төгөл ойтой Цайран гялалзах уулсын хязгаар Цэлийн цэнхэртэх нууруудын хаяа Уудам орныхоо тансаг хязгаарын Увс нутгийн зон олондоо , Улс орны хөгжлийг тодорхойлогч Эрхэм статистикч нартаа ШИНЭ ОНЫ МЭНД дэвшүүлье.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 6-р сарын 03-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1000

  Хонины мах, кг

8750

  Үхрийн мах, кг 8750
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1300
  Бензин, А-80 1467
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 2033
  Ноолуур 50500