Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар инфографик бэлтгэн гаргалаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 15. 17 цаг 00 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар инфографик бэлтгэн гаргалаа
Дэлгэрэнгүй

"СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" сарын аяны хүрээнд шилдэг багийн ЗД,шилдэг хамт олон шалгаруулах уралдаан зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 13. 18 цаг 39 минут
"СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" сарын аяны хүрээнд шилдэг багийн ЗД,шилдэг хамт олон шалгаруулах уралдаан зарлаж байна. Дэлгэрэнгүйгээр орж удирдамжтай танилцаж, идэвхтэй оролцоно уу.
Дэлгэрэнгүй

"СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" сарын аяны хүрээнд ЭССЭ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 13. 18 цаг 37 минут
"СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" сарын аяны хүрээнд ЭССЭ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна. Дэлгэрэнгүйгээр орж удирдамжтай танилцаж, идэвхтэй оролцоно уу.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 13. 09 цаг 42 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 13. 09 цаг 41 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 9 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 9 сард 1539 эх амаржиж, 1546 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 316 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 13 (0.8%) - аар, төрсөн хүүхэд 16 (1.0%), нас баралт 40 (11.2 %)-өөр өмнөх оны мөн үеэс тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 19.1, нас баралт 3.9, цэвэр өсөлт 15.2 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.9, нас баралт 0.7 пунктээр, цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр буурчээ. Энэ оны 9 дугаар сард 136 хүүхэд мэндэлж, өмнөх сараас төрөлтийн тоо 56 (41.2%) - аар буурсан байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 9 сард 11.4 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.3 (12.7%) тэрбум төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 31.1 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 2.0 (7.0%) тэрбум төгрөгөөр өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө Бөхмөрөн суманд 8.4, Улаангом суманд 4.6, Давст суманд 2.9, Тариалан суманд 0.8 хувиар тасарч, бусад сумдад 0.1 – 11.0 хувиар давуулан биелүүлсэн байна
Дэлгэрэнгүй

"СТАТИСТИК-ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨГЧ ХҮЧ" сарын аян зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 12. 10 цаг 09 минут
Статистик-хөгжилд хөтлөгч хүч сарын аян зарлаж байна. Статистик мэдээллийн мэдээлэгч, хэрэглэгч,аймгийн бодлого боловсруулагчид та бүгдийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Дэлгэрэнгүйгээр орж удирдамжтай танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10 жилийн судалгааны танилцуулга бэлтгэж гаргалаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 10. 17 цаг 40 минут
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн засаг захиргааны нэгжийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны цар хэмжээг харуулдаг макро эдийн засгийн чухал үзүүлэлт юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь Үндэсний тооцооны систем (ҮТС)- ийн хүрээнд чухал байр эзэлдэг эдийн засгийн үр дүнг илэрхийлэх нэгдмэл үзүүлэлт бөгөөд Хүний аливаа зорилго чиглэлтэйгээр, тодорхой хэмжээний хөдөлмөр, хөрөнгө зарцуулсан үйл ажиллагааны үр дүнг эдийн засгийн ухаанд ДНБ зэрэг үр дүнгийн үзүүлэлтээр хэмждэг байна. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцдог. Нийт үйлдвэрлэлтээс завсрын хэрэглээг хасч нэмэгдэл өртгөөр тооцохыг үйлдвэрлэлийн; эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, цэвэр экспортын нийлбэрээр тодорхойлохыг эцсийн ашиглалтын; хөдөлмөрийн хөлс, үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, үйлдвэрлэл болон импортын цэвэр татвар, үйл ажиллагааны цэвэр ашиг, холимог орлого зэрэг орлогын элементийн нийлбэрээр тооцохыг орлогын арга гэж нэрлэнэ. ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар хийгддэг ба эдгээр эдийн засгийн салбарын үйл ажиллагаа нь ДНБ-д ямар хувь нэмэр оруулж байгааг харуулдаг. ДНБ-ий эцсийн ашиглалтыг эцсийн хэрэглээ (өрхийн аж ахуйн, өрхийн аж ахуйд үйлчилдэг арилжааны бус байгууллагын, төрийн байгууллагын хэрэглээ), хөрөнгийн нийт хуримтлал (үндсэн хөрөнгийн, материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт, үнэт зүйлс), экспорт, импортын үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн хүрээ, холбогдох дэд хэсгүүдэд хуваагддаг. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсоноор улс орны эдийн засгийн өсөлт, түүний бүтцийн байдалд дүн шинжилгээ хийхийн хамт ҮТС-ийн данс, тухайлбал, үйлдвэрлэлийн дансыг эдийн засгийн сектороор байгуулах мэдээллийг бий болгоно. Орлогын аргын тооцоо нь орлогын дансуудыг байгуулахад чиглэгдсэн байхад эцсийн ашиглалтын аргынх нь орлого ашиглалтын болон хөрөнгийн дансны мэдээллийг бүрдүүлнэ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь тодорхой нутаг дэвсгэр хил хязгаарын дотор нэг жилийн хугацаанд эдийн засаг болоод нйигмийн үйлчилгээний хүрээнд шинээр бүтээгдсэн нэмэгдэл өртгийн нийлбэр юм. Энэхүү судалгаандаа тус аймгийн улсын болон баруун бүсийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг сүүлийн 10 жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдэд үндэслэн харуулахыг зорилоо. Мөн зураг, хүснэгтийн нэрийг англиар оруулсан тул гадаадын хөрөнгө оруулагч, жуулчид манай аймгийн ДНБ-ний талаар сүүлийн 10 жилийн мэдээллийг хялбар авах боломжийг бүрдүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн алхалтын өдрөөр Увс аймагт

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 09. 10 цаг 52 минут
Аймгийн Биеийн тамир спортын газраас "Дэлхийн алхалтын өдөр"-өөр нийтийн алхалт зохион байгуулж, алхалтын ач тусын талаар мэдээлэл хийж чийрэгжүүлэлтийн хийн дасгалуудыг заалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 6-р сарын 03-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1000

  Хонины мах, кг

8750

  Үхрийн мах, кг 8750
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1300
  Бензин, А-80 1467
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 2033
  Ноолуур 50500