ХАОСТ-ын сум багийн ажилтнуудын Өмнөд бүсийн сургалт Өндөрхангай суманд зохион байгуулагдав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 01. 10 цаг 07 минут
ХАОСТ-ын сум багийн ажилтнуудын Өмнөд бүсийн сургалт Өндөрхангай суманд зохион байгуулагдав Өмнөд бүсийн сум, багийн ХАОСТ-ын түр товчооны гишүүдэд ээлжит 2020 оны тооллогын хууль, эрх зүй, зорилго, зорилт, ач холбогдол үзэл баримтлалын талаарх мэдээллийг сургалтаар өгч байгаа бөгөөд бүртгэлийн аргыг ашиглаж Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийг өрх, хүн бүрээр шинэчлэн бүх төрийн мэдээллийн сангуудтай уялдуулах ажлуудыг тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд аймаг, сум, багийн түр товчооны гишүүд хамтран зохион байгуулах юм. Аливаа тооллого, судалгааны арга аргачлалыг нэгдсэн ойлголтоор хангах нь хамгийн чухал. Өрх, хүн амын бүртгэлийн дэвтэр шинэчлэгдсэн болон нилээдгүй ойлголт тодорхойлолтод өөрчлөлт орсныг сургалтаар дэлгэрэнгүй танилцуулж түр товчооны гишүүд бүр нэгдсэн нэг ойлголттой болсон нь тооллогыг зохион байгуулж бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхэд маш их үр өгөөжтэй юм. Мөн бүсийн сургалтаар сумдын ХАОСТ-ын түр товчооны орлогч дарга буюу сумдын ЗДТГ-н дарга нар сум, орон нутгийнхаа онцлог болон нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар танилцуулан илтгэл тавьж Увс аймгийг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тэдний оролцоог дурдаж сургалтанд оролцогчдод амжилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн улсын байцаагчид Давст суманд ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 29. 03 цаг 25 минут
Анхан шатны статистик мэдээ тайлангийн хяналт, төрийн байгууллагуудын салбарын статистикчдын хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэдээ тайлангийн зөрүүгүй байдлыг хангах зорилгоор статистикийн улсын байцаагчид ДАВСТ суманд ажиллалаа. Мөн ХАОСТ-ын сум, багийн түр товчооны Хойд бүсийн ажилтнуудын сургалтын бэлтгэлийг ханган ажиллав.
Дэлгэрэнгүй

Малын түүвэр судалгааны сургалтыг сумдынхаа ажилтнуудад онлайнаар явууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 27. 05 цаг 40 минут
Хагас жилийн малын түүвэр судалгааг хэрхэн зохион байгуулах талаархи сургалтыг онлайнаар зохион байгуулав. Аймгийн тооллогын комиссын дарга Т.Нямсамбуу сургалтыг нээж, тооллогыг хугацаанд нь чанартай сайн зохион байгуулж ажиллахыг үүрэг болголоо.Тооллогын хууль эрх зүй, тооллогыг хэрхэн зохион байгуулах талаар Хэлтсийн дарга П.Тунгалаг мэдээлэл хийж, маягт хэрхэн нөхөх, тооллогын зардлын талаар ХАА-н салбар хариуцсан мэргэжилтэн Л.Цогтсайхан мэдээлэл хийлээ. Сургалтанд сумдын статистик хариуцсан ажилтнууд, багийн засаг дарга нар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

ХАОС-ны 2020 оны улсын тооллогын сум, багийн Түр товчооны ажилтнуудын Зүүн бүсийн сургалт Тэс суманд боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 24. 09 цаг 21 минут
Зүүн бүсийн сум, багийн ХАОСТ-ын түр товчооны гишүүдэд ээлжит 2020 оны тооллогын хууль, эрх зүй, зорилго, зорилт, ач холбогдол үзэл баримтлалын талаарх мэдээллийг сургалтаар өгч байгаа бөгөөд бүртгэлийн аргыг ашиглаж Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийг өрх, хүн бүрээр шинэчлэн бүх төрийн мэдээллийн сангуудтай уялдуулах ажлуудыг тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд аймаг, сум, багийн түр товчооны гишүүд хамтран зохион байгуулах юм. Аливаа тооллого, судалгааны арга аргачлалыг нэгдсэн ойлголтоор хангах нь хамгийн чухал. Өрх, хүн амын бүртгэлийн дэвтэр шинэчлэгдсэн болон нилээдгүй ойлголт тодорхойлолтод өөрчлөлт орсныг сургалтаар дэлгэрэнгүй танилцуулж түр товчооны гишүүд бүр нэгдсэн нэг ойлголттой болсон нь тооллогыг зохион байгуулж бэлтгэл ажлыг эхлүүлэхэд маш их үр өгөөжтэй юм. Мөн бүсийн сургалтаар сумдын ХАОСТ-ын түр товчооны орлогч дарга буюу сумдын ЗДТГ-н дарга нар сум, орон нутгийнхаа онцлог болон нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар танилцуулан илтгэл тавьж Увс аймгийг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тэдний оролцоог дурдаж сургалтанд оролцогчдод амжилт хүслээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Статистикийн улсын байцаагчид Өндөрхангай суманд ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 21. 05 цаг 48 минут
Анхан шатны статистик мэдээ тайлангийн хяналт, төрийн байгууллагуудын салбарын статистикчдын хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэдээ тайлангийн зөрүүгүй байдлыг хангах зорилгоор статистикийн улсын байцаагчид ӨНДӨРХАНГАЙ суманд ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн телевизүүдээр ХАОСТ-ын талаар мэдээлэл хийв.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 17. 03 цаг 52 минут
Орон нутгийн телевизүүдэд ХАОСТ-2020 тооллогын талаарх мэдээллийг өглөө. 2020 оны ХАОСТ нь бүртгэл болон уламжлалт аргыг хослуулан хийгдэээрээ онцлог юм. Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудыг бүсчлэн сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Шинэчлэгдсэн өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг хөтлөхөөр ажилтнууд өрх бүрээр явж мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг хийж байна. Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын тухай хуульд заасны дагуу иргэд тооллогод идэвхтэй хамрагдаж тооллогын ажилтнуудад үнэн зөв, бүрэн мэдээлэл өгөх, тооллогын ажилтныг байр, орон сууцандаа нэвтрүүлэх үүрэгтэй. Иймд аймгийнхаа нийт иргэдийг хуульд заасан үүргээ ухамсартайгаар биелүүлэхийг уриалж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 4 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 09 цаг 58 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 4 сард 610 эх амаржиж, 615 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 167 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 1 (0.2%) - ээр, төрсөн хүүхэд 1 (0.2%) – ээр, нас баралт 29 (21.0%)-өөр тус тус нэмэгджээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 7.4, нас баралт 2.0, цэвэр өсөлт 5.4 болов. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 757 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 95 (11.2 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 421 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 55.6 хувийг эзэлж байна.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-24 насны 15.6 хувь, 25-34 насны 38.2 хувь, 35-44 насны 24.6 хувь, 45-54 насны 17.6 хувь, 55-59 насны 3.6 хувь, 60 дээш насны ажилгүйчүүд 0.5 хувийг эзэлж байна. Ажилгүйчүүдийн 26.2 хувь нь дээд, 13.3 хувь нь тусгай дунд болон мэргэжлийн анхан шатны, 51.1 хувь нь бүрэн ба бүрэн бус дунд боловсролтой, 9.4 хувь нь бага болон боловсролгүй хүмүүс эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн улсын байцаагчид Тэс суманд ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 15. 04 цаг 59 минут
Анхан шатны статистик мэдээ тайлангийн хяналт, төрийн байгууллагуудын салбарын статистикчдын хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэдээ тайлангийн зөрүүгүй байдлыг хангах зорилгоор статистикийн улсын байцаагчид Тэс суманд ажиллалаа.Тэс сумын төрийн байгууллагуудын статистик мэдээ тайланд статистикийн улсын байцаагчид заавар зөвлөмж өглөө. Аймгийн хэмжээнд Тэс сум нь аймгийн төвөөс бусад сумдаас өрх, хүн амын тоогоороо хамгийн их буюу аймгийн нийт хүн амын 5.1 хувийг эзэлдэг юм. Байгууллагуудын мэдээллийн уялдаа холбоо сайн төдийгүй Цэцэрлэг, ЭМТ гээд анхан шатны мэдээ тайлангийн бүрдэл, хөтлөлт, мөн статистик мэдээ тайлангийн ашиглалт хэрэглээг нэмэгдүүлсэн олон сайхан ажлуудыг төрийн байгууллагуудын удирдлагууд болон салбарын статистикчид зохион байгуулан ажиллажээ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 7-р сарын 17-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1000
  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 9500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1000
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1990
  Дизелийн түлш 2390
  ноолуур -