ОҮБТС+2020-2021 судалгааны I II шатны үр дүнгийн танилцуулга цахимаар зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 19. 07 цаг 02 минут
Үндэсний статистикийн хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан “Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр судалгаа нэмэх 2020-2021 (ОҮБТС+)”-ийн эхний 2 үе шатны үр дүнг өнөөдөр танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны урьдчилсан дүнгийн үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэлээ

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 11 цаг 59 минут
Аймгийн Статистикийн бизнес регистрийн санд 2020 онд 2219 хуулийн этгээд бүртгэлтэй байгаа нь өмнөх оноос 60 нэгжээр буюу 2.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Статистикийн бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй хуулийн этгээдийг байршлаар авч үзвэл нийт хуулийн этгээдийн дийлэнх нь 1320 буюу 59.5 хувь нь Улаангом суманд бүртгэлтэй байна. Статистикийн бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй байгаа хуулийн этгээдийн 70.5 хувь нь үйл ажиллагаа явуулж, 29.5 хувь нь үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Үйл ажиллагаа явуулаагүй хуулийн этгээдийн 32.4 хувь нь үйл ажиллагаа эхлээгүй, 53.6 хувь нь үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон, 11.5 хувь нь үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоосон, 2.5 хувь нь бусад шалтгаантай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны урьдчилсан дүнгийн танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 05 цаг 00 минут
2020 оны байдлаар бүтэн өнчин хүүхэд 61, хагас өнчин хүүхэд 1436 хүүхэд байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад бүтэн өнчин хүүхдийн тоо 16.4 хувиар буурч, хагас өнчин хүүхдийн тоо 1.8 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд өрх толгойлсон 2390 эцэг /эх/ байгаагийн 59.5 хувь нь 3 хүртэлх гишүүнтэй, 35.3 хувь нь 3-5 хүртлэх гишүүнтэй, 5.2 хувь нь 6, түүнээс дээш гишүүнтэй өрх эзэлж байна. Өрх толгойлсон эцэг эхийн тоо өмнөх оноос 1.9 хувиар буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 12 сард 2016 эх амаржиж, 2024 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 412 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 124 (6.6%), төрсөн хүүхэд 114 (6.0%)-өөр тус тус өсч, нас баралт 20 (4.6%)-аар буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 22.1, нас баралт 4.6, цэвэр өсөлт 17.5 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.1 пунктээр буурч, төрөлт 0.7, цэвэр өсөлт 0.8 пунктээр тус тус өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны урьдчилсан дүн боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 15. 01 цаг 03 минут
Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор энэ онд аймгийн төсөвт 35.1 тэрбум төгрөг оруулахаас 36.4 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөг 1.3 (3.7%) тэр бум төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулалгүйгээр аймаг өөрөө 17.0 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 18.7 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж төлөвлөгөөг 1.7 (10.1%) тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Үүнээс улсын төвлөрсөн төсөвт 6.5 тэрбум төгрөгийг татвар, орлогын хэлбэрээр төвлөрүүлэхээс 6.9 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 420.6 (6.4%) сая, аймгийн төсөвт өөрийн орлогоор 10.5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 11.8 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 1.3 (12.3%) тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Ноднингийн мөн үетэй харьцуулахад аймгийн төвлөрүүлсэн нийт орлого 276.9 (1.5%) сая төгрөгөөр, аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 1.1 (10.6%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өсч , улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 854.7 (10.9%) сая төгрөгөөр буурсан байна. Монгол банкны мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 165.9 тэрбум төгрөг, үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 2.7 тэрбум төгрөг болж ноднингийн мөн үеэс бүх зээлийн үлдэгдэл 25.5 (13.3 %) тэрбум төгрөгөөр буурч, хугацаа хэтэрсэн зээл 102.1 (3.9%) сая төгрөгөөр өсчээ.Нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 179.1 тэрбум төгрөг болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 52.2 (41.2 %) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын урьдчилсан дүнг мэдээлж байна

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 14. 03 цаг 18 минут
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГЭЭР 3409.3 МЯНГАН ТОЛГОЙ МАЛ ТООЛОГДЛОО Увс аймгийн хэмжээнд 2020 оны эцэст мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр нийт 3409.3 мянган толгой мал, үүнээс 139.3 мянган толгой адуу, 25.5 мянган толгой тэмээ, 211.5 мянган толгой үхэр, 1622.7 мянган толгой хонь, 1410.3 мянган толгой ямаа тоологдлоо. 2019 онтой харьцуулахад малын тоо 129.6 мянга буюу 4.0 хувиар өссөн байна. 16 сумын малын тоо нийт дүнгээр өсчээ. 4 сум малаа 5 төрөл дээр нь өсгөжээ. Аймгийн хэмжээнд 9.3 мянган малчин өрх, 16.6 мянган малчид тоологдож, өнгөрсөн оныхоос малчдын тоо 0.6 мянга, малчин өрхийн тоо 0.4 мянгаар тус тус өсчээ. Малчин өрхийн 82.2 хувь нь цахилгааны эх үүсгүүртэй, 64.9 нь сансрын антентай, 68.9 хувь нь телевизортой, 53.4 хувь нь оёдлын машинтай, 26.0 хувь нь хөлдөөгчтэй, 10.2 хувь радиотой, 9.6 хувь нь угаалгын машинтай байна. Малчин өрх 100 хувь гар утас хэрэглэж байна. Аймгийн хэмжээнд 205 гахай, 277 шувуу, 104 бүл зөгий тоологдсон байна. Тэжээвэр амьтдыг 19 өрх, 1 ААН өсгөн үржүүлж байна.
Дэлгэрэнгүй

2021 оны 1-р сарын 2 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 13. 06 цаг 09 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2021 оны 1-р сарын 2 дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшнээс 2.0 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.5 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 13.3 хувиар тус тус өссөн байна. 1 кг үхрийн мах дунджаар 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 2.0 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 6.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеийн үнээс 13.3 хувиар тус тус их байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 7000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 27.3 хувиар их байна. Элсэн чихэр дунджаар 2333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх жилийн мөн үеийн дудаж үнийн түвшинд байж өмнөх сарын дундаж үнээс 0.6 хувиар бага байна. Цагаан будаа дунджаар 2600 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 4.0 хувиар их байна. 1 л шингэн сүү дунджаар 2200 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 13.0 хувиар, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 10.0 хувиар тус тус их байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1550 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.3 хувиар бага, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 19.2 хувиар их байна. А 80 бензиний дундаж үнэ 1513 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.4 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеэс 20.4 хувиар бага байна. А92 бензиний дундаж үнэ 1613 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 0.6 хувиар өсч, өмнөх оны үеийн дундаж үнээс 18.5 хувиар бага байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ 1950 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеэс 20.6 хувиар бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Хяналтын ажлын хэсгийг байгууллаа

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 08. 13 цаг 02 минут
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Статистикийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 заалтыг тус тус үндэслэн Статистикийн анхан шатны мэдээ тайлангийн чанарыг сайжруулах аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 05-ны өдрийн А/04 дугаар захирамжаар нийгмийн салбарын статистик мэдээний чанарыг сайжруулах хяналтын ажлын хэсгийг нэгдүгээр, эдийн засгийн салбарын статистик мэдээний чанарыг сайжруулах хяналтын ажлын хэсгийг хоёрдугаар, ажлын хэсгүүдийн ажиллах удирдамжийг гуравдугаар хавсралтаар баталж 2021 онд статистикийн анхан шатны мэдээний чанар болон хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлэн төрийн багууллагуудын мэдээллийн сангуудын уялдаа холбоо, статистикийн улсын байцаагчид болон бусад салбарын хяналтын улсын байцаагчдын хамтын ажиллагааг сайжруулан ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Статистикийн улсын байцаагчид хуралдав

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 07. 02 цаг 45 минут
Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын хурлаар анхан шатны мадээ тайлангийн чанарыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах хамтарсан хяналтын ажлын удирдамж, төлөвлөгөөнд санал солилцож баталлаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 3-р сарын 3-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1550

  Хонины мах, кг

9000

  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг 8000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2466
  Шингэн сүү, л 2200
  Бензин, А-80 1520
  Бензин, А-92 1630
  Дизелийн түлш 2016
 Боодолтой өвс 10000