Увс аймгийн Бичил уурхай эрхлэгчийн судалгааны тайланг боловсрууллаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 26. 11 цаг 24 минут
Судалгааны зорилго: Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэгжүүдийн хамрах хүрээг тогтоож бүртгэх, тэдгээрийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг тодорхойлж, ДНБ-ний тооцоонд тусгах, бичир уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн өмнө тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлон бодлого боловсруулагчдыг мэдээллээр хангах өмнөх судалгааны мэдээлэлд харьцуулалт хийх, шаардлагатай нэмэлт үзүүлэлтийг бий болгоход чиглэгдсэн.ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11 сарын 26 ны өдрийн 134 –р тушаалаар батлагдсан “Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал”-ын албан бус секторын үйлдвэрлэлийн тооцооны арга зүй хэсэгт албан бус салбарын суурь судалгааг 5 жил тутам явуулна гэж заасан билээ. Уул уурхайн салбар дахь албан бус хөдөлмөр эрхлэлт буюу бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь далд эдийн засгийн нэг хээг болно. Энэхүү аргачлалын хүрээнд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийнсанхүү, техникийн дэмжлэгтэйгээр уул уурхайн салбарт бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн судалгааг 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулсан.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын баг Зүүнговь,Малчин,Хяргас сумдад ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 25. 13 цаг 19 минут
Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний баг монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа сайжруулах зорилгоор Зүүнговь, Малчин, Хяргас сумдад ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Улаангом сумын Ахлах 3-р сургуулийн "Maxfun" баг математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд II байранд шалгарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 20. 10 цаг 50 минут
Улсын анхдугаар уралдаанд нийт Нийслэлийн найман дүүрэг 20 аймгийн 139 багийн 740 гаруй сурагч оролцох хүсэлтээ ирүүлснээс 2 дугаар шатанд 10 баг шалгарсан бөгөөд 4 сарын 19 нд бүтээлээ илтгэн танилцуулж, шүүгчдийн комиссын асуултад хариулж хамгаалжээ. Багууд “Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030 ба хуванцар хог хаягдлын аюул” сэдвийн хүрээнд дэлхийн болоод Монгол Улсын нийслэл, дүүрэг, аймаг, сумын хэмжээнд өөрсдийн боломж нөөцөө ашиглан мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийж, түүний дүгнэлтэд үндэслэн шинэ санаа, шийдлүүдээ танилцуулав. Тухайлбал, хуванцар хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийг бүсчилж байгуулах, машины купер хийх, сандал үйлдвэрлэх зэрэг санаа дэвшүүлж байсан бол зарим нь хуванцар бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээс хасах, буруу аюултай зүйл болохыг нь сургуулийн өмнөх боловсролоос нь олгож эхлэх, иргэдийн сэтгэхүйг өөрчилж, нөлөөлөх зэрэг олон сонирхолтой санаа, шийдэл дэвшүүлсэн байв. Энэ мэтээр статистик мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа хийж, математик аргачлал зохиож хуванцар хогны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, шинэ санаа дэвшүүлэх илтгэлээ танилцууллаа. Нэгдүгээр байрт, Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн Сант сургуулийн “Сант” баг шалгарч гурван сая төгрөгийн , хоёрдугаарт, Увс аймгийн Улаангом сумын Ахлах 3-р сургуулийн “Maxfun” баг шалгарч хоёр сая төгрөгийн, гуравдугаар байрт, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн “Алтай” баг шалгарч нэг сая төгрөгийн эзэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өмнөх оны мөн үеэс 12.9 хувиар өслөө.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 19. 11 цаг 04 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 950.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 108.2 (12.9%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өсөхөд цалин хөлсний орлого 47.0 (10.3%) мянган төгрөг, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 28.4 (46.6%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2017 оны 4 дүгээр улиралд 892.9 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 51.0 (6.1%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2017 оны 4 дүгээр улиралд 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 130.9 (14.6%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага өсөхөд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 103.4 (15.4%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн зарлагын хэмжээ 2017 оны 4 дүгээр улиралд 967.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 69.0 (7.7%) мянган төгрөгөөр өссөн байна. Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн авч үзвэл, 2017 оны 4 дүгээр улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 109.5 (12.3%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 73.0 (8.2%) мянга, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 144.2 (16.2%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 138.8 (15.6%) мянга, 500.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 289.2 (32.5%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 280.3 (31.5%) мянга байна. Харин 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 57.8 (6.5%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 70.3 (7.9%) мянга байна. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 55.0 хувь, Төвийн бүсэд 72.8 хувь, Улаанбаатар хотод 65.7 хувь, Зүүн бүсэд 49.3 хувь, Хангайн бүсэд 32.5 хувь, Баруун бүсэд 31.4 хувиар тус тус өндөр байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын хяналт үнэлгээний баг Завхан,Сагил,Түргэн сумдад ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 18. 18 цаг 10 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн улсын байцаагч нарын ажлын уялдааг хангах, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах зорилгоор аймгийн БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний баг тусгай удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан Завхан,Сагил,Түргэн сумдад ажиллалаа. Хяналт үнэлгээний багт Аймгийн БСУГ-ын Статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Ц.Эрдэнэбаатар, ЭМГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Ж.Чимгээ, Статистикийн хэлтсийн дарга, улсын байцаагч П.Тунгалаг нар ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Увсын өнгө сониноор дамжуулан 2018 оны эхний 3 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэв

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 16. 09 цаг 30 минут
2018 оны эхний 3 сар буюу 1 дүгээр улирлын аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг иргэд, хэрэглэгч та бүхний гар дээр Увсын өнгө сонины нийтлэлээр дамжуулан хүргэж байна. Байнга хамтран ажилладаг "Увсын өнгө" сониныхоо хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны эхний 1-р улирлын үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэлээ

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 13. 18 цаг 56 минут
2018 оны эхний 1-р улиралд 452 эх амаржиж, 456 хүүхэд мэндэлсэн байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт энэ онд 671 ажилгүй иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан ажилгүйчүүдээс 71 иргэн ажилд зуучлагдан орж, 644 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагджээ. Энэ оны эхний 3 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 92 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 (3.4 %) хүнээр, бол өмнөх 4 жилийн дунджаас 7(8.6 %) гэмт хэргээр тус тус өссөн байна. Гэмт хэргийн улмаас 3 хүн нас барж, 35 хүн гэмтэж, 79 иргэн хохирсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 3 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа..

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 12. 19 цаг 04 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сард 452 эх амаржиж, 456 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 99 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 2 (0.4%)-оор, төрсөн хүүхэд 8(1.8%)-аар, нас баралт 5(5.3 %)-аар өмнөх оны мөн үеэстус тус өсчээ.1000 хүнд ноогдох төрөлт 3.6, нас баралт 0.7, цэвэр өсөлт 2.9 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.1 пунктээр өсчээ.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 804 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 328 (2.9 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 404 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 50.2 хувийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 3 сард 2886.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 379.9 (11.6%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 10294.7 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 425.3 (4.0 %) сая төгрөгөөр тус тус буурлаа. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 425.3 сая төгрөгөөр буурахад ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зарлага 195.0 (71.5%) сая төгрөгөөр буурсан нь гол нөлөө үзүүлжээ. 2018 онд хэрэгжиж эхэлсэн цалинтай ээж хөтөлбөрт 2820 хүн хамрагдаж 555.1 сая, өрх толгойлсон эцэг эх хөтөлбөрт 161 хүн хамрагдаж 38.6 сая төгрөгийг олгосон байна. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 2018 оны 1-р улиралд нийт 19045 иргэн үйлчлүүлснээс 6391 (33.6%)иргэн нийгмийн даатгалын хэлтсээр, 5550 (29.1%) иргэн Төрийн банкаар, 347 (1.8 %) иргэн өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцааны төвд хандаж үйлчилгээ авсан байна. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 1 дүгээр улиралд 860 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирсний 786 буюу 91.4%-ийг шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэх шатандаа буюу хугацаа болоогүй 74 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол,7 өргөдлийг холбогдох сум, агентлагт шилжүүлж, “Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах төв”-д аймгийн иргэдээс ирүүлсэн 2 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлсэн байна. Нийт өргөдлийн зонхилох хувийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, тэтгэвэр, тэтгэмж, газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх, нийгмийн даатгал, иргэний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой, ажлын байр, мөнгөн болон эд материалын тусламж хүссэн өргөдлүүд эзэлж байна
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 7-р сарын 4-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 966
  Хонины мах, кг 6500
  Үхрийн мах, кг 6800
  Ямааны ястай мах, кг  5500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1000
  Бензин, А-80 1806
  Бензин, А-92 1987
  Дизелийн түлш 2120