ҮСХ-оос мэдээллийн технологийн хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 27. 14 цаг 27 минут
ҮСХ-оос аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн албан хаагчдад зориулсан мэдээллийн технологийн сургалтыг энэ сарын 26, 27-нд зохион байгууллаа.Нийслэл, 21 аймаг, 9 дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн мэдээллийн технологи хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэдээллийн технологийн хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулахад уг сургалтын зорилго чиглэгдэж байлаа. Сургалтаар дотоод сүлжээний ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмж таниулах, мэдээллийн аюулгүй байдал, тооллого, түүвэр судалгаа, албан ёсны мэдээ тайлангийн программын тухай,ARCGIS програмыг статистикийн мэдээлэл тархаалтанд ашиглах,Meta data,big data ашиглах, Нийслэл, аймгийн статистикийн газар, хэлтсийн цахим хуудас болон статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн баяжуулалт, ашиглалтын талаар мэдлэг мэдээлэл өгч, дадлагажууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ,БСШУЯ,ЭМЯ-ны статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан баг Увс аймагт ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 26. 14 цаг 49 минут
ҮСХ, БСШУЯ, ЭМЯ-ны статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан баг Өлгий, Хяргас, Малчин, Улаангом, Өндөрхангай сумдад ажиллаж байна. Хамтарсан баг нь Монгол улсын "Статистикийн тухай " ,"Зөрчлийн тухай" хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах,гарч болзошгүй эрсдэл зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байгаа юм.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 18. 07 цаг 57 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос статистикийн мэдээллийн чанар шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн сангийн уялдааг хангаж, албан ёсны статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд аймаг сумдын удирдлагууд, статистик хариуцсан албан хаагчдад зориулсан статистикийн мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Сургалтад сумдын удирдлагууд, статистик хариуцсан албан хаагчид 40 гаруй төлөөлөл хамрагдан статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, статистикийн мэдээг ААНБ-аас онлайнаар авах тухай, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ ашиглалт, статистикийн үйл ажиллагаанд ААНБ-ын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж сертификат гардан авлаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 18. 07 цаг 41 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр захиргааны статистик мэдээллийн анхан шатыг боловсруулан гаргадаг төрийн байгууллагуудын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад “Мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг сайжруулах нь” сэдэвт орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу болон ҮСХ-ны тамгын газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэл нээж ҮСХ-ны ТГ-ын ЗХНХ-ийн ахлах референт И.Энхцэцэг , ДАМХ-ийн ахлах референт Д.Энхзаяа, МТГ-ын референт М.Биндэрьяа нар статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ, статистикийн үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагын ажилтны гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавилаа. Энэхүү сургалт нь нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг тоогоор илэрхийлдэг статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд өнөөдрийн сургалтад төрийн байгууллагуудын 65 төрийн албан хаагч төлөөлөл болон оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос Статистикийн мэдээлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 16. 11 цаг 59 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос аж ахуйн нэгж байгууллагуудын статистикийн асуудал хариуцсан мэдээлэгч нарт “Нээлттэй мэдээллийг бий болгох нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу болон ҮСХ-ны Тамгын газрын Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэл нар нээж ҮСХ-ны ТГ-ын ЗХНХ-ийн ахлах референт И.Энхцэцэг, ДАМХ-ийн ахлах референт Д.Энхзаяа, МТГ-ын референт М.Биндэрьяа нар статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, статистикийн мэдээг ААНБ-аас онлайнаар авах тухай, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ ашиглалт, статистикийн үйл ажиллагаанд ААНБ-ын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавилаа.Энэхүү сургалт нь нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг тоогоор илэрхийлдэг статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдаж байна.Увс аймгийн хэмжээнд 2053 ААНБ бүртгэлтэй байдаг бөгөөд үүнээс 1492 ААНБ байнгын үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургалтанд эдгээр байгууллагуудийн төлөөлөл 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан мэдээлэгч нар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 10 цаг 42 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар Cтатистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг хүргэлээ.Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сард 1245 эх амаржиж, 1258 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 304 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 4 (0.3%) – өөр , төрсөн хүүхэд 3 (0.2%) – аар, нас баралт 11 (3.5%)-аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 15.1, нас баралт 3.6, цэвэр өсөлт 11.5 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.2, нас баралт 0.2 промилиор тус тус буурчээ. 2019 оны 8 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 167 (19.1 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 10 (1.4 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна.2019 онд 716 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 385 (2.2 дахин их) өссөн байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бусад нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг Бөхмөрөнөөс бусад сумууд 1.0 – 27.5 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.Нийгмийн даатгалын сан 996.6 сая төгрөгийн авлагатай байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 1.7 (0.2%) сая төгрөгөөр буурсан байна. Нийт авлагын 20.4 хувийг төсөвт байгууллагын өглөг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

БОСТ-ын үр дүнг танилцууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 10 цаг 02 минут
БОСТ баруун бүсэд амжилттай явагдаж өнгөрлөө.Энэхүү тооллого нь газар зүйн мэдээллийн санд үндэслэгдэн явагдсан ба төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого хөтөлбөрийн суурь мэдээлэл болох, Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход шаардлагатай анхдагч мэдээллийг Засаг захиргааны хамгийн бага түвшнээр бүрдүүлэх ач холбогдолтой байлаа.Тооллогын урьдчилсан дүнгээр манай аймагт 26521 сууц үүнээс сууцны тусдаа байшин 5575, бие даасан тохилог сууц 58, нийтийн бйар 24, сууцны бус зориулалттай 546, гэр 20182, нийтийн зориулалттай орон сууцын байшин 136 тоологдсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 09 цаг 52 минут
Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 8 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 711 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 74 (10.4 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 384 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.0 хувийг эзэлж байна. 2019 оны 8 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 167 (19.1 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 10 (1.4 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 8 сард 10577.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 234.6 (2.3%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 32470.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1115.7 (3.6%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 8 сард 16, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 23 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 12.7, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 18.3 ноогдож байна.Эхний 8 сарын байдлаар осол гэмтлийн улмаас 38 хүн нас барж, өвчлөгчдийн тоо 435 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс өвчлөгчдийн тоо 6 (1.4 %)-аар буурч, нас баралтын тоо 4-өөр өссөн байна. Энэ оны 8 дугаар сард хүчтэй салхи, шуурганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол 1, үерийн аюулт үзэгдлийн тохиолдол 3, аянганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол 4, гол мөрөн, нуур усанд осолдсон золгүй тохиолдол 1, обьектын гал түймэр 6 гарсан байна.Эдгээр гамшиг осол гал түймрийн улмаас 1 иргэний амь нас эрсдэж, иргэдэд 32130.0 мянган төгрөгийн хохирол учирч, гал түймийн аюулаас 1788.0 мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалжээ. Энэ оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 216 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 8 (3.6%)-аар буурчээ. Гэмт хэргийн улмаас 78 хүн гэмтэж, 222 иргэн хохирсон байна.Аймгийн шүүхийн тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллээр, энэ оны 8 сард шүүхээр нийт 483 хэрэг шийдвэрлэжээ. Шүүхийн төрлөөр авч үзвэл эрүүгийн хэрэг 105, иргэний хэрэг 338, давж заалдах шатны шүүхээр 33, захиргааны 7 хэрэг тус тус шийдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 12-р сарын 04-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

7500

  Үхрийн мах, кг 7500
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1767
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2490
  ноолуур -