Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын хяналт үнэлгээний баг Наранбулаг суманд ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 06 сар 04. 05 цаг 31 минут
БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан аймгийн Статистикийн улсын байцаагчид Наранбулаг суманд ажиллалаа. Зорилго: Монгол Улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах явдал юм
Дэлгэрэнгүй

Увс аймгийн бичил уурхайчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 23. 16 цаг 58 минут
Ашигт малтмалыг бичил уурхайн зохион байгуулалтын хэлбэрээр ашиглах санал санаачлагыг идэвхжүүлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэс, аймгийн ИТХАА, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай төсөл”, БУНДХолбоо, аймгийн БОАЖГ, МХГ хамтран Увс аймгийн бичил уурхайчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнд агентлаг албан байгууллагын төлөөлөл, Монгол банк, ХЭК-ийн төлөөлөгч, 19 сумд, ТББайгууллагууд, нөхөрлөлийн гишүүд, бичил уурхай эрхлэгчдээс бүрдсэн 120 гаруй хүн оролцлоо. Статистикийн хэлтсээс Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны үр дүнг танилцууллаа. Зөвлөгөөний үр дүнд: 1. Ашигт малтмалыг бичил уурхайн хэлбэрээр ашиглах хууль эрх зүйн орчны талаарх мэдлэг, ойлголтоо сэргээх, нэмэгдүүлэх 2. Бичил уурхайгаар ашиглаж болох газар сонгох, баталгаажуулах, албажуулах, ойлголтоо жигдрүүлэх, талууд хоорондоо зөв мэдээлэл солилцдог болох 3. Ашигт малтмалыг бичил уурхайгаар ашиглах иргэд, нөхөрлөлийн санал санаачлагыг дэмжих нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн улсын байцаагчид Бөхмөрөн,Ховд,Өмнөговь, Өлгий сумдад ажиллаж байна

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 22. 17 цаг 20 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах зорилгоор аймгийн БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан аймгийн БСУГ-ын Статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Ц.Эрдэнэбаатар, ЭМГ-ын статистикийн улсын байцаагч Ж.Чимгээ, Статистикийн хэлтсийн дарга, улсын байцаагч П.Тунгалаг, Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн, улсын байцаагч Г. Сувдаа нар баталсан удирдамжийн дагуу ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн улсын байцаагчдын хяналтын баг Улаангом сумын сургууль, цэцэрлэг,өрхийн эмнэлгүүдэд ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 18. 11 цаг 20 минут
Аймгийн БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан, төлөвлөгөөний дагуу боловсролын статистикийн улсын байцаагч Ц.Эрдэнэбаатар, эрүүл мэндийн статистикийн улсын байцаагч Ж.Чимгээ, Статистикийн хэлтсийн дарга, улсын байцаагч П.Тунгалаг нар Улаангом сумын 2-р цогцолбор сургууль, 7-р цэцэрлэг, Дун цагаан өрхийн эмнэлэг дээр ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн гэр бүлийн өдрөөр "Аз жаргалтай гэр бүл" аймгийн зөвлөгөөн болж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 15. 17 цаг 11 минут
Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Увс аймгийн ЗДТГ, ГБХЗХөгжлийн газар, “Гал голомт” Үндэсний хөдөлгөөн хамтран “АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ” нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Энэхүү зөвлөгөөний нээлтийн үйл ажиллагаанд агентлаг албан байгууллагын төлөөллүүд болон, сумдаа төлөөлж ирсэн гэр бүлүүд, “Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн Д.Мөнхөө нар оролцлоо. Зөвлөгөөний үеэр: “Орон нутаг дахь гэр бүлийн өнөөгийн байдал”, “Хүнээр хүн хийх Монгол дэвшилт: уламжлал ба орчин үе”, “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбр”-ийн танилцуулга, “Ургийн бичиг хөтлөх нь” мэдээлэл, “Гэр бүлийн НҮЭМ-ийн асуудал”, Гэр бүлийн харилцааны соёл уламжлал ба орчин үе сэдэвт илтгэл мэдээллүүд тавигдах юм байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 4 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 10. 17 цаг 32 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 4 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулагдлаа. Орон нутгийн телевизүүдээр аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд статитикийн хэлтсийн Хүн ам, нийгмийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн Г.Сувдаа хүргэлээ. Аж үйлвэрлэлийн салбар: Аймгийн хэмжээний нийт үйлдвэрлэлт, борлуулалтын үзүүлэлтүүдийн сүүлийн 4 жилийг харьцуулж харуулахад үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрчимтэй нэмэгдэж жил тутам өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд 2018 оны эхний 4-н сарын байдлаар нийт 112 аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж, нийт үйлдвэрлэлт 5.1 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеээс 1.5 тэр бум төгрөгөөр буюу 41.9 хувиар, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалт 5.6 тэрбум төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеээс 1.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 45.5 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 4 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 10. 16 цаг 20 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эхний 4 сард 609 эх амаржиж, 614 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 138 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 2 (0.4%) – оор буурч, төрсөн хүүхэд 5 (0.8%)-ээр, нас баралт 11 (8.7%)-аар өмнөх оны мөн үеэс тус тус өсчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 7.5, нас баралт 1.7, цэвэр өсөлт 5.8 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.1, цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр буурч, төрөлт өмнөх оны түвшинд байна.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 852 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 151 (15 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 449 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.7 хувийг эзэлж байна.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 4 сард 4878.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3.7 (0.1%) сая төгрөгөөр буурч, сангийн зарлага 15019.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 112.1 (8.1 %) сая төгрөгөөр өсчээ. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 112.1 сая төгрөгөөр өсөхөд тэтгэвэрийн даатгалын сангийн зарлага 1292.4 (10.9%) сая төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 4 сард 34.7 мянган хүнд 8753.3 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 5056.4 (2.3дахин) сая төгрөгөөр өсч, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 6871 (24.7%) хүнээр өссөн байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 4 сард 1.7 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 20 (1.2%) хүнээр буурч, олгосон тэтгэвэр 81.3 (8.7%) сая төгрөгөөр өссөн байна.Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 4 сард 11 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 4 гаралтаар их байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 4 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеээс 1 хүүхдээр өссөн байна. 1000 амьд төрөлтөнд 24.4 нь 5 хүртэлх насны эндэгдэл ноогдож байна. Амбулаториор 134.7 мянган хүнд үзлэг хийгдэж, 7.9 мянган хүн хэвтэн эмчлэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс амбулаториор үйлчлүүлсэн хүн 1.3 мянган хүнээр буурч, хэвтэн эмчлүүлэгчид 0.1 мянган хүнээр өссөн байна.2018 оны 4 дүгээр сард хүчтэй салхи, шуурганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол 2, шар усны үерийн тохиолдол 8, эрэн хайх, аврах ажиллагааны тохиолдол 3, обьектын гал түймрийн тохиолдол 9 гарсан байна.Энэ оны эхний 4 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 120 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 10 (9.1 %) хүнээр, бол өмнөх 4 жилийн дунджаас 15 (13.7 %) гэмт хэргээр тус тус өссөн байна. Гэмт хэргийн улмаас 47 хүн гэмтэж, 112 иргэн хохирсон байна.Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 95 хүнд холбогдох 83 хэргийг хянан шийдвэрлэжээ. Ял шийтгүүлэгчдийн дийлэнх буюу 18.9 хувь нь бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, 55.8 хувь нь бусдын бие мах бодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах зүйл ангиар шийтгүүлсэн байна
Дэлгэрэнгүй

“ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ” БИЗНЕС ФОРУМ- 2018 зохион байгуулагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 09. 12 цаг 50 минут
Увс аймгийн ЗДТГ-аас төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор “ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ” бизнес форумыг зохион байгуулж байна. ФОРУМЫН ҮР ДҮНД 1. Хувийн хэвшлийн байгууллагууд бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, экспортод бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ гаргах, талаар мэдээлэл мэдлэгтэй болно. 2. Хувийн хэвшлийг дэмжих төрийн бодлогыг танилцуулж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна. 3. Аймгийн үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх салбаруулын хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх зөвлөмж гарч үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого тодорхойлогдох юм. "ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ" БИЗНЕС ФОРУМ- 2018-д оролцогчдод зориулан аймгийн Статистикийн хэлтсээс статистик үзүүлэлтүүдээр брошюр бэлтгэн тархаав. Статистикийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийг сурталчилж, танилцуулж мэдээллээр хангаж ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 9-р сарын 19-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1100
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг  0
  Элсэн чихэр, кг 2233
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1233
  Бензин, А-80 1830
  Бензин, А-92 2010
  Дизелийн түлш 2150