Зөвлөлдөх санал асуулгын 1-р шатны судалгаа явагдаж дууслаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 18. 12 цаг 23 минут
Санал асуулгад хамрагдаж буй 1570 өрхийг Монгол Улсын бүх аймаг, сум, баг, дүүрэг, хороо, хэсгийн хэмжээнд ижил тэгш зарчмаар хуваарилж сонгосон. Тодруулбал, хүн ам ихтэй аймаг, сум, баг, дүүрэг, хороо, хэсгээс олон өрх түүвэрлэгдэж, бага хүн амтайгаас нь цөөнийг түүвэрлэсэн аж. 1570 иргэнээс санамсаргүй түүврийн аргаар дахин сонголт хийж Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцох 750 иргэнийг сонгоно. Тэдгээр иргэд энэ сарын 29, 30-нд Төрийн ордны Их танхимд болох хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээнд оролцож тодорхой мэдээлэлтэй болсны дараа дахин судалгаанд хамрагдах юм. Увс аймгийн хэмжээнд Үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар Зөвлөлдөх санал асуулгын 1-р шатны судалгаа Улаангом, Бөхмөрөн, Ховд, Өмнөговь сумуудын санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон 40 иргэнээс судалгааны баг амжилттай мэдээллээ цуглуулж 2017.04.16 нд шөнө Бөхмөрөн сумын Хайратбек захирагчтай 227-р хилийн завтаваас мэдээллийн баазаа 100 хувь дамжуулж судалгааны 1-р шат амжилттай явагдаж дууслаа. Мянга мянган иргэдийн төлөөлөл болж сонгогдсон иргэд үүргээ биелүүлж өөрийн үнэтэй санал бодлоо хуваалцсанд талархал илэрхийлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 3 сарын инфографик хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 15. 15 цаг 44 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 3 сарын инфографик хэвлэгдэн гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Зөвлөлдөх санал асуулгын талаар орон нутгийн телевизээр мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 14. 14 цаг 35 минут
Монгол улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны 1-р шатны судалгаа 2017.04.13 наас Улаангом сумын 6-р багаас эхэлж 2017.04.20 хүртэл хугацаанд Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн сумуудад сонгогдсон нийт 40 өрхөд явагдана. Сонгогдсон иргэн бүрт ҮСХ -ы даргын " Дурсамж " хадгалуулна. 2-р шат нь санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон 40 иргэнээсээ дахин түүвэрлэж аймгийн хэмжээнд 20 хүртэл иргэнийг Монгол улсын Их хурлын даргын урилгаар Төрийн ордонд 2017.04.29-30 нд 2 өдрийн сургалтанд хамруулж дахин судалгаанд оролцож Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд өөрийн саналыг өгөх түүхэн үйл явдалд оролцох юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 1-р улирлын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 13. 11 цаг 53 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 1-р улирлын танилцуулгаар орон нутгийн телевизүүдээр мэдээлэл хийн иргэдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгаа орон даяар эхэлж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 13. 10 цаг 53 минут
Монгол улсын Үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар улсын хэмжээнд 860 гаруй мянган өрхөөс, аймгийн хэмжээнд 21494 өрхөөс санамсаргүй түүврийн аргаар Улаангом сумын 6-р багийн 10 өрх, Өмнөговь сумын Улиастай багийн 10 өрх, Ховд сумын Шивэр багийн 10 өрх, Бөхмөрөн сумын Гурван жигэртэй багийн 10 өрх сонгогдож тэдгээрт амьдран суугаа 18, түүнээс дээш насны 49645 иргэдээс төлөөлөн сонгогдсон 40 иргэндээ баяр хүргэж, санал асуулгадаа идэвхитэй оролцохыг хүсье. Тантай адил мянга мянган иргэнийг төлөөлөн сонгогдсон тань түүхэн дургсалтай үйл явдал юм. Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны аймгийн анхны иргэн Улаангом сумын 6-р багийн иргэн Б.Эрдэнэочир гуай сонгогдож санал асуулгын судалгаандаа маш идэвхитэй оролцсон танд талархал илэрхийлье
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 3 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 12. 14 цаг 17 минут
2017 оны эхний 3 сард 450 эхээс 448 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрсөн хүүхдийн тоо 51–ээр буюу 10.2 хувиар буурсан байна. Гэрийн төрөлт 4 гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 1 төрөлтөөр бага байна.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 1132 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 2.4 хувиар буюу 27 хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 664 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 58.7 хувийг эзэлж байна. Шинэ ажлын байранд орсон иргэдийн 50.0 хувийг зочид буудал, байр, сууц, болон нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарт, 50.0 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл салбарт ажилд орсон байна. НДС-д шимтгэлээр 3703.3 сая төгрөг оруулахаас 3266.5 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 11.8 хувиар буюу 436.8 сая төгрөгөөр тасалсан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад НДШ-ийн орлого 91.7 сая төгрөгөөр буюу 2.7 хувиар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Монгол хэл, бичгийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 11. 18 цаг 32 минут
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр батлагдсан Монгол хэл, бичгийн хөтөлбөрийн хүрээнд 3-р сургуулийн Монгол хэл, бичгийн зөвлөх багш Б.Тайван багштай гэрээ байгуулан ажиллагчдын монгол хэл, бичгийн түвшинг өнөөдөр тогтоолоо. Аймгийн Засаг даргын 2017.02.16 ны өдрийн А/77 дугаар захирамжийн дагуу албан хаагчдынхаа Монгол хэл, бичгийн чадварыг ахиулах сургалт баасан гараг болгонд 4:00 цагаас эхэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгааны талаар аймгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 11. 18 цаг 24 минут
Судалгааны талаар аймгийн агентлагийн дарга нарт мэдээлэл хийв.Үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар "Зөвлөлдөх санал асуулгын судалгаа" үндэсний хэмжээнд анх удаа зохион байгуулагдахаар аймгийн түвшинд бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Манай аймгийн Өмнөговь сумын Улиастай, Ховд сумын Шивэр, Бөхмөрөн сумын Гурван жигэртэй, Улаангом сумын 6-р багууд зөвлөлдөх санал асуулгын судалгаанд санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдлоо. Сонгогдсон түүврийн нэгжийн нийт өрхүүдийн нэрсийг ҮСХ-д хүргүүллээ. Судалгаанд хамрагдах өрх сонгогдсоноор судалгааны ажил эхэлнэ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Улаангом хотод

      /2017 оны 07 сарын 19 ний байдлаар/

       нэр төрөл        үнэ /төгрөг/
1 р гурил,1кг 1100
Хонины мах, 1 кг

5500

Үхрийн мах, 1 кг 5500

Ямааны ястай мах ,1 кг

3500
Элсэн чихэр, 1 кг 2400
Цагаан будаа, 1 кг 2400
Шингэн сүү, 1 л 800
Дизелийн түлш, 1л

1890

Бензин А 80, 1л 1650
Бензин А92, 1л 1760

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

-Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн програм  ТАТАХ

-Мал тооллогын мэдээлэл оруулах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын тайлан харах програм ТАТАХ

-Мал тооллогын програмын ЗААВАР ТАТАХ