Судалгааны хяналтаар сумдад ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 08. 14 цаг 33 минут
Улсын хэмжээнд өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг түшиглэн Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны байдал, ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, хэрэглээ болон бусад үзүүлэлтийг тооцоолон гаргадаг. Аймгийн Статистикийн хэлтсийн судалгааны баг "Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа"-г сар бүр сонгогдсон сум, багийн өрхүүдэд явуулдаг. Мөн аймгийн хэмжээний ажил эрхлэлт, эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам, ажилгүйчүүд, ажилгүйдлийн түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдийг судлан тооцож гаргадаг "Ажиллах хүчний судалгаа"-г сар бүр түүврийн аргаар сонгогдсон сум, багийн өрхүүдэд хүрч асуулгыг тусгай ТАВЛЕТ-аар авдаг. Энэ сар ӨНЭЗС, АХС-д нийт Зүүнговь сумын суврага багийн 30 айл өрх сонгогдсон бөгөөд судлаач Х.Мөнхтамир, Н.Пүрэвжав нар ажиллаж судалгааны багийн ахлагч судалгааны анхдагч мэдээллийг цуглуулах ажилд хяналт тавьж ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлт-ХАӨМС сарын аян зарлаж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 01. 13 цаг 11 минут
Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн чанарыг сайжруулах өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах зорилтыг тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд аймгийн хэмжээнд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийг ХАӨМС-аас үүсгэж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг төрөл,хэлбэр бүрээр гаргаж сумын хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаатай болох юм. Иймд сум багийн түвшинд багийн засаг дарга, сумын статистик хариуцсан мэргэжилтэн, хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, нийгмийн даатгалын байцаагч нар хамтран нэг сарын хугацаанд сангийн чанарыг сайжруулж, мэдээллийг баяжуулж хамтран ажиллаха хэрэгцээ шаардлагатай байна.Аяны зорилго нь ХАӨМС-ын хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг бүрэн гүйцэт үнэн зөв бүртгэж сангийн чанарыг сайжруулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглах явдал юм.
Дэлгэрэнгүй

"Хүүхэд хамгаалал" арга хэмжээнд оролцлоо

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 30. 14 цаг 03 минут
"Хүүхдийг зодож шийтгэхгүй байх" олон улсын өдрөөр зохион байгуулагдаж буй Увс аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 2018 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, хүүхэд хамгааллын талаар ойлголт, мэдлэг олгох, хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршгийг сурталчлах зорилгоор иргэд, хүүхэд багачууд, төрийн алба хаагчдыг хамруулан Гиваан баатарын талбайд жагсаалыг зохион байгууллаа.Статистикийн хэлтсийн хамт олон "Хүүхэд бүр аз жаргалтай байг", "Хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ" "Счастья и солнца вам, дети!" уриатайгаар нэгдэж оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Увс аймгийн Бичил уурхай эрхлэгчийн судалгааны тайланг боловсрууллаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 26. 11 цаг 24 минут
Судалгааны зорилго: Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэгжүүдийн хамрах хүрээг тогтоож бүртгэх, тэдгээрийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг тодорхойлж, ДНБ-ний тооцоонд тусгах, бичир уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн өмнө тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлон бодлого боловсруулагчдыг мэдээллээр хангах өмнөх судалгааны мэдээлэлд харьцуулалт хийх, шаардлагатай нэмэлт үзүүлэлтийг бий болгоход чиглэгдсэн.ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11 сарын 26 ны өдрийн 134 –р тушаалаар батлагдсан “Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал”-ын албан бус секторын үйлдвэрлэлийн тооцооны арга зүй хэсэгт албан бус салбарын суурь судалгааг 5 жил тутам явуулна гэж заасан билээ. Уул уурхайн салбар дахь албан бус хөдөлмөр эрхлэлт буюу бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчид нь далд эдийн засгийн нэг хээг болно. Энэхүү аргачлалын хүрээнд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийнсанхүү, техникийн дэмжлэгтэйгээр уул уурхайн салбарт бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн судалгааг 2 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулсан.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын баг Зүүнговь,Малчин,Хяргас сумдад ажиллаж байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 25. 13 цаг 19 минут
Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний баг монгол улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа сайжруулах зорилгоор Зүүнговь, Малчин, Хяргас сумдад ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

Улаангом сумын Ахлах 3-р сургуулийн "Maxfun" баг математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд II байранд шалгарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 20. 10 цаг 50 минут
Улсын анхдугаар уралдаанд нийт Нийслэлийн найман дүүрэг 20 аймгийн 139 багийн 740 гаруй сурагч оролцох хүсэлтээ ирүүлснээс 2 дугаар шатанд 10 баг шалгарсан бөгөөд 4 сарын 19 нд бүтээлээ илтгэн танилцуулж, шүүгчдийн комиссын асуултад хариулж хамгаалжээ. Багууд “Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030 ба хуванцар хог хаягдлын аюул” сэдвийн хүрээнд дэлхийн болоод Монгол Улсын нийслэл, дүүрэг, аймаг, сумын хэмжээнд өөрсдийн боломж нөөцөө ашиглан мэдээлэл цуглуулж, судалгаа хийж, түүний дүгнэлтэд үндэслэн шинэ санаа, шийдлүүдээ танилцуулав. Тухайлбал, хуванцар хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийг бүсчилж байгуулах, машины купер хийх, сандал үйлдвэрлэх зэрэг санаа дэвшүүлж байсан бол зарим нь хуванцар бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнээс хасах, буруу аюултай зүйл болохыг нь сургуулийн өмнөх боловсролоос нь олгож эхлэх, иргэдийн сэтгэхүйг өөрчилж, нөлөөлөх зэрэг олон сонирхолтой санаа, шийдэл дэвшүүлсэн байв. Энэ мэтээр статистик мэдээлэлд тулгуурлан судалгаа хийж, математик аргачлал зохиож хуванцар хогны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, шинэ санаа дэвшүүлэх илтгэлээ танилцууллаа. Нэгдүгээр байрт, Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн Сант сургуулийн “Сант” баг шалгарч гурван сая төгрөгийн , хоёрдугаарт, Увс аймгийн Улаангом сумын Ахлах 3-р сургуулийн “Maxfun” баг шалгарч хоёр сая төгрөгийн, гуравдугаар байрт, Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн “Алтай” баг шалгарч нэг сая төгрөгийн эзэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өмнөх оны мөн үеэс 12.9 хувиар өслөө.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 19. 11 цаг 04 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 4 дүгээр улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 950.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 108.2 (12.9%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого өсөхөд цалин хөлсний орлого 47.0 (10.3%) мянган төгрөг, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 28.4 (46.6%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн орлогын хэмжээ 2017 оны 4 дүгээр улиралд 892.9 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 51.0 (6.1%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2017 оны 4 дүгээр улиралд 1.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 130.9 (14.6%) мянган төгрөгөөр өслөө. Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага өсөхөд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 103.4 (15.4%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Нэг өрхийн сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) мөнгөн зарлагын хэмжээ 2017 оны 4 дүгээр улиралд 967.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 69.0 (7.7%) мянган төгрөгөөр өссөн байна. Өрхүүдийг мөнгөн орлого, зарлагаар нь бүлэглэн авч үзвэл, 2017 оны 4 дүгээр улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх 109.5 (12.3%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 73.0 (8.2%) мянга, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 144.2 (16.2%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 138.8 (15.6%) мянга, 500.0-900.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх 289.2 (32.5%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 280.3 (31.5%) мянга байна. Харин 2.1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 57.8 (6.5%) мянга, мөн энэ хэмжээний зарлагатай өрх 70.3 (7.9%) мянга байна. Нэг хүнд ногдох сарын дундаж бодит (үнийн нөлөөллийг арилган тооцсон) орлогын хэмжээ амьжиргааны доод түвшнээс улсын дунджаар 55.0 хувь, Төвийн бүсэд 72.8 хувь, Улаанбаатар хотод 65.7 хувь, Зүүн бүсэд 49.3 хувь, Хангайн бүсэд 32.5 хувь, Баруун бүсэд 31.4 хувиар тус тус өндөр байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын хяналт үнэлгээний баг Завхан,Сагил,Түргэн сумдад ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 18. 18 цаг 10 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, статистикийн салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудын чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх чиглэлээр мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, статистикийн улсын байцаагч нарын ажлын уялдааг хангах, статистикийн төв, орон нутгийн байгууллага болон албан ёсны статистикийн анхдагч мэдээллийг гаргадаг анхан шатны нэгжийн хамтын ажиллагаа, эргэх холбоог улам сайжруулах зорилгоор аймгийн БСУГ, ЭМГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан хяналт үнэлгээний баг тусгай удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар батлуулан Завхан,Сагил,Түргэн сумдад ажиллалаа. Хяналт үнэлгээний багт Аймгийн БСУГ-ын Статистик, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, статистикийн улсын байцаагч Ц.Эрдэнэбаатар, ЭМГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтсийн дарга, статистикийн улсын байцаагч Ж.Чимгээ, Статистикийн хэлтсийн дарга, улсын байцаагч П.Тунгалаг нар ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 6-р сарын 03-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1000

  Хонины мах, кг

8750

  Үхрийн мах, кг 8750
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1300
  Бензин, А-80 1467
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 2033
  Ноолуур 50500