Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 5 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 09 цаг 33 минут
Аймгийн хэмжээнд 2018 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 1.4 сая хээлтэгч малын 1042.5 (73.6 %) мянга нь 2019 оны эхний 5 сард төллөсөн байна. Эм хонины 81.2 хувь, эм ямааны 69.3 хувь, ингэний 36.2 хувь, үнээний 50.5 хувь, гүүний 47.0 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 93.3 хувь буюу 973.1 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 28.1 (3.0 %) мянгаар өссөн байна. Том малын зүй бус хорогдол 2019 оны эхний 5 сард аймгийн хэмжээнд 119.2 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 25.1 (26.7%) мянгаар өслөө. Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл, хонь 60.0 мянга, ямаа 53.6 мянга, үхэр 3.5 мянга, адуу 2.0 мянга, тэмээ 99-өөр хорогдсон байна. Нийт хорогдсон малын 44.9 хувийг ямаа, 50.3 хувийг хонь эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд өвчнөөр хорогдсон мал 2019 оны эхний 5 сард 1.1 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.7 (38.8%) мянгаар буурчээ. 8798.05 га-д үр тариа, үүнээс 8522.0 га-д улаан буудай, 150.2 га-д төмс, 157.5 га-д хүнсний ногоо, 280 га-д техникийн ургамал, 90 га-д тэжээлийн ургамал нийт 9.4 мянган га-д тариалалт хийгээд байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 3026.5 га, хүнсний ногоо 1.8 га-аар өсч, төмс 5.7 га, тэжээлийн ургамал 495.0 га-гаар буурсан явцын мэдээтэй байна. Баруунтуруун сум 8258 га, Тариалан сум 370.0 га-д үр тариа тариалсан нь аймгийн нийт тариалсан үр тарианы 98.1 хувийг эзэлж байна. Улаангом сум 221.5 га-д төмс, хүнсний ногоо тариалсан нь хүнсний ногоо, төмс тариалалтын 71.9 хувийг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 5 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 14. 01 цаг 22 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сард 768 эх амаржиж, 775 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 205 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 8 (1.1%) - аар, төрсөн хүүхэд 10 (1.3%) – аар, нас баралт 18 (9.6%)-аар тус тус нэмэгджээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 9.3, нас баралт 2.5, цэвэр өсөлт 6.9 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр өсч, нас баралт 0.1 пунктээр буурчээ. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 5 сард 14, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 19 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 18.1, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 24.5 ноогдож байна. Эхний 5 сарын байдлаар осол гэмтлийн улмаас 24 хүн нас барж, өвчлөгчдийн тоо 247 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс өвчлөгчдийн тоо 25 (9.2%)-аар буурч, нас баралтын тоо 2 хүнээр өссөн байна. Өмнөх 3 жилийн дунджаас осол гэмтлээр өвчлөгчдийн тоо 28.9 хувиар буурч, осол гэмтлийн нас баралтын тоо 24.3 хувиар өссөн байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 635 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 158 (19.9 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 361 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 56.9 хувийг эзэлж байна. 2019 оны 5 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 3 жилийн дунджаас 337 (34.7 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 16 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 5 сард 8373.5 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1901.0 (29.4%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 22384.7 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3478.3 (18.4%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 5 сард 31.9 мянган хүнд 5961.4 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 1140.8 (16.1%) сая төгрөгөөр, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 2.1 (6.1%) мянган хүнээр тус тус буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хүхэрлэг хий 0.001 мг/м3 –аар, азотын давхар исэл 0.001 мг/м3 –аар , тоос 0.007 мг/м3 –аар их байсан хэдий ч хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол гараагүй байна.2019 оны 5 дугаар сард газар хөдлөлтийн аюулт үзэгдлийн 2, эрэн хайх, аврах ажиллагааны 1, обьектын гал түймрийн 13, ой, хээрийн гал түймрийн 2 тохиолдол гарсан байна. Эдгээр 18 удаагийн гамшиг осол гал түймрийн улмаас 1 хүний амь нас эрсдэж, иргэдийн хувийн өмчинд 45.8 сая төгрөгийн, байгаль экологид 31.1 сая төгрөгийн хохирол учирч, гамшиг осол гал түймрийн аюулаас иргэдийн 61.0 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалжээ. Сагил сумын Баянзүрх багт 3.9-4.6 магнитудын газар хөдлөлт 2 удаа болж газар хөдлөлтийн улмаас хохирол учраагүй байна. Энэ оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 134 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 18 (11.8%)-аар буурчээ. Гэмт хэргийн улмаас 46 хүн гэмтэж, 136 иргэн хохирсон байна.Аймгийн хэмжээнд нийт 5622 зөрчил шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оноос 1057 (23.2%) зөрчлөөр өссөн байна. Энэ оны эхний 5 сард 126 хүн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхээ хасуулж торгуулжээ.Аймгийн шүүхийн Тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллээр, энэ оны 5 сард шүүхээр нийт 315 хэрэг шийдвэрлэжээ. Шүүхийн төрлөөр авч үзвэл эрүүгийн хэрэг 76, иргэний хэрэг 219, давж заалдах шатны шүүхээр 15, захиргааны 5 хэрэг тус тус шийдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын хяналтаар сумдад ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 12. 09 цаг 41 минут
Хяналтын тооллогоор ажиллах төлөөлөгчид удирдамжийн дагуу заавар, зөвлөгөө авч сумдад ажиллалаа. Монгол улсын "Статистикийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн "в" дэх заалтын дагуу Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа 6 дугаар 03 - 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Хяналтаар ажиллах төлөөлөгчид 2019 оны Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах удирдамжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж танилцах, мал тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг шалгах, мал тооллогын маягтыг онлайнаар шивэх, сонгогдсон өрхийн малыг нүд үзэж тоолсон эсэхийг хянах, тооллогын ажлын хэсэгт заавар зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Увс аймгийн ХАА-н салбарын танилцуулга боловсруулагдан гарав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 07. 06 цаг 43 минут
Хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн нь үндсэндээ хүн амын хүнсний хэрэглээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн болон үйлчилгээний салбарын түүхий эдийн хэрэглээг хангахад чиглэгдэж байдаг. Дэлхийн олон улс орнуудын нэгэн адил манай улсын эдийн засгийн хөгжилд хөдөө аж ахуйн салбар нь ихээхэн чухал байр эзэлдэг салбарын нэг юм. Манай аймгийн хувьд мал аж ахуйн салбар эдийн засгийн хөгжилд чухал байр суурийг эзэлсэн хэвээр байна. Манай улсын үндсэн хуулинд мал сүргийг үндэсний баялаг мөн гэж томьёолж, мал тооллогыг улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нь макро түвшинд хийгддэг тооцоо судалгаанд ашиглаж, салбарын талаар удирдлагын шийдвэр гаргах мэдээллийн гол эх үүсвэр болгон ашиглаж байна. Энэхүү танилцуулгад Увс аймгийн 2018 оны мал тооллогын дүнг нэгтгэн дүгнэснээс гадна мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн салбарт хэрэглэж буй хашаа, худаг, тэжээлийн хүрэлцээ хангамж болон шинээр гаргасан, сэргээн засварласан худаг, уст цэг, малжуулалтын талаархи мэдээллийг тусган орууллаа. Мөн аймгийн тариалалт, ургац хураалтын 2018 оны мэдээллийг нэгтгэн орууллаа. Тооллогын дүнг бүсчилсэн байдлаар Баруун, Хойд, Өмнөд, Зүүн бүс болон Улаангом гэсэн ангилаллаар зэрэгцүүлэлт хийж гаргалаа. 2018 оны эцэст 3175.3 мянган толгой мал үүний дотор 25.1 мянган тэмээ, 123.8 мянган адуу, 182.9 мянган үхэр, 1568.0 мянган хонь, 1275.5 мянган ямаатай болж тэмээ 1.6 (6.9%) мянга, адуу 4.3 (3.6%) мянга, үхэр 6.1 (3.4%) мянга, хонь 15.9 (1.0%) мянга, ямаа 17.5 (1.4%) мянган толгойгоор таван төрөлдөө өсч, өнгөрсөн оноос нийт малын тоо 45.4 (1.5%) мянган толгойгоор нэмэгдсэн байна. Нийт 8.9 мянган малчин өрхийн 83.3 хувь буюу 7.4 мянга нь цахилгааны эх үүсгүүртэй байгаа ба өнгөрсөн оныхоос 0.6 мянгаар буурчээ. 5.9 мянган өрх сансрын антентай, 6.1 мянган өрх телевизортой, 5.0 мянган өрх оёдлын машинтай байна. Өнгөрсөн оныхоос телевизортой өрхийн тоо 102, сансрын антентай өрхийн тоо 24, оёдлын машинтай өрхийн тоо 67-оор буурсан байна. Нийт малтай өрхийн 99.9 хувь нь гар утас хэрэглэж байна. Аймгийн хэмжээнд 1.1 мянган худаг, 10.2 мянган хашааг мал аж ахуйд ашиглаж байна. Мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлд гарч байгаа зарим нэг өсөлт нь малын тооноос хамаарч байгаа бөгөөд цаашид нэг малын ашиг шим, чанарын үзүүлэлтэд анхаарлаа хандуулж, энэ чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Ялангуяа мал аж ахуйн салбарт шинэчлэл хийж, ашиг шим өндөртэй мал өсгөж үржүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдхүүнийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, малыг суурин болон бэлчээрийн хосолсон маллагаанд шилжүүлэх, малчдын хөдөлмөрийг хоршуулах, бэлчээрийг усжуулахад чиглэсэн арга хэмжээ ихээхэн чухал байна. Бэлчээрийн доройтол нь малын тоо толгойг хязгаартай байлгахыг шаардаж байна. Ялангуяа бэлчээрт халтай ямаан сүргийн тоо толгойг хязгаарлах, бог малын хувьд өсгөж үржүүлж ирсэн дээр үеийн уламжлалт харьцаа 75 : 25 хувь буюу 3 хонь, 1 ямаа гэсэн харьцаагаар өсгөж үржүүлэхэд төрийн бодлогоор зохицуулах нь зүйтэй.
Дэлгэрэнгүй

Увсын ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГАН болж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 05. 05 цаг 57 минут
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Увс аймгийн 19 сум, 93 багийн төлөөлөл 250 эмэгтэйчүүд оролцсон “Нийгмийн хөгжилд эмэгтэйчүүдийн оролцоо” сэдэвт чуулга уулзалт Улаангом суманд зохион байгуулагдлаа. Чуулганы хүрээнд оролцогч сум багийн төлөөлөгчид аймгийн Эрүүл мэндийн газар, ГБХЗХГ, ХХҮГ, Улаангом политехник коллежийн үйл ажиллагаатай танилцан, “Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт”, “Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүмүүжил”, “Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа” зэрэг сэдвийн хүрээнд өртөөчилсөн сургалт хэлэлцүүлэгт оролцон, төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэр, төрийн байгууллагуудын мэдээллийг сонсож өөрсдийн санал бодлоо хэлэлцүүлэн тулгамдсан сэдвийн хүрээнд ярилцан нэгдсэн уриалга гаргалаа. Чуулганд оролцогчдод Статистик мэдээллийн сайтыг сурталчлан Сонирхолтой статистикий нь гаргаж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын сум багийн ажилтнуудын Хойд бүсийн сургалт Давст суманд зохион байгуулагдав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 05. 03 цаг 54 минут
"ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГО"-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд Увс аймаг бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд сүүлийн тав дахь бүс буюу ХОЙД БҮС-ийн сургалт ДАВСТ суманд ТҮРГЭН, САГИЛ, БӨХМӨРӨН сумдын сум, багийн тооллогын түр товчооны гишүүдийг хамруулан зохион байгуулагдаж байна. Сургалтын нээлтийг Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн БНМАУ-ын баатар, хөдөлмөрийн баатар, маршал ЮМЖААГИЙН ЦЭДЭНБАЛ даргын талбайд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлэн эхлүүллээ. Давст сумын Засаг дарга, ХАОСТ-ын сумын комиссын дарга Ч.Тогтохбаяр, аймгийн ХАОСТ-ын комиссын орлогч дарга, Статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг, аймгийн түр товчооны гишүүн, ЭМГ-ын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтсийн дарга Ж.Чимгээ нар сургалтыг нээж, сумдын тооллогыг удирдан зохион байгуулах хүмүүст ажлын амжилт хүслээ. Монгол улс 1918 оноос хойш 10 удаагийн тооллогыг зохион байгуулсан бөгөөд 11 дэх удаагийн ээлжит 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллого анх удаа мэдээлэл цуглуулалтын хосолмол аргаар буюу бүртгэлийн арга болон уламжлалт аргыг хослуулан явуулж, орон зайн мэдээллийн системийг ашиглаж байгаагаараа онцлог юм.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн хэлтсийнхэн багачуудаа баярлуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 05. 03 цаг 48 минут
Статистик бол өнгөрснийг баримтжуулж, өнөөдрийг дүгнэж, ирээдүйг тодорхойлогч юм.Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хэлтсийн ажилтнуудынхаа үр хүүхдүүдэд хүндэтгэл үзүүлж баяр хүргэв.Ээж аавынхаа ажил дээр ирсэн хүүхдүүд бөөн баяр баясгалантай, аз жаргалтай байлаа.
Дэлгэрэнгүй

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 01. 10 цаг 10 минут
Монгол улс Хүүхдийн эрхийн конвенцид 1990 онд 5 дахь орон болон нэгдэн орж, конвенцийн үзэл санаанд нийцүүлэн “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулийг боловсруулан, 1996 оны 5-р сарын 8-нд батлан гаргасан бөгөөд 6-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлжээ. 2002 онд “Хүүхдийн төлөө За гэж хэлье” дэлхий нийтийн хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн хүүхдийн асуудлаарх Тусгай чуулган 5-р сарын 8-ны өдөр хуралдсан бол Монгол улс 2002 оны 6 сарын 1-нд үндэсний кампанит ажлаа орон даяар зохион байгуулж байлаа. Үүний үр дүнд Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах Үндэсний арван жилийн Хөтөлбөрийг /2002-2010/ Монгол Улсын Засгийн газар хэлэлцэн баталж, хэрэгжүүлсэн юм. Монгол улс жил бүрийн 6-р сарын нэгнийг Хүүхдийн баярын өдөр болгон 1952 оны тэртээгээс тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд дэлхийн ихэнх улс орнуудад хүүхдийн баярыг энэ өдөр тэмдэглэдэг. Манай орон хүүхдийн баярыг үндэсний хэмжээнд, амралтын өдөр болгон хуульчлан тэмдэглэдэг цөөн орны нэг юм.Энэ л өдөр алдрай бяцхан үрсий минь хамгийн баяр баясгалантай өдрүүдийн нэг болдог.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 7-р сарын 17-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1000
  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 9500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1000
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1990
  Дизелийн түлш 2390
  ноолуур -