ҮСХ , ХАОСТТ-оос ээлжит цахим сургалтыг зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 07. 11 цаг 49 минут
Сургалтаар Тооллогын бэлтгэл ажил хэр явцтай байгааг судлаад 7 хоногийн төлөвлөөний биелэлтийн талаар зөвөлгөө өгч иргэд мэдээллээ шалгах ажлын сурталчилгааг эрчимжүүлэх, 2 төрлийн судалгааг хийж дуусгах болон тоологч шалгагчийн үнэмлэх , зааврыг хэвлэж бэлтгэх зэрэг үүрэг даалгаврыг өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Улаангом сумын сум, багийн түр товчооны ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 05. 11 цаг 49 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хүрээнд айгийн төвийн сум, багийн түр товчооны дарга, гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, зохион байгуулалтын чиглэл, нэгдсэн аргачлал, заавар зөвлөмжийг өгөх сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтаар хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын комиссын орлогч, статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг, аймгийн ХАОСТ-ын ажил хариуцсан ажилтан Г.Дэлгэрдалай нар удирдан тооллогыг ажлыг зохион байгуулах, эрчимжүүлэх болон баг бүрийн ХАӨМС-г сайжруулах, багийн иргэдийн мэдээллийг цахим хөтчөөр шалгах ажлыг шуурхай зохион байгуулах талаарх сургалтыг хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын түр товчооныхонтой цахим хурал хийлээ

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 05. 11 цаг 30 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлыг шуурхай зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын албан тоотыг танилцуулж, ХАОМС-ын санд байгаа алдаа болон баяжилтын талаархи мэдээлэл хийж тоологыг иргэддээ сурталчилж иргэн өөрөө мэдээллээ шалгах ажлыг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулж ажиллах, түр суугаа болон түр эзгүй иргэдийн бүртгэлийг хийж шалтгааныг тодруулах, сумын түр товчооны байрыг бэлтгэж тооллогын ажлаа эрчимжүүлэхийг үүрэг болголоо.Мөн мал тооллогыг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулахыг үүрэг болголоо.
Дэлгэрэнгүй

ХАОСТ-ын аймгийн комисс,түр товчооны гишүүдийн өргөтгөсөн хуралдаан зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 05. 11 цаг 29 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО. Энэ удаагийн хуралдаанаар: 1. Аймгийн тооллогын комиссын даргын албан тоотыг бүх сумдын тооллогын комисст болон төрийн байгууллагын удирдлагуудад хүргүүлж тооллогын ажлыг эрчимжүүлж эхлүүлэх 2. Тооллогын мэдээллийг бүртгэлийн аргаар бүрдүүлж байгаа хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн чанарыг сайжруулах зорилгоор бүх төрийн байгууллагуудын төрийн албан хаагч түүний өрхийн мэдээлэл, төрийн үйлчилгээ хүргэж буй иргэдийн мэдээллийг хаягаар шалгах ажлыг шуурхай зохион байгуулж дуусгах 3. Аймгийн түр товчооны гишүүд уламжлалт аргаар түүвэрлэгдсэн өрхүүдээс тооллогын асуулгын мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр цуглуулах 95 тоологч, 24 шалгагч нарын ажиллах нөхцөл, мэдээллийн нууцлал аюулгүй байдлыг хангах, түр товчооны байрыг гаргах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн үүрэг чиглэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Сумын түр товчооны дарга нарт сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 30. 11 цаг 05 минут
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ, НЭГДСЭН АРГАЧЛАЛ ӨГӨХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хүрээнд аймаг орон нутгийн тооллогын комисс, түр товчоод, тоологч шалгагч нарыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж, зохион байгуулалтын чиглэл, нэгдсэн аргачлал, заавар зөвлөмжийг өгөх сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтад сумдын засаг даргын орлогч, статистик хариуцсан ажилтнууд, аймгийн төвийн багийн засаг дарга нар оролцож байгаа бөгөөд сургалтыг аймгийн мал тооллогын комиссын дарга, Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу, аймгийн хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын комиссын орлогч дарга, статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг, ХХААГ-ын дарга Д.Төмөр-очир нар удирдан мэдээлэл өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Сургагч багшийн сургалтанд хамрагдав

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 25. 11 цаг 16 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын СУРГАГЧ БАГШИЙН сургалт Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж хэлтсийн дарга П.Тунгалаг, аймгийн тооллогын ажил хариуцсан мэргэжилтэн Г.Дэлгэрдалай нар оролцлоо.Сургагч багш нь мэргэжил ХАОСТ-д ажиллагсдыг арга зүйгээр хангаж аймаг орон нутгийнхаа тооллогын комисс, түр товчоодын гишүүд, тоологч шалгагч нарт нэгдсэн ойлголт, заавар зөвлөмжийг өгч ажиллах юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 10 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 15. 08 цаг 58 минут
Аймгийн хэмжээнд 24046 тн үр тариа, 2543.4 тн төмс, 2352.7 тн хүнсний ногоо, 7131.0 тн тэжээлийн ургамал хураан авсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 5760.5 тн, тэжээлийн ургамал 651.8 тн-оор өсч, төмс 165.2 тн, хүнсний ногоо 157.8 тн-оор буурчээ.Хураан авсан үр тарианы 90.5 хувь нь Баруунтуруун сум, 8.1 хувь нь Тариалан суманд, төмсний 68.6 хувь, хүнсний ногооны 61.7 хувь нь Улаангом суманд ноогдож байна.43.7 мянган тн байгалийн хадлан, 895.7 тн гар тэжээл, 2016.3 тн хужир шүү бэлтгэжээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 10 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 11 сар 14. 09 цаг 29 минут
Энэ оны 10-р сарын 15-21 нд судлагдаж буй өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын ерөнхий индекс өнгөрсөн оны мөн үеэс 9.1 хувь, оны эхнээс 7.1 хувиар, өмнөх сараас 0.6 хувиар өссөн байна. Өмнөх сараас хүнсний барааны бүлгийн үнэ 0.5, хувцас бөс барааны бүлгийн үнэ 0.4, орон сууц, ус цахилгаан, түлшний бүлгийн үнэ 3.2, согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн үнэ 0.4, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ 0.2, бусад бараа үйлчилгээний бүлгийн үнэ 0.1 хувиар өсч, бусад бүлгийн үнэ тогтвортой байлаа.Аймгийн хэмжээнд явцын мэдээгээр 24046 тн үр тариа, 2543.4 тн төмс, 2352.7 тн хүнсний ногоо, 7131.0 тн тэжээлийн ургамал хураан авсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 5760.5 тн, тэжээлийн ургамал 651.8 тн-оор өсч, төмс 165.2 тн, хүнсний ногоо 157.8 тн-оор буурчээ. Хураан авсан үр тарианы 90.5 хувь нь Баруунтуруун сум, 8.1 хувь нь Тариалан суманд, төмсний 68.6 хувь, хүнсний ногооны 61.7 хувь нь Улаангом суманд ноогдож байна.43.7 мянган тн байгалийн хадлан, 895.7 тн гар тэжээл, 2016.3 тн хужир шүү бэлтгэжээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бэлтгэсэн байгалийн хадлан 227.2 тн-оор буурчээ.Монгол банкны эх үүсвэрээр 36.6 тэрбум төгрөг зузаатгалаар авч, 343.0 тэрбум төгрөг гүйлгээнд гаргаснаас 330.0 тэрбум төгрөгийг буюу гаргасан мөнгөний 96.2 хувийг эргүүлэн татсан байна.Зээлийн өрийн үлдэгдэл 195.0 тэрбум төгрөгт хүрч, үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 2.2 тэрбум төгрөг болж ноднингийн мөн үеэс бүх зээлийн үлдэгдэл 5.0 (2.6 %) тэрбум төгрөгөөр өссөн бол хугацаа хэтэрсэн зээл 0.2 (7.3 %) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.10.6 тэрбум төгрөгийн найдваргүй зээл байгаа нь нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 5.4 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.6 (5.2 %) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.Энэ оны 10 сарын байдлаар импорт 17516.3 мянган америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 5443.9 (23.7 %) мянган америк доллараар буурсан байна. Гол нэрээс дурдвал цахилгаан 98967.4 мянган киловатт цаг, авто бензин 8017.6 тонн, дизель түлш 8480.4 тонн, хивэг 2818.0 тонн, овъёос 579.2 тонн, мебель тавилга 234 ширхэг , банз мод 767.5 м3 тус тус импортоор оруулсан байна.Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар нийт экспорт 1153.5 мянган америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеээс 984.5 (6.8 дахин) мянган америк доллараар өссөн байна. Гол нэрийг дурдвал цай 3.7 тонн, монгол гэр 3 ширхэг , брезент 32 боодол, борц 1.2 тонн, хонины мах 171.4 тонн,адууны мах 60.0, ямааны мах 95.0 тонн, чулуулгийн дээж 0.5 тонныг тус тус экспортлосон байна.Аж үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгжүүд оны эхний 10 сард оны үнээр 13.1 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 13.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 0.8 хувиар, бүтээгдэхүүний борлуулалт 9.6 хувиар буурсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт 7.5 хувиар буурч, уул уурхайн олборлолт 40.3, дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэлт 1.1 хувиар өссөн байна. Уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтөнд алт олборлолт нөлөөлсөн байна. Энэ оны эхний 10 сард аж ахуйн нэгжүүд 88 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 32 нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд өсөлт гарч үүнээс өмнөх оны мөн үед үйлдвэрлэгдэж байгаагүй 20 нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 1-р сарын 22 ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

7666

  Үхрийн мах, кг 7750
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2200
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2456
  ноолуур -