Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2021 оны эхний 1 сарын байдлын үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэн хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 11. 04 цаг 27 минут
Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 1 сард 134 эх амаржиж, 133 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 18 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 20 (13.0%) - оор, төрсөн хүүхэд 19 (12.5%) – өөр, нас баралт 15 (45.5%)-аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 1.6, нас баралт 0.2, цэвэр өсөлт 1.4 болов. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.3 пунктээр, цэвэр өсөлт 0.1 пунктээр, нас баралт 0.2 пунктээр тус тус буурсан байна.Энэ оны эхний 1 сард аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 790 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 9 (1.1%) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 414 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 52.4 хувийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 1 сард 1540.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 92.6 (5.7%) сая төгрөгөөр буурч, сангийн зарлага 5413.7 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 308.4 (6.0%) сая төгрөгөөр өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 308.4 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлага 707.0 сая төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2021 оны эхний 1 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 11. 03 цаг 11 минут
Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор 2021 оны 1 дүгээр сард аймгийн төсөвт 2021.4 сая төгрөг оруулахаас 2088.3 сая төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөний биелэлт 103.3 хувьтай, 66.9 (3.3%) сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулалгүйгээр аймаг өөрөө 1163.3 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 1022.4 сая төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж төлөвлөгөөг 140.9 (12.1%) сая төгрөгөөр тасалсан байна. Үүнээс улсын төвлөрсөн төсөвт 473.6 сая төгрөгийг татвар, орлогын хэлбэрээр төвлөрүүлэхээс 265.9 сая төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 207.7 (43.9%) сая төгрөгөөр тасалж, аймгийн төсөвт өөрийн орлогоор 689.7 сая төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 756.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 66.8 (9.7%) сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Ноднингийн мөн үетэй харьцуулахад аймгийн төвлөрүүлсэн нийт орлого 153.2 (13.0%) сая төгрөгөөр бага, үүнээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 143.9 (35.1%) сая төгрөгөөр, аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 9.3 (1.2%) сая төгрөгөөр тус тус буурсан байна. 2021 оны 1 дүгээр сард улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогуудаас ААНБ-ын орлогын албан татварын төлөвлөгөө 19.9 (84.7%) сая төгрөгөөр, нэмэгдсэн өртөгийн татвар 153.9 (39.5%) сая төгрөгөөр, онцгой албан татвар 0.4 (3.8%) сая төгрөгөөр, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 15.0 (62.2%) сая төгрөгөөр, агаарын бохирдлын төлбөр 18.5 (72.7) сая төгрөгөөр тус тус тасарсан байна.Орон нутгийн төсвийн болон улсын төсвийн байгууллагуудын дүнгээр 4.5 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.6 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2021 оны эхний 1 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 10. 10 цаг 16 минут
Оны эхний малын 0.01 хувь буюу 0.2 мянган толгой мал хорогдсон нь өнгөрсөн оныхоос 92.3 хувь буюу 2233 толгойгоор буурсан байна. Нийт хорогдлын 43.3 хувийг хонь, 38.5 хувийг ямаа, 10.7 хувийг адуу, 7.5 хувийг үхрийн хорогдол эзэлж байна. Хорогдсон том мал оны эхний малд эзлэх хувийг сумдаар авч үзвэл : Өлгий, Хяргас, Баруунтуруун, Давст, Бөхмөрөн, Өндөрхангай сумын 0.01 – 0.04 хувь хорогдсон нь аймгийн дунджаас 0.01 – 0.03 пунктээр их, бусад суманд малын хорогдол гараагүй байна.
Дэлгэрэнгүй

2-р сарын хоёр дахь долоо хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 10. 08 цаг 12 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна.2021 оны 2-р сарын 2 дахь долоо хоногт 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.9%, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 12.5 %-аар тус тус өссөн байна. 2021 оны 2-р сарын 2 дахь долоо хоногт 1 кг хонины мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 3.9 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 5.9 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.9 хувиар тус тус өссөн байна. Ямааны мах 1 кг дунджаар 8000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 6.7 хувиар, өмнөх сарын дундаж үнээс 14.3 хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 33.3 хувиар тус тус өссөн байна. 2021 оны 2-р сарын 2 дахь долоо хоногт элсэн чихэр дунджаар 2333 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх жилийн мөн үеийн дудаж үнээс 2.8 хувиар бага байна. Цагаан будаа дунджаар 2633 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 5.3 хувиар тус тус өссөн байна. 2021 оны 2-р сарын 2 дахь долоо хоногт 1 л шингэн сүү дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд, өмнөх сарын дундаж үнээс 8.7 хувиар, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 13.6 хувиар тус тус өссөн байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1550 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 19.2 хувиар их байна. 2021 оны 2-р сарын 2 дахь долоо хоногт А 80 бензиний дундаж үнэ 1513 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеэс 20.4 хувиар бага байна. А92 бензиний дундаж үнэ 1613 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнэ болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеийн дундаж үнээс 18.5 хувиар буурсан байна. Дизелийн түлшний дундаж үнэ 1950 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж болон өмнөх сарын дундаж үнийн түвшинд, өмнөх оны мөн үеэс 20.6 хувиар бага байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын сарын танилцуулгыг монгол бичгээр боловсруулан гаргалаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 10. 02 цаг 29 минут
Увс аймгийн 2021 оны 1 дүгээр сарын Нийгэм эдийн засгийн байдлын танилцуулгыг Монгол бичгээр боловсруулан гаргаж хэрэглэгчдэд хүргэж байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос цахим хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 05. 09 цаг 24 минут
Үндэсний Статистикийн Хорооноос аймаг, дүүргийн Статистикийн газар, хэлтсийн удирдлагуудтай цахим хурлыг зохион байгуулж 2020 оны ажлын үнэлгээг танилцуулж, цаашид хэрэгжүүлэх ажил болон анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Увс аймгийн Статистикийн хэлтэс 2020 оны үйл ажиллагаа, үнэлгээгээрээ улсдаа 2-р байр эзэллээ.
Дэлгэрэнгүй

Сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнгээс

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 05. 03 цаг 27 минут
Увс аймгийн Статистикийн хэлтсийн үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаанд оролцож санал хүсэлтээ ирүүлсэн иргэд, эрхэм хэрэглэгчдэдээ талархал илэрхийлье. Сэтгэл ханамжийн судалгаанд 2021 оны 1-р сарын байдлаар оролцогчдын 59.4 хувь эмэгтэй, 76.5 хувь нь хүссэн мэдээллээ авсан мөн 100 хувь түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлсэн гэсэн саналуудыг хүргүүлжээ. Манай хэлтсийн хамт олон цаашид сар бүр сэтгэл ханамжийн судалгааныхаа үр дүнг танилцуулан та бүхний үнэтэй саналыг үйл ажиллагаандаа тусгаж улам сайжруулан ажиллах болно.
Дэлгэрэнгүй

95 ба түүнээс дээш насны 11 ахмад энх тунх амьдарч байна.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 05. 02 цаг 26 минут
2021 оны 2 сарын 1-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд 95 ба түүнээс дээш насны 11 ахмад энх тунх амьдарч байна.Өндөр настнууд маань Баруунтуруун, Сагил, Малчин, Улаангом,Хяргас, Өндөрхангай сумдад амьдарч байгаа ба 9 нь эмэгтэй, 2 нь эрэгтэй ахмад юм.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 3-р сарын 3-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1550

  Хонины мах, кг

9000

  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг 8000
  Элсэн чихэр, кг

2333

  Цагаан будаа, кг 2466
  Шингэн сүү, л 2200
  Бензин, А-80 1520
  Бензин, А-92 1630
  Дизелийн түлш 2016
 Боодолтой өвс 10000