5 сарын эхний 7 хоногийн Лхагва гаригийн үнийн мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 07. 05 цаг 24 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 5-р сарын эхний долоо хоногт 1 кг үхрийн мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 2.9, өмнөх сарын дунджаас 0.7 хувиар өссөн байна. 1 кг Хонины мах дунджаар 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дандаж үнээс 5.9 хувиар өсч, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.3 хувиар буурсан байна. Ямааны мах 1 кг мах дунджаар 6500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 8.3 хувиар өсч, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.4 хувиар буурсан байна. Цагаан будаа дунджаар 2500 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 2.0, өмнөх сарын дундаж үнээс 1.6 хувиар өссөн байна. Элсэн чихэр дунджаар 2000 төгрөг байгаа нь өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 5.3 хувиар өсч, өмнөх сарын дунджаас 14.3 хувиар буурсан байна. Шингэн сүү дунджаар 1800 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 10, өмнөх сарын дундаж үнээс 2.4 хувиар буурсан байна. 1 кг задгай гурилын үнэ дунджаар 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн дундаж үнийн түвшинд байж, өмнөх сарын дундаж үнээс 14.3 хувиар буурсан байна. Бензин шатахууны үнэ өмнөх долоо хоногийн дундаж үнээс 0.3-3.1 хувиар өсч, өмнөх сарын дундаж үнээс 4.9-6.5 хувиар буурсан байна. Бор болон цагаан ноолуурыг 40000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

Нийтэлсэн: 2020 он 05 сар 05. 10 цаг 30 минут
2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр Увс аймгийн ДНБ-ний хэмжээ 417.5 тэрбум төгрөгт хүрч, өнгөрсөн оноос 7.5 хувиар өссөн байна. Эдийн засгийн энэ өсөлтөөрөө Баруун бүсдээ дахин тэргүүлж 2016 онтой харьцуулахад 39.3 хувиар буюу 117.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын тав дахь лхагва гаригийн үнэ

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 29. 07 цаг 37 минут
4-р сарын тав дахь лхагва гаригийн үнэ Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт үхрийн мах 8750 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн үнэтэй адил, өмнөх сарын дунджаас 2,9 хувиар өссөн түвшинд байна. Хонины мах 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногоос 5,6 хувиар буурсан, өмнөх сарын дундажтай адил үнэтэй, ямааны мах 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 1,6 хувиар буурсан, өмнөх 7 хоногтой адил түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт цагаан будаа 2450 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 2 хувиар бууж, өмнөх долоо хоногоос 2,1 хувиар өссөн түвшинд байна. Элсэн чихэр 1900 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 20,8 хувиар, өмнөх долоо хоногоос 14,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт шингэн сүү 2000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хооногтой адил түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хоногоос 16,7-21,6 хувиар буурсан түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт бензин шатахууны үнэ өмнөх сарын дунджаас 14,4-19,4 хувир тус тус буурсан байна. Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт үхрийн мах 8750 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногийн үнэтэй адил, өмнөх сарын дунджаас 2,9 хувиар өссөн түвшинд байна. Хонины мах 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногоос 5,6 хувиар буурсан, өмнөх сарын дундажтай адил үнэтэй, ямааны мах 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 1,6 хувиар буурсан, өмнөх 7 хоногтой адил түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт цагаан будаа 2450 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 2 хувиар бууж, өмнөх долоо хоногоос 2,1 хувиар өссөн түвшинд байна. Элсэн чихэр 1900 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 20,8 хувиар, өмнөх долоо хоногоос 14,9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт шингэн сүү 2000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хооногтой адил түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ 1000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хоногоос 16.7-21.6 хувиар буурсан түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт бензин шатахууны үнэ өмнөх сарын дунджаас 14.4-19.4 хувиар тус тус буурсан байна. 2020 оны 4-р сарын 5 дахь долоо хоногт бор болон цагаан ноолуурыг 40000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Үндэсний Статистикийн хорооноос covid19 коронавирусээс шалтгаалан үүссэн нөхцөл байдал болон зохицуулж буй арга хэмжээ нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хэрхэн нөлөөлж буйг судалж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 29. 07 цаг 27 минут
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын 4 дэх лхагва гаригийн үнэ

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 22. 04 цаг 44 минут
4-р сарын дөрөв дэх лхагва гаригийн үнэ Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дэх долоо хоногт үхрийн шинэ мах 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоног болон өмнөх сарын дунджаас 2,9 хувиар өссөн түвшинд байна. Хонины шинэ мах 9000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундажаас 5,9 хувиар, өмнөх долоо хоногоос 4,4 хувиар өссөн, ямааны мах 6000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 1,6 хувиар, өмнөх 7 хоногоос 5,5 хувиар буурсан түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дэх долоо хоногт цагаан будаа 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 4 хувиар бууж, өмнөх долоо хоногтой адил түвшинд байна. Элсэн чихэр 2233 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх долоо хоногоос 7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дэх долоо хоногт шингэн сүү 2000 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундажтай адил түвшинд, өмнөх 7 хоногийн дунджаас 6,2 хувиар буурсан түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ 1200 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хоногоос 2,7-5,9 хувиар буурсан түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дэх долоо хоногт бензин шатахууны үнэ өмнөх сарын дундажаас 14,6-19,4 хувиар, өмнөх 7 хоногийн дундаж үнээс 6,6-8,7 хувиар буурсан тус тус буурсан байна. 2020 оны 4-р сарын 4 дэх долоо хоногт бор болон цагаан ноолуурыг 35000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын гурав дахь лхагва гаригийн үнэ

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 17. 04 цаг 36 минут
Өргөн хэрэглээний 12 нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр цуглуулж өөрчлөлтийг судалж байна. 2020 оны 4-р сарын 3 дахь долоо хоногт үхрийн мах 8500 төгрөг байгаа нь өмнөх 7 хоногоос 2,9 хувиар буурсан түвшинд байна. Хонины мах 8620 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дундажаас 1 хувиар өсч, өмнөх долоо хоногоос 0,5 хувиар буурсан, ямааны мах 6350 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 4,1 хувиар өсч, өмнөх 7 хоногоос 5,8 хувиар өссөн түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын гурав дахь долоо хоногт цагаан будаа 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 4 хувиар бууж, өмнөх долоо хоногтой адил түвшинд байна. Элсэн чихэр 2400 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджтай адил үнэтэй, өмнөх долоо хоногоос 2,9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 2020 оны 4-р сарын гурав дахь өмнөх сарын дундажаас 6,7 хувиар, өмнөх 7 хоногийн дунджаас 3,2 хувиар өссөн түвшинд байна. 1 кг задгай гурилын үнэ 1233 төгрөг байгаа нь өмнөх сарын дунджаас 3,3 хувиар бууж, өмнөх 7 хоногтой адил түвшинд байна. 2020 оны 4-р сарын гурав дахь долоо хоногт бензин шатахууны үнэ өмнөх сарын дундаж болон өмнөх 7 хоногоос дундаж үнээс 2,3-12,8 хувиар буурсан байна. 2020 оны 4-р сарын гурав дахь долоо хоногт бор болон цагаан ноолуурыг 35000 төгрөгөөр авч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 01-р улирлын инфографикийг танилцуулж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 15. 16 цаг 00 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 01-р улирлын инфографикийг танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 3 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 04 сар 15. 15 цаг 58 минут
Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 3 сард 505 эх амаржиж, 508 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 100 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 85 (20.2%)- оор, төрсөн хүүхэд 83 (19.5%) – аар өсч, нас баралт 27 (21.3%)-аар буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 1.8, нас баралт 0.4, цэвэр өсөлт 1.4 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0., цэвэр өсөлт 0.3 пункцаар тус тус өсч, нас баралт 0.1 пункцаар буурчээ. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 803 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15 (1.9 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 417 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 51.9 хувийг эзэлж байна. 2020 оны 3 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 154 (16.1 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 2.6 % нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 3 сард 6333.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1585.8 (33.3%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 13761.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 693.3 (5.3%) мян төгрөгөөр тус тус өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 693,3 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлага 1676.7, тэтгэмжийн даатгалын сан 109,2 сая төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 6-р сарын 03-ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1000

  Хонины мах, кг

8750

  Үхрийн мах, кг 8750
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг

2500

  Цагаан будаа, кг 2567
  Шингэн сүү, л 1300
  Бензин, А-80 1467
  Бензин, А-92 1553
  Дизелийн түлш 2033
  Ноолуур 50500