Аймгийн тооллогын комиссын дарга Д.Батсайхан ард иргэддээ тооллогын талаархи мэдээлэл хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 14. 08 цаг 31 минут
Монгол Улс түүхэндээ хүн амын тооллогыг 10 удаа тодруулбал, анх 1918 онд хийсэн бол удаах тооллогуудыг 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000 болон 2010 онуудад, завсрын тооллогыг 2015 онд явуулсны дотор сүүлийн 4 тооллогыг орон сууцны нөхцлийн тооллоготой хамтатган зохион байгуулсан юм. Хуулинд заасны дагуу 2020 оны 1 дүгээр сард ээлжит тооллогыг зохион байгуулж явуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 76 тоот тогтоолоор Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогын товыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-наас 9-нд шилжих шөнийн 00.00 цагаар тогтоож, мөн өдрийн УИХ-ын 77 дугаар тогтоолоор тооллогын Улсын комиссыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулан байгуулсан. Аймаг, сумдын тооллогын комиссыг ИТХ-н тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2018 онд аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан аймгийн тооллогын комисс 24 хүний бүрэлдэхүүнтэй, сумын тооллогын комисс 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй батлагдан ажиллаж байна. Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн комиссын дарга, миний бие, Хүн ам, орон сууцны тооллогын орлогч даргаар Статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг ажиллаж тооллогын бэлтгэл ажлыг амжилттай зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн ээлжит тооллогын гол онцлог нь мэдээлэл цулгуулалтын бүртгэл, уламжлалт гэсэн хосолмол аргаар явагдах бөгөөд хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн үзүүлэлтүүдийг бусад төрийн мэдээллийн сангуудтай тулгах, сайжруулах зорилгоор багийн засаг дарга нар болон статистикийн салбарын ажилтнуудын 5 бүсийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулж аймгийн хэмжээнд багийн Засаг дарга нар, сум багийн түр товчооны гишүүд бүх өрхөөр явж Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтрийг хөтөлж Хүн ам өрхийн мэдээллийн санд тухайн өрх, хүн амын баяжилт, өөрчлөлтийг шинэчлэн оруулсан байгаа. Хүн ам, орон сууцны Улсын ээлжит тооллогыг явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгох чухал ач холбогдолтой юм. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн 8.3-т заасны дагуу ээлжит тооллогыг товлосон өдрөөс эхлэн долоо хоногт багтаан явуулахаар заасан байдаг. Уг заалтын дагуу Хүн ам, орон сууцны Улсын ээлжит тооллогыг 2020 оны 1 дүгээр сарын хоёр дахь долоо хоног буюу 9-ний өдрөөс 16-ны өдрүүдэд мэдээлэл цуглуулалтыг явуулах юм. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын товыг 2020 оны 1-р сарын 8-ны 00:00 цагаар тогтоон зураг авалт хийгдэж тов хүртэлх хугацаанд байсан бүх өрх, хүн амын мэдээллээр таслагдан хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан хаагдана. Тухайн хаагдсан ХАӨМС-аас хүн ам, орон сууцны тооллогын мэдээллийг 100 хувь бүртгэлийн аргаар татаж гаргана. 2020 оны 1-р сарын 9-нөөс 15-ны хооронд орон даяар нэгэн зэрэг санд байгаа өрх, хүн амын арван хувийг түүвэрлэн авч уламжлалт аргаар, тооллогын мэдээллийг дэлгэрэнгүй асуулгын хуудсаар тоологч нар цуглуулна. Энэхүү асуулгын хуудсаар авсан тооллогын мэдээллийг хаагдсан ХАӨМС-тай тулгалт хийн, чанарыг шалгаж хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнг эцэслэн гаргах юм. Монгол орон даяар хүн ам орон сууцны ээлжит тооллого эхлэхэд 24 хоног үлдэж байна Хүн ам өрхийн мэдээллээ айл өрх иргэн бүр мэдээллээ Registration.nso.mn хаягаар орж шалгах, эсвэл харьяа сум багийнхаа засаг дарга дээр очиж шалгаж баталгаажуулснаар иргэд та бүхэн төрдөө үнэн бодит мэдээллээр тоологдож бүртгэгдсэнээр төрийн архивын лавлагааг бий болгож байна. Хүн ам өрхийн мэдээллээ үнэн зөвөөр бүртгүүлснээр төрийн үйлчилгээг саад бэрхшээлгүйгээр авч байх томоохон боломж ч бүрдэх юм. Энэхүү түүхэн хариуцлагатай тооллогод айл өрх, иргэн бүр хариуцлагатай хандаж идэвхтэй оролцохыг аймгийн засаг даргын хувьд мөн Увс аймгийн хүн ам орон сууцны тооллогын комиссын даргын хувьд та бүхэнд уриалж байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын хяналтаар сумдад ажиллах төлөөлөгчдөд заавар зөвлөмж өглөө

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 14. 08 цаг 23 минут
Мал тооллогын аймгийн комиссын гишүүд хуралдаж хяналтаар 4 чиглэлд ажиллахаар болж ажлын хэсгийнхэнд заавар зөвлөмж өглөө. Монгол улсын Статистикийн тухай хууль, мал тооллого явуулах тухай Засгийн газрын 1991 оны 314-р тогтоол, Засгийн газрын 2003 оны 214-р тогтоол зэрэг хууль тогтоомж, 2019 оны мал тооллого явуулах удирдамжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж танилцах, мал тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтын ажлыг шалгах, сумын мал тооллогын хэсэгтэй хамтран зарим өрхийн малыг тоолж маягтын үзүүлэлтийг нөхөж буй байдалд хяналт хийх тэдний ажилд заавар зөвлөгөө өгч тусалж дэмжих, өвөлжилт, цаг үеийн байдалтай танилцахад хяналтын ажлын гол зорилго оршино.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 11 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 12. 07 цаг 30 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 11 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар Cтатистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг хүргэлээ.Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор 2019 оны энхий 11 дүгээр сард аймгийн төсөвт 27.7 тэрбум төгрөг оруулахаас 28.4 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөний биелэлт 102.4 хувьтай, 654.1 (2.4 %) сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулалгүйгээр аймаг өөрөө 11.6 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 15.3 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж төлөвлөгөөг 3641.8 (31.3%) сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Үүнээс улсын төвлөрсөн төсөвт 3.4 тэрбум төгрөгийг татвар, орлогын хэлбэрээр төвлөрүүлэхээс 6.4 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 2987.8 (87.7%) сая төгрөгөөр, аймгийн төсөвт өөрийн орлогоор 8.2 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээс 8.9 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг 654 (7.9%)сая төгрөгөөр тус тус давуулан биелүүллээ. Ноднингийн мөн үетэй харьцуулахад аймгийн төвлөрүүлсэн нийт орлого 4038.8 (35.9%)сая төгрөгөөр их, үүнээс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 3193.4 (99.8%) сая төгрөгөөр, аймгийн төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 845.4 (10.5%) сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. 2019 оны 11 дүгээр сард улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогуудаас ААНБ-ын орлогын албан татварын төлөвлөгөө 646.6 (2.7 дахин) сая төгрөгөөр, нэмэгдсэн өртөгийн татвар 1853.2 (68.0%) сая төгрөгөөр, онцгой албан татвар 275.7 (2.5 дахин), ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 150.5 (2.7 дахин), агаарын бохирдлын төлбөр 61.9 (3.4 дахин) сая төгрөгөөр тус тус давж биелэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

18-29 насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн Фокус бүлгийн ярилцлагыг зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 12. 06 цаг 02 минут
"Эрүүл мэндээ хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, дадлага тодорхойлох судалгаа-2019"-ийн чанарын судалгааг 18-29 насны эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн Фокус бүлгийн ярилцлагыг зохион байгууллаа. Монгол Улсын хүн амын дундаж наслалт уртсаж, сүүлийн 30 орчим жилд 7.4 жилээр нэмэгдсэн 62.8-аас 70.2 болсон нь сайшаалтай хэдий ч дундаж наслалтын хүйсийн зөрүү тогтмол нэмэгдсээр 2018 оны байдлаар эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс 9.7 жилээр богино насалж байна. Энэ нь дэлхийн дунджаас 2 дахин их байгаа ба хамгийн их зөрүүтэй улсуудаас 12-рт, Ази, Номхон далайн бүсийн хувьд 2-рт жагсаж байна.Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүтэй байдлыг бодлогын түвшинд авч үзэх зайлшгүй нөхцөлд хүрсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн бүр мэдээллээ шалгах ажлыг эрчимжүүлж ажиллалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 12. 05 цаг 39 минут
Хүн ам орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн төрийн байгууллагуудын төрийн албан хаагчдыг уриалан хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд оруулсан мэдээллийг шалгуулах, тооллогын мэдээллийн чанарыг сайжруулах ажлыг төлөвлөгөөний дагуу аймаг, Улаангом сумын тооллого хариуцсан ажилтнууд ажиллаж тооллогын мэдээллээ хэрхэн шалгах талаарх заавар зөвлөмжийг өгч зохион байгуулан ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 70-аад байгууллагын 400 гаруй төрийн албан хаагчид мэдээллээ шалгаж, баталгаажуулах заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллалаа. Иргэдэд захидал илгээн мэдээллээ шалгахыг уриалав.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 11 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 12. 04 цаг 17 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сард 1753 эх амаржиж, 1769 хүүхэд төрж, нас баралт 392 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 19 (1.1%), төрсөн хүүхэд 21 (1.2%)-ээр тус тус өсч, нас баралт 23 (5.5%) -аар өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 21.2, нас баралт 4.7 цэвэр өсөлт 16.5 болов.Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.4, төрөлт 0.1 пунктээр тус тус буурч, цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр өсчээ. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 11 сард 21 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 5 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 29 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 6 гаралтаар бага байна. 1000 амьд төрөлтөнд 11.9 нялхсын эндэгдэл, 16.4 нь 5 хүртэлх насны эндэгдэл ноогдож байна.1000 амьд төрөлтөнд ноогдох нялхсын эндэгдэл Бөхмөрөн суманд 333.3, Хяргас суманд 125.0, Тэс суманд 103.4, Тариалан суманд 22.2, Улаангом суманд 7.8 , аймгийн дундаж 11.9 байна. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 11 сард 21 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 5 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 29 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 6 гаралтаар бага байна. 1000 амьд төрөлтөнд 11.9 нялхсын эндэгдэл, 16.4 нь 5 хүртэлх насны эндэгдэл ноогдож байна.Эхний 11 сард халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 501 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 50 (9.1%) хүнээр, өмнөх 4 жилийн мөн үеийн дунджаас 108 (17.7%) хүнээр тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.10000 хүн тутмаас 59.9 нь халдварт өвчнөөр өвчилж байгаа бөгөөд Өлгий 78.3, Улаангом 107.9 нь аймгийн дунджаас 18.4 – 48.0 продецимилээр өндөр, бусад сумдад аймгийн дунджаас 12.5 – 49.2 продецимилээр бага байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 11 сард 18385.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3869.0 (26.7%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 49837.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 6248.0 (14.3 %) сая төгрөгөөр өсчээ.Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага өмнөх оны мөн үеэс 6248.0 сая төгрөгөөр өсөхөд тэтгэвэрийн даатгалын сангийн зарлага 5297.1 (14.2%) сая төгрөгөөр өссөн нь гол нөлөө үзүүлжээ.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 11 сард 36.6 мянган хүнд 12673.2 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 55.4 (0.4 %) сая төгрөгөөр , орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 8552 (25.4%) хүнээр буурсан байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 11 сард 1.7 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 151 (8.1%) хүнээр буурч, олгосон тэтгэвэр 375.7 (13.4%) сая төгрөгөөр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Ажлын түр байранд ажилд урьж байна

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 09. 08 цаг 13 минут
Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын мэдээллийг уламжлалт арга-асуулгын хуудсаар цуглуулах, 1 сарын 9-өөс 1 сарын 16 ны хооронд ажиллах тоологч, мэдээлэл хүлээн авах шалгагчийн ажилд ажилтан шалгаруулж авна.Бүртгэл Аймгийн Статистикийн хэлтэс дээр явагдаж байна. Тамгын газрын II байр 4 тоот өрөө / Хуучнаар Хөдөлмөрийн хэлтсийн байр/, Холбогдох утас 99760175 Тавигдах шаардлага: -Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой; -Хүн ам өрхийн иргэний болон засаг захиргааны бүртгэл судалгааны ажилд оролцож байсан туршлагатай; -Тухайн баг хорооны газар нутаг хаягжилтыг сайн мэддэг байх; -Статистикийн мэдээлэл цуглуулах, анхан шатны мэдээлэл боловсруулах чадвартай; -Компьютерийн хэрэглээний програмыг ашигладаг чадвартай /шалгагчийн хувьд/; -Гэрээний хугацаанд тогтвортой ажиллах бололцоотой; -биеийн эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт, гэр бүлийн байдлын хувьд ажлын цаг, ачаалал харгалзахгүй ажиллах боломжтой; -хариуцлагатай; -багаар ажиллах чадвартай зэрэг шалгууруудыг хангах ажилтныг бүртгэнэ.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллого эхэллээ

Нийтэлсэн: 2019 он 12 сар 07. 12 цаг 08 минут
2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогыг Статистикийн хэлтэс, аймаг, сумын удирдлагууд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн САМА телевизийн хамт олонтой хамтран Улаангом сумын 1-р багийн малчин Г. Жаргалынд эхний мал тооллогыг явуулж тооллогын ажлыг эхлүүллээ. Аймгийн хэмжээнд мал тооллогыг зохион байгуулж байгаа мал тооллогын комиссын гишүүд, нийт тоологч нартаа амжилт хүсье.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 1-р сарын 22 ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

7666

  Үхрийн мах, кг 7750
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2200
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2456
  ноолуур -