Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 1 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 12. 12 цаг 12 минут
Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 1 сарын танилцуулгыг иргэдэд хүргэлээ. Оны эхний 1 сард Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр 31 хүнд холбогдох 26 хэргийг хянан шийдвэрлэжээ. Зээлийн өрийн үлдэгдэл 173.1 тэрбум төгрөгт хүрч, үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 5.2 тэрбум төгрөг болж ноднингийн мөн үеэс бүх зээлийн үлдэгдэл 4.0 тэрбум төгрөгөөр өссөн бол хугацаа хэтэрсэн зээл 1.3 тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 91.1 тэрбум төгрөг болсон байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 23.1 % иар өссөн байна. Улсын төвлөрсөн төсвийн шилжүүлэг, дэмжлэгийг оруулан тооцсоноор аймгийн төсөвт 2.0 тэрбум төгрөг оруулахаас 1.9 тэрбум төгрөгийн орлого орж төлөвлөгөөний 91.8 сая төгрөгөөр тасарлаа. Харин аймаг өөрөө 726.0 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэхээс 748.2 сая төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж төлөвлөгөөг 103.1 хувиар буюу 22.2 сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ. Орон нутгийн төсвийн болон улсын төсвийн байгууллагуудын дүнгээр 3.5 сая төгрөгийн зардал гаргасан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.2 хувиар өссөн байна. Энэ оны 1 сарын байдлаар импорт 2093.6 мянган америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 16.6 хувиар буурсан байна. Оны эхний малын 0.3 хувь буюу 8.1 мянган толгой мал хорогдсон нь өнгөрсөн оныхоос 2.2 дахин буюу 4.5 мянган толгойгоор өссөн байна. Нийт хорогдлын 57.6 хувийг ямаа, 33.6 хувийг хонь, 5.5 хувийг үхэр, 3.3 хувийг адуу, 0.1 хувийг тэмээний хорогдол эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүд оны эхний 1 сард оны үнээр 1.4 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 1.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 40.9 % , бүтээгдэхүүний борлуулалт 35.5% иар өссөн байна. Нийт үйлдвэрлэлтийн 55.2 хувийг дулаан түгээлт усан хангамж, 33.7 хувийг боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, 11.1 хувийг уул уурхайн олборлолт эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2018 оны эхний 1 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 12. 11 цаг 37 минут
Аймгийн хэмжээнд оны эхний 1 сард 152 эх амаржиж, 153 хүүхэд төрж, 35 хүн нас барж , өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 19 өөр, төрсөн хүүхэд 19, нас баралт 9-өөр нэмэгджээ Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 574 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 609 хүнээр буурч ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 44.9 хувь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 0.7 % нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 866.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 42.2 сая төгрөгөөр буурч, сангийн зарлага 3256.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 146.5 сая төгрөгөөр өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг Наранбулаг 76.5, Тэс 73.0, Өлгий 69.6, Зүүнхангай 69.5, Тариалан 57.2, Бөхмөрөн 50.9, Өмнөговь 39.0, Сагил 33.5, Хяргас 29.4, Цагаанхайрхан 24.5, Завхан 22.0, Давст 8.7, Баруунтуруун 8.4, Улаангом сумдад 5,1-76.5 хувиар тасарч, Малчин, Өндөрхангай, Түргэн, Ховд сумууд төлөвлөгөөгөө 0.6 – 11.8 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын сан 619.9 сая төгрөгийн авлагатай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 208.5 сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийт авлагын 19.6 хувь нь төсөвт байгууллагын өглөг байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын амьжиргааны түвшин шинэчлэгдэн тогтоогдлоо

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 08. 14 цаг 19 минут
Монгол Улсын “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд “Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг хэрэглээний доод хэмжээг үндэслэн Үндэсний Статистикийн хороо тодорхойлно” гэж заасны дагуу энэ онд мөрдөх Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг шинэчлэн тогтоолоо. Тодруулбал, Улаанбаатар хотын амьжиргааны доод түвшин 198600 төгрөг болж өмнөх оноос 13300 төгрөг буюу 7.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Харин Баруун бүсэд 178000 болж 11500 төгрөг буюу 6.9 хувь, Төвийн бүсэд 175600 болж 9400 төгрөг буюу 5.7 хувь, Хангайн бүсэд 182600 болж 9100 төгрөг буюу 5.2 хувь, Зүүн бүсэд 174000 болж 8300 төгрөг буюу 5.0 хувиар тус тус нэмэгджээ.
Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн цаг

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 06. 19 цаг 54 минут
Дотоод сургалтын цагаар хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн "Нийгэм эдийн засгийн бюллетень, танилцуулгыг бэлтгэхэд баримтлах заавар" -ын талаар мэдээлэл хийлээ. Энэхүү зааврыг улс, орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын сар, улирлын бюллетень болон танилцуулгыг бэлтгэхэд салбарын хэмжээнд мөрдлөг болгон ашиглана. Зааврын дагуу танилцуулгыг бэлтгэх нь Статистикийн тоо мэдээлэл хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, энгийн болох, статистикийн бүтээгдэхүүнийг олон улсын статистикийн байгууллагуудын мэдээлэл тархааж буй нийтлэг стандартад нийцүүлэх, Олон улсын цогц үнэлгээний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм.
Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн ААНБ1,2 мэдээг гаргах сургалтанд хамрагдлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 06. 19 цаг 26 минут
Үндэсний Статистикийн Хорооноос Жилийн эцсийн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээг хэрхэн авах, анхаарах асуудлуудын талаар онлайн сургалтыг зохион байгууллаа. Уг мэдээнд түүврээр сонгогдсон ААНБ-аас орлого, зарлага, хөрөнгийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй болон хураангуй хэлбэрээр авна. ААНБ-ын захирал, нягтлан бодогч нар үнэн зөв мэдээлэл гаргаж өгснөөр аймаг, улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоонд маш үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй юм.
Дэлгэрэнгүй

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн 2-р сарын судалгаа эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 02. 19 цаг 39 минут
Улсын хэмжээнд өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг түшиглэн Монгол Улсын хүн амын амьжиргааны байдал, ядуурал, өрхийн орлого, зарлага, хэрэглээ болон бусад үзүүлэлтийг судладаг. Аймгийн Статистикийн хэлтсээс судалгааны баг "Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа"-нд сар бүр сонгогдсон сум, багийн өрхүүдэд хүрч ажилладаг. Энэ 2-р сарын судалгааг Улаангом сумын 1-р баг болох Чандманиас өчигдөр эхэллээ. Судалгаанд тухайн багийн бүх өрхөөс түүврийн аргаар сонгогдсон 10 өрхөөс судалгаа авах юм. Аймгийн төвийн өрхүүд хүнсний хэрэглээгээ өдөр өдөрт нь судлаачийн өгсөн жингээр хэмжиж тусгай дэвтэрт хөтлөнө. Улаангом сумын 1-р баг нийт 539 өрхтэй үүнээс түүврийн аргаар 10 хан өрх сонгогдож судалгааны мэдээлэл авна.
Дэлгэрэнгүй

Биеийн тамир, спортын тооллогын талаар зохион байгуулагдсан онлайн хуралд оролцов

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 31. 20 цаг 09 минут
Биеийн тамир, спортын тооллогын талаар зохион байгуулагдсан онлайн хуралд БТСГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран оролцлоо. Хурлаар тооллогын шивэлтийн явц болон онлайн програмын хаах хугацааны талаар шуурхай мэдээлэл хийгдлээ. Увс аймгийн тооллогын шивэлт хамгийн өндөр хувьтай байна. Аймгийн тооллогын ажлын хэсгийнхэн хуралдаж сумдад шивэлтээ хугацаанд нь эцэслэж дуусгах үүрэг өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа Увс аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхантай гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 31. 20 цаг 05 минут
Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа Увс аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхантай гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурлаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 3-р сарын 14-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1100
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг   3500
  Элсэн чихэр, кг 2100
  Цагаан будаа, кг 2200
  Шингэн сүү, л 1866
  Бензин, А-80 1780
  Бензин, А-92 1960
  Дизелийн түлш 2210