Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэн гаргалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 15. 10 цаг 48 минут
Бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 226 (22.3 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 1.5 % нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт энэ онд 644 ажилгүй иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй байсан ажилгүйчүүдээс 62 иргэн ажилд зуучлагдан орж, 452 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагджээ. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 3 сард 31.2 мянган хүнд 4025.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 83.8 (2.1%) сая төгрөгөөр, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 0.9 (3.1%) мянган хүнээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 3 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 15. 05 цаг 04 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 3 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 3 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 12. 07 цаг 08 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард 420 эх амаржиж, 425 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 127 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 32 (7.1%) - оор, төрсөн хүүхэд 31 (6.8%) – аар буурч, нас баралт 28 (28.3%)-аар нэмэгджээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 5.1, нас баралт 1.5, цэвэр өсөлт 3.6 болов. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 742 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 80 (9.7 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 405 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.6 хувийг эзэлж байна. 2019 оны эхний 2 сард 91 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 65 (3.5 дахин их) нэгжээр өссөн байна. 60 иргэн ажилд зуучлагдан орсон бөгөөд үүнээс 6 иргэн нь ажлын шинэ байранд орсон байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 3 сард 4747.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1861.2 (64.5%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 13068.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 2773.3 (26.9%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 3 сард 31.2 мянган хүнд 4025.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 83.8 (2.1%) сая төгрөгөөр, орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 0.9 (3.0%) мянган хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 3 сард 8, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 10 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 18.8, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 23.5 ноогдож байна.
Дэлгэрэнгүй

Нэг өрх-Нэг хаяг-ХАӨМС сарын аян зарлагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 09 цаг 56 минут
Аймгийн тооллогын комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу НЭГ ӨРХ-НЭГ ХАЯГ-ХАӨМС сарын аян зарлаж байна. Уг аяны зорилго нь ХАӨМС-г сайжруулах, шинэчлэх, баяжуулах, төрийн байгууллаагуудын мэдээллийн санг нэгдсэн нэг хаягтай болгоход оршиж байна. Сум багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагууд, сум, багийн түр товчооны гишүүд хамтран ажиллана.АЯНДАА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.
Дэлгэрэнгүй

Төрийн байгууллагын бүртгэл-ХАӨМС аянаа дүгнэлээ

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 09. 09 цаг 49 минут
ҮСХ-оос ирүүлсэн ХАӨМС-г сайжруулах баяжуулах ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд тус хэлтсээс "Төрийн байгууллагын бүртгэл-ХАӨМС" нэртэй 14 хоногийн аяныг зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд төрийн байгууллагын ажилчид өөрийн өрх, хүн амын буюу гишүүдийн мэдээллийг боловсруулсан асуулгын хуудсаар нөхөж, харьяа сумын Засаг даргын Тамгын газарт төвлөрүүлэн багийн дарга, статистик хариуцсан мэргэжилтнүүд ХАӨМС-д тулгалт хийх зөрүүтэй мэдээллийг засаж оруулах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 2019 оны 4 сарын 5-ны байдлаар аяны хүрээнд аймгийн хэмжээнд 147 төрийн байгууллагуудад албан тоотыг маягтын хамт хүргүүлснээс 115 байгууллагын 2505 өрхийн мэдээлэл бүрэн ирж, 1628 өрхийн мэдээлэлд тулгалт хийж, хаягийн өөрчлөлт 486, хүн амын үзүүлэлтийн 528, өрхийн үзүүлэлтийн 270 өөрчлөлтийг хийгээд байна.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын инфографикан мэдээлэл хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 06. 06 цаг 26 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт, сумдын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт бүхий инфографик бэлтгэн "УВСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН ЧУУЛГАН-2019"-д оролцогчдод зориулан хэвлэн гаргалаа. Тус мэдээлэл Увс аймагт хөрөнгө оруулахыг хүссэн хэн бүхэн чухал хэрэгцээтэй мэдээлэл боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн өврийн дэвтэр, брошюр боловсруулагдан гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 06. 06 цаг 17 минут
Аймгийн ерөнхий мэдээлэл, Хүн амын үндсэн үзүүлэлт, Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, ААНБ-ын тооллогын үзүүлэлт, Эрүүл мэндийн зарим үзүүлэлт, Ажил эрхлэлтийн зарим үзүүлэлт, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Боловсролын зарим үзүүлэлт , Мал аж ахуйн зарим үзүүлэлт, Аймгийн холбоотой ВЭБ хуудасны мэдээлэл зэргийг багтаасан өврийн дэвтрийг хэвлэн гаргалаа.Мөн сүүлийн 3 жилийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг багтаасан инфографикан брошюр хэвлэн гаргалаа. 1925 онд дөрвөдийн 2 аймгийг нэгтгэн Чандмань уулын аймгийг байгуулсан. Улмаар 1931онд Увс аймаг байгуулагдсан. Увс аймгийн түүх шинэ залуу мэт боловч үүсэл гарлын хувьд эрт үед холбогддог. Аймгийн төв Улаангом нь 17-р зууны 2-р хагаст анх суурь нь тавигдсан манай улсын эртний хотуудын нэг. Увс аймаг нь Монгол орны баруун хойморт Их нууруудын хотгорын хойд хэсэгт өргөрөгийн дагуу сунаж тогтсон 69.6 мян.км2 газар нутагтай. Баруун талаараа 200 км Баян-Өлгий, өмнө талаараа 152 км Ховд аймаг, зүүн талаараа 340 км Завхан аймаг, хойд талаараа 575 км ОХУ-тай тус тус хиллэдэг. Улаанбаатар хотоос 1417 км зайтай. Аймгийн төв Улаангом сум д.т.д 939 метр өндөрт оршдог. Хүн амын дийлэнх хувийг Баяд ястан эзэлдэг. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 83617 хүн амтай, үүнээс 27895 хүүхэд багачууд амьдарч байна. Их нууруудын хотгор, Алтайн салбар уулсын бүсэд орших тул эрс тэс эх газрын уур амьсгалтай. Увс нуурын хотгор нь эргэн тойрон уулсаар хүрээлэгдсэн уулс хоорондын хотгор төдийгүй төв Азийн антициклоны төв юм. Өвлийн улиралд агаарын даралт 1-р сард 1054 гПа болж, агаарын температур 1-р сард Зүүнговь, Тэс, Улаангом зэрэг ихэнхи сумдад -50С хүрдэг нь монгол оронд тэмдэглэгдсэн хамгийн бага утга тул Увс нуурын хотгорыг Монгол орны хамгийн хүйтэн газар гэж үздэг.
Дэлгэрэнгүй

Увсад хөрөнгө оруулагчдын чуулган Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 06. 06 цаг 13 минут
“УВС АЙМГИЙН ХӨГЖИЛД-ЭРДЭМТДИЙН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ БОЛЛОО. Уг бага хурлаар Увс аймгийн цаашдын хөгжилд эрдэмтдийн санаа бодлыг тусгах гол зорилготой юм. Энэхүү хурлаар - Хөдөө аж ахуй, хүнс, тэжээлийн үйлдвэрлэл - Боловсрол, Эрүүл мэнд, хүний хөгжил, өв соёл - Эко ногоон хөгжил, байгаль хамгаалал, аялал жуулчлал - Эдийн засаг, бизнес хөгжил, шинэ технологи инноваци сэдвүүдээр эрдэмтэн, судлаачид илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 5-р сарын 15-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

9500

  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 1870
  Бензин, А-92 2020
  Дизелийн түлш 2400
 Боодолтой өвс  -