ҮСХ-оос Статистикийн мэдээлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 16. 11 цаг 59 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос аж ахуйн нэгж байгууллагуудын статистикийн асуудал хариуцсан мэдээлэгч нарт “Нээлттэй мэдээллийг бий болгох нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу болон ҮСХ-ны Тамгын газрын Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэл нар нээж ҮСХ-ны ТГ-ын ЗХНХ-ийн ахлах референт И.Энхцэцэг, ДАМХ-ийн ахлах референт Д.Энхзаяа, МТГ-ын референт М.Биндэрьяа нар статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, статистикийн мэдээг ААНБ-аас онлайнаар авах тухай, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ ашиглалт, статистикийн үйл ажиллагаанд ААНБ-ын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавилаа.Энэхүү сургалт нь нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг тоогоор илэрхийлдэг статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдаж байна.Увс аймгийн хэмжээнд 2053 ААНБ бүртгэлтэй байдаг бөгөөд үүнээс 1492 ААНБ байнгын үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургалтанд эдгээр байгууллагуудийн төлөөлөл 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын статистикийн асуудал хариуцсан мэдээлэгч нар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 10 цаг 42 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хэвлэлийн бага хурлаар Cтатистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг хүргэлээ.Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сард 1245 эх амаржиж, 1258 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 304 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 4 (0.3%) – өөр , төрсөн хүүхэд 3 (0.2%) – аар, нас баралт 11 (3.5%)-аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 15.1, нас баралт 3.6, цэвэр өсөлт 11.5 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.2, нас баралт 0.2 промилиор тус тус буурчээ. 2019 оны 8 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 167 (19.1 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 10 (1.4 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна.2019 онд 716 ажлын байрны захиалга ирсэн бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 385 (2.2 дахин их) өссөн байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бусад нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг Бөхмөрөнөөс бусад сумууд 1.0 – 27.5 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.Нийгмийн даатгалын сан 996.6 сая төгрөгийн авлагатай байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 1.7 (0.2%) сая төгрөгөөр буурсан байна. Нийт авлагын 20.4 хувийг төсөвт байгууллагын өглөг эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

БОСТ-ын үр дүнг танилцууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 10 цаг 02 минут
БОСТ баруун бүсэд амжилттай явагдаж өнгөрлөө.Энэхүү тооллого нь газар зүйн мэдээллийн санд үндэслэгдэн явагдсан ба төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого хөтөлбөрийн суурь мэдээлэл болох, Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцоход шаардлагатай анхдагч мэдээллийг Засаг захиргааны хамгийн бага түвшнээр бүрдүүлэх ач холбогдолтой байлаа.Тооллогын урьдчилсан дүнгээр манай аймагт 26521 сууц үүнээс сууцны тусдаа байшин 5575, бие даасан тохилог сууц 58, нийтийн бйар 24, сууцны бус зориулалттай 546, гэр 20182, нийтийн зориулалттай орон сууцын байшин 136 тоологдсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 8 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 09 цаг 52 минут
Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 8 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 711 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 74 (10.4 %) хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 384 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.0 хувийг эзэлж байна. 2019 оны 8 сард бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 167 (19.1 %) ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 10 (1.4 %) хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 8 сард 10577.4 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 234.6 (2.3%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 32470.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 1115.7 (3.6%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 8 сард 16, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 23 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 12.7, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 18.3 ноогдож байна.Эхний 8 сарын байдлаар осол гэмтлийн улмаас 38 хүн нас барж, өвчлөгчдийн тоо 435 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс өвчлөгчдийн тоо 6 (1.4 %)-аар буурч, нас баралтын тоо 4-өөр өссөн байна. Энэ оны 8 дугаар сард хүчтэй салхи, шуурганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол 1, үерийн аюулт үзэгдлийн тохиолдол 3, аянганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол 4, гол мөрөн, нуур усанд осолдсон золгүй тохиолдол 1, обьектын гал түймэр 6 гарсан байна.Эдгээр гамшиг осол гал түймрийн улмаас 1 иргэний амь нас эрсдэж, иргэдэд 32130.0 мянган төгрөгийн хохирол учирч, гал түймийн аюулаас 1788.0 мянган төгрөгийн эд хөрөнгийг авран хамгаалжээ. Энэ оны эхний 8 сард бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 216 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 8 (3.6%)-аар буурчээ. Гэмт хэргийн улмаас 78 хүн гэмтэж, 222 иргэн хохирсон байна.Аймгийн шүүхийн тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллээр, энэ оны 8 сард шүүхээр нийт 483 хэрэг шийдвэрлэжээ. Шүүхийн төрлөөр авч үзвэл эрүүгийн хэрэг 105, иргэний хэрэг 338, давж заалдах шатны шүүхээр 33, захиргааны 7 хэрэг тус тус шийдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Ажиллах хүчний судалгаанд ҮСХ-оос хяналт хийлээ

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 13. 09 цаг 31 минут
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийг Олон улсын жишиг аргачлалын дагуу өрхөд суурилсан "Ажиллах хүчний судалгаа"-г сар бүр аймгийн судалгааны баг мэдээллийг цуглуулж, үр дүнг ҮСХ-ны ажиллах хүчний албанд тооцон улирал, жилээр мэдээллийг гаргадаг. Тус албаны ажилтнууд Ажиллах хүчний судалгааны анхан шатны мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр болон судалгааны зохион байгуулалттай танилцаж, өрхөөс судалгааг авч буй явцад хяналт хийн, заавар, зөвлөмж өгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос Зохистой хөдөлмөрийг дэмжих ТХЗ-ын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн аргачлалыг тархаах семинарыг зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 12. 05 цаг 48 минут
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийг бий болгох зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн хэмжээ, бүтэц тэдгээрт гарч буй өөрчлөлтийг тодорхойлох,дүн шинжилгээ хийхэд ашигладаг тоо мэдээллийн багцыг бий болгох явдал юм.Хөдөлмөрийн статистикчдын олон улсын 19-р бага хурлаар "Ажил хөдөлмөр эрхлэлт болон хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт" олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичгийг баталж улс орнуудад мөрдөхийг зөвлөмж болгосон байна.
Дэлгэрэнгүй

"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГАА"-НЫ ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛАХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 12. 05 цаг 27 минут
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Үндэсний статистикийн хороо хамтран 2017-2018 онд жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааг улс орон даяар анх удаа зохион байгуулж судалгааны үр дүнг тархаах ажлыг орон даяар, үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд судалгааны үр дүнг бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгчдэд танилцуулах, ашиглах, цаашид хамтран ажиллах, бодлогын зөвлөмж боловсруулах зорилго бүхий сeминар, хэлэлцүүлэг Увс аймагт зохион байгуулагдлаа. Cудалгааны тархаалтын семнарт ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга А.Амарбал, статистикч Г.Урангоо, Т.Оюунсүрэн, Жендэрийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, НҮБ-ийн Хүн амын сангийн Зохицуулагч Б.Оюун, аймгийн статистикийн хэлтсийн албан хаагчид, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар, Боловсрол, соёлын газар, Эрүүл мэндийн газар, ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцож хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал дүгнэлтээ солилцож байна. “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” сэдэвт үндэсний хэмжээний судалгаа нь тоон болон чанарын гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд тоон судалгаанд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ба эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийллийн олон улсын судалгааны аргачлалыг, чанарын судалгаанд бусад орнуудын аргачлалын дагуу хийгдсэн юм.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн улсын байцаагчид сумдад ажиллав

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 10. 13 цаг 15 минут
Анхан шатны статистик мэдээ тайлангийн хяналт, төрийн байгууллагуудын салбарын статистикчдын хамтын ажиллагааг сайжруулах, мэдээ тайлангийн зөрүүгүй байдлыг хангах зорилгоор аймгийн статистикийн улсын байцаагчид бүх сумдад зөвлөн туслах ажлаар заавар зөвлөмжийг өгч ажилласан. 2019 оны 09-р сарын 02-наас 09-р сарын 08-ны хооронд Статистикийн хэлтсийн дарга П.Тунгалаг, аймгийн ХАОСТ-ын ажилтан Г.Дэлгэрдалай нар Зүүнхангай, Цагаанхайрхан, Өндөрхангай сумуудад аймгийн ЭМГ, БСУГ, Статистикийн хэлтсийн хамтарсан баг өмнө нь өгсөн заавар зөвлөмжийн хэрэгжилт болон тооллого судалгааны анхдагч мэдээлэлд хяналт тавин ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

7500

  Үхрийн мах, кг 7500
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2300
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2393
  ноолуур -