Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10 жилийн судалгааны танилцуулга бэлтгэж гаргалаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 10. 17 цаг 40 минут
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн засаг захиргааны нэгжийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны цар хэмжээг харуулдаг макро эдийн засгийн чухал үзүүлэлт юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь Үндэсний тооцооны систем (ҮТС)- ийн хүрээнд чухал байр эзэлдэг эдийн засгийн үр дүнг илэрхийлэх нэгдмэл үзүүлэлт бөгөөд Хүний аливаа зорилго чиглэлтэйгээр, тодорхой хэмжээний хөдөлмөр, хөрөнгө зарцуулсан үйл ажиллагааны үр дүнг эдийн засгийн ухаанд ДНБ зэрэг үр дүнгийн үзүүлэлтээр хэмждэг байна. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцдог. Нийт үйлдвэрлэлтээс завсрын хэрэглээг хасч нэмэгдэл өртгөөр тооцохыг үйлдвэрлэлийн; эцсийн хэрэглээ, хуримтлал, цэвэр экспортын нийлбэрээр тодорхойлохыг эцсийн ашиглалтын; хөдөлмөрийн хөлс, үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, үйлдвэрлэл болон импортын цэвэр татвар, үйл ажиллагааны цэвэр ашиг, холимог орлого зэрэг орлогын элементийн нийлбэрээр тооцохыг орлогын арга гэж нэрлэнэ. ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн аргын тооцоо нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар хийгддэг ба эдгээр эдийн засгийн салбарын үйл ажиллагаа нь ДНБ-д ямар хувь нэмэр оруулж байгааг харуулдаг. ДНБ-ий эцсийн ашиглалтыг эцсийн хэрэглээ (өрхийн аж ахуйн, өрхийн аж ахуйд үйлчилдэг арилжааны бус байгууллагын, төрийн байгууллагын хэрэглээ), хөрөнгийн нийт хуримтлал (үндсэн хөрөнгийн, материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн өөрчлөлт, үнэт зүйлс), экспорт, импортын үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн хүрээ, холбогдох дэд хэсгүүдэд хуваагддаг. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсоноор улс орны эдийн засгийн өсөлт, түүний бүтцийн байдалд дүн шинжилгээ хийхийн хамт ҮТС-ийн данс, тухайлбал, үйлдвэрлэлийн дансыг эдийн засгийн сектороор байгуулах мэдээллийг бий болгоно. Орлогын аргын тооцоо нь орлогын дансуудыг байгуулахад чиглэгдсэн байхад эцсийн ашиглалтын аргынх нь орлого ашиглалтын болон хөрөнгийн дансны мэдээллийг бүрдүүлнэ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь тодорхой нутаг дэвсгэр хил хязгаарын дотор нэг жилийн хугацаанд эдийн засаг болоод нйигмийн үйлчилгээний хүрээнд шинээр бүтээгдсэн нэмэгдэл өртгийн нийлбэр юм. Энэхүү судалгаандаа тус аймгийн улсын болон баруун бүсийн эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг сүүлийн 10 жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдэд үндэслэн харуулахыг зорилоо. Мөн зураг, хүснэгтийн нэрийг англиар оруулсан тул гадаадын хөрөнгө оруулагч, жуулчид манай аймгийн ДНБ-ний талаар сүүлийн 10 жилийн мэдээллийг хялбар авах боломжийг бүрдүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн алхалтын өдрөөр Увс аймагт

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 09. 10 цаг 52 минут
Аймгийн Биеийн тамир спортын газраас "Дэлхийн алхалтын өдөр"-өөр нийтийн алхалт зохион байгуулж, алхалтын ач тусын талаар мэдээлэл хийж чийрэгжүүлэлтийн хийн дасгалуудыг заалаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 8 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 13. 11 цаг 53 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 8 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 8 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 11. 16 цаг 26 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 8 сард 1403 эх амаржиж, 1410 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 286 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 31 (2.3%) - ээр, төрсөн хүүхэд 32 (2.3%)-аар нэмэгдэж, нас баралт 29 (9.2 %)-аар өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 17.4, нас баралт 3.5, цэвэр өсөлт 13.9 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.3, нас баралт 0.5 пунктээр буурч, цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр өсчээ.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 904 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 17.4 хувиар буюу 190 хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 457 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 50.6 хувийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө Бөхмөрөн суманд 4.9, Улаангом суманд 1.4, Зүүнхангай суманд 0.8 хувиар тасарч, бусад сумдад 0.2 – 12.8 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Энэ оны 8 дугаар сард 192 хүүхэд мэндэлж, өмнөх сараас төрөлтийн тоо 26 (11.9%) - аар буурсан байна.Энэ оны эхний 8 сард осол гэмтлийн улмаас 28 хүн нас барж, өвчлөгчдийн тоо 704 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс өвчлөгчдийн тоо 167 (31.1%) - аар өсч, нас баралтын тоо 4 (12.5%) - аар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн өврийн дэвтэр хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 09 сар 06. 17 цаг 33 минут
Статистикийн өврийн дэвтэрт Увс аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын сүүлийн 10 жилийн мэдээллийг багтаасан болно.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 7 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 12 цаг 58 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 7 сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны эхний 7 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 14. 12 цаг 42 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 7 сард 1214 эх амаржиж, 1218 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 256 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 30 (2.5%) - ээр, төрсөн хүүхэд 27 (2.2%)-аар нэмэгдэж, нас баралт 29 (10.2 %)-аар өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 15.1, нас баралт 3.2, цэвэр өсөлт 11.9 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.2, нас баралт 0.5 хувиар буурч, цэвэр өсөлт 0.3 пунктээр тус тус өсчээ.Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 940 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 22.0 хувиар буюу 265 хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 439 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 46.7 хувийг эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого оны эхний 7 сард 8.7 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 136.4 (1.6%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 24.4 төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 550.3 (2.2%) сая төгрөгөөр өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого эхний 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 136.4 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 91.7 (4.0%), ҮОМШӨ - ын даатгалын сангийн орлого 5.9 (1.3%) сая төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлөв.Энэ оны 7 дугаар сард 218 хүүхэд мэндэлж, өмнөх сараас төрөлтийн тоо 30 (15.6%) - аар өссөн байна.Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 7 сард 20 болж, өмнөх оны мөн үеэс 16 (44.5%) - аар, тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 25 болж, өмнөх оны мөн үеэс 15 (37.5%) - аар буурсан байна. 2017 оны 7 дугаар сард гол мөрөн, нуур усанд осолдсон золгүй тохиолдол 1, хүчтэй салхи шуурганы аюулт үзэгдэл 1, аврах ажиллагааны дуудлага 1, обьектын гал түймэр 13, мал амьтаны гоц халдварт өвчний тохиолдол 1, ой хээрийн түймэр 1 гарч шуурхай арга хэмжээ авсан байна. Энэ оны эхний 7 сардбүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 188 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.6 хувиар өссөн бол өмнөх 4 жилийн дунджаас 4 гэмт хэргээр буюу 2.1 хувиар буурсан байна. Гэмт хэргийн улмаас 7 хүн нас барж, 96 хүн гэмтэж,184 иргэн хохирсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Нийгэм эдийн засгийн 2017 оны эхний 6 сарын үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэн гаргалаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 16. 15 цаг 45 минут
Нийгэм эдийн засгийн 2017 оны эхний 6 сарын үзүүлэлтээр инфографик бэлтгэн гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 11-р сарын 15-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

5800

  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 2067
  Бензин, А-92 2247
  Дизелийн түлш 2473