Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2016 оны эхний 6 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 14. 14 цаг 00 минут
2016 оны эхний 6 сард 1014 эхээс 1020 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрсөн хүүхдийн тоо 26 – аар буюу 2.5 хувиар буурсан байна.Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 920 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 31.3 хувиар буюу 420 хүнээр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд 507 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 55.1 хувийг эзэлж байна. Оны эхний 6 сарын байдлаар бүртгүүлсэн, ажил идэвхитэй эрж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 10.2 хувиар буюу 105 ажилгүйчүүдээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 1.2 хувь нь буюу 11 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн амын ажил эрхлэлтийн төлөв байдлын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 26. 23 цаг 39 минут
Энэхүү танилцуулгад Увс аймгийн хөдөлмөрийн насны хүн ам, ажиллах хүчний нөөц, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, ажиллах хүчний оролцооны түвшин мөн ажиллагчдын ажил мэргэжлийн ангилал, боловсролын түвшинг эдийн засгийн салбарын ангиллаар, аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй иргэд, бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн хувь, ажил эрхлээгүй хүн ам, түүний шалтгаан, албан бус салбарт ажиллагчдын тоо зэрэг статистикийн үндсэн үзүүлэлтийг тайлбар, хүснэгт, графикаар харуулж өсөлт өөрчлөлтийг тооцон та бүхэнд танилцуулж байгааг хүлээн авна уу.
Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 23. 08 цаг 25 минут
Улсын их хурлын болон орон нутгийн сонгуульд ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгуулийн өдрөөр хийх ажлын талаархи сургалт зохион байгуулагдлаа.Сургалтыг УБСЕГ-ын ТЗУГ-н дарга Даваадорж, Тооллогын товчооны ажилтан Мөнхцэцэг, инженер Чойжилсүрэн нар ирж зохин байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Статистикийн эмхэтгэл 2015 хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 20. 18 цаг 13 минут
Увс аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийн 2015 оны эмхэтгэлийг өмнөх 4 жилийнхтэй харьцуулан тухайн жилд хийгдсэн томоохон тооллого,судалгааны үр дүн, шинээр нэмэгдсэн зарим үзүүллэтээр байжуулан Та бүхэнд толилуулж байна.Статистикийн эмхэтгэлийг хэрэглэгчэд ойлгомжтой, хүрээмжтэй болгох зорилгоор тухайн салбарын онцлох мэдээллийг бүлэг бүрийн өмнө тодотгож,нийгэм эдийн засгийн салбаруудын таних тэмдгүүдийг байршуулав.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2016 оны эхний 5 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 13. 13 цаг 16 минут
2016 оны эхний 5 сард 867 эхээс 873 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс төрсөн хүүхдийн тоо 10 – аар буюу 1.1 хувиар өссөн байна. Гэрийн төрөлт 6 гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 3 – аар бага байна. Хүн амын төрөлтийн тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 2.2 хувиар өссөн байна. Хүн амын нас баралт 204 гарч өнгөрсөн оны мөн үеэс 10.7 хувиар буурсан бөгөөд 1000 хүнд 2.7 ноогдох болсон нь ноднингийн мөн үеэс 0.28 промилээр өндөр байна.Нийт нас баралтын 18.6 хувийг эмнэлэгийн нас баралт эзэлж өнгөрсөн оны мөн үеэс 1,0 пунктээр өссөн байна. Хүн амын нас баралтын тоо өмнөх 4 жилийн дунджаас 9.5 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн үйлдвэр,үйлчилгээний салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 13. 13 цаг 08 минут
Танилцуулгын зорилго: - Увс аймагт анх аж үйлдвэрийн салбар үүссэнээс хойш өнөөг хүртлэх хөгжлийг тоон үзүүлэлтээр харуулах -Увс аймгийн хдулдаа, үйлчилгээний салбарын үзүүлэлт улс болон бусад аймгуудтай харьцуулахад ямар түвшинд байгаа, Увс аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжилд эдгээр салбар хэр зэрэг хувь нэмэр оруулж байгааг харуулах
Дэлгэрэнгүй

Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагын орон нутаг дахь ажилтнуудын сургалт зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 23. 14 цаг 25 минут
Улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагын орон нутаг дахь ажилтнуудын сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтын зорилго: Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх,шинээр батлагдан гарсан дүрэм,журмыг таниулах, сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой анхаарах асуудлуудын талаар улсын бүртгэл,статистикийн байгууллагын албан хаагчдыг нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хүн ам, өрхийн үндсэн үзүүлэлтийн төлөв байдлын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 17. 12 цаг 06 минут
Увс аймгийн хүн амын тоо, түүний өсөлт, нас хүйсний бүтцэд болон хүн ам зүйн үндсэн үзүүлэлтэд гарсан өөрчлөлтүүд, цаашдын чиг хандлага, хүн амын нийгмийн үзүүлэлтүүдийн чиг хандлагыг харуулсан мэдээлэл, санал дүгнэлтээр аймгийн удирдлагын болон бусад хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах зорилготой болно. Аймгийн хэмжээний хүн амын тооны өсөлт, нас,хүйсний бүтэц, түүний өөрчлөлт, хүйсийн харьцаа, хүн ам зүйн ачаалал, тархан суурьшилт болон хүн амын ердийн хөдөлгөөн, өрх, хүн амын нийгмийн зарим үзүүлэлтүүдийн судалгааг жилийн эцсийн мэдээ тайланг үндэслэн хийлээ. Статистикийн албан ёсны судалгаанд тулгуурлан холбогдох үзүүлэлтүүдийг тооцож, өмнөх онуудтай харьцуулан дүгнэх аргаар судалгааг хийлээ. Хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолт, тооцох аргачлалыг хавсаргалаа.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 3-р сарын 14-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1100
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 6000
  Ямааны ястай мах, кг   3500
  Элсэн чихэр, кг 2100
  Цагаан будаа, кг 2200
  Шингэн сүү, л 1866
  Бензин, А-80 1780
  Бензин, А-92 1960
  Дизелийн түлш 2210