Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 29. 08 цаг 10 минут
Увс аймгийн Малчдын зөвлөгөөний хөдөө аж ахуйн салбарын хэлэлцүүлэгт хэлтсийн дарга П.Тунгалаг панелистаар оролцож аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын статистик үзүүлэлтүүд болон Улсын хэмжээнд жил бүр хуулийн дагуу зохион байгуулагддаг Мал тооллогын үр дүн, ач холбогдлын талаарх танилцуулгыг хийлээ.ХАА-үзүүлэлтүүдээр инфографик бэлтгэн тархаалаа
Дэлгэрэнгүй

"Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 21. 08 цаг 33 минут
"НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА Аймгийн бүх шатны төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлах, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах, иргэдэд хууль тогтоомжтой холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, тэдний санал, зөвлөмжийг судалж, бодлого шийдвэрт тусгах зорилгоор аймгийн хэмжээний “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа. Нээлтэнд аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан оролцож - Монгол Улсын Засгийн Газраас болон аймгаас дэвшүүлсэн “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”, “Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажил үйлчилгээний талаар танилцуулаад цаашид “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмол байлгаж, энэ төвөөр дамжуулан төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай, чиргэдэлгүй хүргэх, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэддээ мэдээлж, тайлагнах, тэдний санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээг тасралтгүй явуулж ажиллана гэлээ. Тус хэлтсээс хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дахь мэдээллээ шалгахыг уриалж ажиллав.Мөн ААНБ-г улирлын мэдээгээ онлайнаар шивэх програмын заавар зөвлөгөө өгч аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын үзүүлэлтүүдээр иргэдэд үйлчилж. санал бодлыг нь сонсож ажилалаа.
Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст ядуурлын үзүүлэлт тодорхойлох туршилтын судалгаа эхэлж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 20. 11 цаг 13 минут
Олон хэмжээст ядуурлын үзүүлэлт тодорхойлох туршилтын судалгаа Увс аймагт зохион байгуулагдана.Судалгааны судлаач нарт сургалтыг ҮСХ-ны ӨНЭЗС-ны ахлах С.Болормаа зохион байгуулан явууллаа. 2018 онд Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд 19 сумын 528 өрхийг түүврийн аргаар сонгон дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч хамруулан аймгийн ядуурлын үзүүлэлтүүдийг хэрэглээ талаас тодохойлсон байдаг.Энэхүү туршилтын судалгаанд өмнө нь ӨНЭЗС-нд хамрагдсан 528 өрхөөс төлөөлүүлэн Улаангом сумын 2, 3,4,6,7,9,10,12-р багууд, Наранбулаг, Өндөрхангай, Тариалан, Тэс сумуудын 24 түүврийн анхан шатны нэгжийн 208 өрхөөс мэдээллийг судлаачид цуглуулан ажиллаж эхэллээ. Уг судалгааг зохион байгуулж явуулснаар үндэсний түвшинд Олон хэмжээст ядуурлын индексийг тооцох боломжтой үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох юм. Олон хэмжээст ядуурлын индексийн зорилго нь ядуурлыг бууруулах бодлогын үр нөлөөг олон талаас нь тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын бодлого боловсруулах суурь мэдээлэл бий болгоход чиглэгдэнэ. Туршилтын судалгаанд Улаанбаатар, Увс, Өвөрхангай, Дундговь, Дорнод аймгийн нийт 1132 өрх хамрагдана.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 9 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 15. 02 цаг 11 минут
Аймгийн хэмжээнд 4040.0 тонн үр тариа, үүнээс 3422.0 тонн улаан буудай, 1771.7 тонн төмс, 1983.0 тонн хүнсний ногоо, 120 тонн техникийн ургамал, 6666.0 тонн тэжээлийн ургамал, 33.8 мянган тонн байгалийн хадлан бэлтгэсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үр тариа 2201.5 тонн, байгалийн хадлан 4843.5 тонноор бага, тэжээлийн ургамал 833.0 тонн, төмс 57.1 тонн, хүнсний ногоо 160.6 тонноор их хураан авсан байна. Баруунтуруун сум 2289 тонн, Тариалан сум 1751.0 тонн үр тариа хураасан нь нь аймгийн нийт тариалсан үр тарианы 100.0 хувийг эзэлж байна. Улаангом сум 2417.6 тонн төмс, хүнсний ногоо тариалсан нь хүнсний ногоо, төмс тариалалтын 64.4 хувийг эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд төллөх насны нийт 1.4 сая хээлтэгч малын 1096.0 (77.4 %) мянга нь энэ оны эхний 9 сард төллөсөн байна. Эм хонины 84.0 хувь, эм ямааны 71.8 хувь, ингэний 40.0 хувь, үнээний 66.6 хувь, гүүний 63.6 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 93.3 хувь буюу 1023.5 мянган төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 54.2 (3.5 %) мянгаар өссөн байна. Том малын зүй бус хорогдол 2019 оны эхний 9 сард аймгийн хэмжээнд 124.1 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 23.2 (23.0%) мянгаар өслөө.Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл хонь 62.2 мянга, ямаа 55.8 мянга, үхэр 3.7 мянга, адуу 2.2 мянга, тэмээ 116-аар хорогдсон байна.Нийт хорогдсон малын 45.0 хувийг ямаа, 50.1 хувийг хонь эзэлж байна.Аймгийн хэмжээнд өвчнөөр хорогдсон мал 2019 оны эхний 9 сард 1.6 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 2.6 (61.9 %) мянгаар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 9 сарын инфографикан мэдээлэл бэлтгэн гаргалаа

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 14. 14 цаг 41 минут
Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 9 сард 15261.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3509.6 (29.9%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 39977.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4319.4 (12.1%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 9 сард 33.4 мянган хүнд 10199.7 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 701.6 (6.4%) сая төгрөгөөр буурсан байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 9 сард 1.7 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 39 (2.3%) хүнээр өсч, олгосон тэтгэвэр 236.5 (10.6%) сая төгрөгөөр өссөн байна. Энэ оны 9 сард цалинтай ээж хөтөлбөрт 4852 хүн хамрагдаж 1908.1 сая төгрөг,хүнс тэжээлийн тусламжинд 8963 хүн хамрагдаж, 1001.1 сая төгрөгийн тусламж авчээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны эхний 9 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 14. 04 цаг 18 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сард 1430 эх амаржиж, 1444 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 337 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 59 (4.3%) – өөр , төрсөн хүүхэд 62 (4.5%) – оор өсч, нас баралт 14 (3.9%)-өөр буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 17.3, нас баралт 4.1, цэвэр өсөлт 13.2 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 0.6 промилиор өсч, нас баралт 0.2 промилиор буурчээ. Аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн 9 сард ажил идэвхитэй хайж байгаа ажилгүй хүний тоо 714 болж, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 10 (1.4 %) хүнээр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 387 эмэгтэй ажил идэвхитэй эрж байгаа нь ажилгүйчүүдийн 54.2 хувийг эзэлж байна Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны эхний 9 сард 15261.8 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 3509.6 (29.9%) сая төгрөгөөр, сангийн зарлага 39977.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4319.4 (12.1%) сая төгрөгөөр тус тус өслөө.Нийгмийн халамжийн сангаас энэ оны эхний 9 сард 33.4 мянган хүнд 10199.7 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 701.6 (6.4%) сая төгрөгөөр буурсан байна. Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл эхний 9 сард 19, 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 27 гарч, 1000 амьд төрөлтөнд нялхсын эндэгдэл 13.2, 5 хүртэлх насны эндэгдэл 18.7 ноогдож байна.Энэ оны эхний 9 сард халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 389 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 110 (22.0 %) хүнээр буурч, өмнөх 3 жилийн мөн үеийн дунджаас 29.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

Увсчууд чацарганы баяраа тэмдэглэж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 11. 06 цаг 06 минут
Чацаргана бол хоёр гэрт ургамал юм. Өөрөөр хэлбэл, нэг модонд зөвхөн эм нахиа, нөгөөд зөвхөн эр нахиа байдаг байна. Чацарганы эр ургамал нь залуу үедээ эм ургамалтайгаа төстэй харагдана. Харин жимсээ өгөх үед нь тэднийг амархан ялгаж болно. Эм ургамлын нахиа арай нарийхан, уртавтар, голдуу хоёр хайрсаар хучигдсан байдаг бол эр ургамлынх нь арай том салаалсан булцуутай, дугуйвтар, хэд хэдэн хайрсаар хучигдсан булцуутай байна. Чацаргана нь олон төрлийн амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг шүүслэг жимсгэнэ юм. Сүүлийн үед анагаах ухааны салбарт чацарганыг олон талаас нь судлан хорт хавдрын эсрэг бэлдмэл гарган авахаар зорьж байгаа аж. Энэхүү жимс нь ердийн жимстэй харьцуулахад С витамины агууламжаараа хэд дахин илүү байдаг юм. Тухайлбал 100 грамм жимсэнд 100-300 мг С витамин агуулагддаг тул хүүхдийн биеийн дархлааг сайжруулна. Эрт үеэс дорнын анагаах ухаанд чацарганы тосыг хүний биеийн бодисын солилцоог дэмжих, цус алдалтыг зогсоох болон элэг, уушги, гэдэс дотрын өвчинд, жимсний шүүсийг чийг бамын өвчин, ханиад ядаргааны үед хэрэглэж иржээ.Орчин үеийн анагаах ухаанд чацарганы тосыг гадна, дотор шархлаа, түргэн аних боломжгүй гүн шарх, эмэгтэйчүүдийн савны амсрын улайлт, наранд түлэгдэх, хөлдөлтийн үед хэрэглэж байна. Мөн амны хөндий, хоолойн улайлт, гамритыг эмчлэх, нүдний өвчин, 3үpx судасны системийн хямралыг арилгах, гоо сайхны эмчилгээнд ашиглаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Иргэн Та мэдээллээ шалгана уу

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 11. 03 цаг 29 минут
ХАОС-ны 2020 оны тооллого хүн ам өрхийн мэдээллийн санд суурилагдан явагдах болно. Иймээс Иргэн та хүн амын өрхийн мэдээллийн сан дахь мэдээллээ httj://registration.nso.mn хаягаар орж шалгаж баталгаажуулна уу.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 11-р сарын 13-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1300

  Хонины мах, кг

7000

  Үхрийн мах, кг 7000
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2333
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2490
  ноолуур -