Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогод тоологдсон эсэхээ шалгах боломжтой боллоо.

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 19. 06 цаг 28 минут
Монгол Улсын нийт өрхийн 10 хувийг энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар сонгож, 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн 9:00 цагаас 15-ны өдрийн 22:00 цагийн хооронд сонгогдсон айл, өрх бүрээр бэлтгэгдсэн тоологч очиж, үлдсэн өрх, хүн амын мэдээллийг засаг захиргааны анхан шатны нэгжид хөтлөгддөг “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан” болон төрийн байгууллагуудын мэдээллийн сангуудыг уялдуулан тоолов. Тооллогын явц мэдээлэл боловсруулалтын шатад үргэлжилж байна. Тиймээс иргэд 1212.mn цахим хуудасны “Сонирхолтой статистик” буланд шинээр байршуулсан ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО-ын цэсээр дамжуулан тоологдсон эсэхээ шалгах боломжтой боллоо. Та Регистрийн дугаараа оруулаад тоологдсон эсэх ээ лавлана уу.
Дэлгэрэнгүй

ААНБ-ын анхааралд.Үйл ажиллагааны хураангуй болон дэлгэрэнгүй мэдээгээ гаргаж ирүүлнэ үү.

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 19. 04 цаг 02 минут
Өмчийн бүх хэлбэрийн, санхүүгийн тайлан тэнцэл гаргадаг аж ахуйн нэгж,байгууллага тогтоосон хугацаанд үнэн зөв нөхөж ирүүлнэ. Энэхүү тайлан нь хаягийн хэсэг, нийт орлого, борлуулалтын орлого эдийн засгийн ангиллаар, нийт зардал, материаллаг эргэлтийн хөрөнгийн нөөц, үйлчилгээний зардал,түүхий эд материалын зардал, ажиллагчдын тоо, цалин, хөрөнгийн нийт хуримтлал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл зэрэг бүлгүүдээс бүрдэнэ. ААНБ-ууд хугацаандаа тайлангаа ирүүлнэ үү.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 1 сарын танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 15. 14 цаг 00 минут
Энэ оны 1-р сарын 15-21 нд судлагдаж буй өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын ерөнхий индекс өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.5 хувь, өмнөх сарын түвшинд байна.Өмнөх сараас согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн үнэ 0.4, бусад бараа үйлчилгээний бүлгийн үнэ 1.1 хувиар өсч, хувцас, бөс бараа,гутлын бүлгийн үнэ 0.4 хувиар буурч бусад бүлгийн үнэ тогтвортой байсан байна.Аж үйлдвэрийн салбарын ажиллагсдын тоо 726 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.4 хувиар өсч, 1 ажиллагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж 2.3 сая төгрөг байна.Өнгөрсөн оны мөн үеэс боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт 61.7 хувиар, уул уурхайн олборлолт 67.6, дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэлт 16.4 хувиар өссөн байна.Энэ оны эхний 1 сард аж ахуйн нэгжүүд 37 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10 нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд өсөлт гарч үүнээс өмнөх оны мөн үед үйлдвэрлэгдэж байгаагүй 13 нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2020 оны эхний 1 сарын танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 02 сар 14. 08 цаг 10 минут
Монгол банкны мэдээгээр зээлийн өрийн үлдэгдэл 188.7 тэрбум төгрөгт хүрч, үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 2.4 тэрбум төгрөг болж ноднингийн мөн үеэс бүх зээлийн үлдэгдэл 8.8 (4.5 %) тэрбум төгрөгөөр буурч хугацаа хэтэрсэн зээл 54.0 (2.3 %) сая төгрөгөөр өссөн байна.7.3 тэрбум төгрөгийн найдваргүй зээл байгаа нь нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 3.9 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.5 (32.5 %) тэрбум төгрөгөөр буурсан байна. Нийт хадгаламжийн үлдэгдэл 125.1 тэрбум төгрөг болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 17.9 (16.7 %) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.Нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 80.8 хувь нь хугацаатай, 19.2 хувь нь хугацаагүй хадгаламж байна.Хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 77.1 мянгад хүрсэн байна. Оны эхний 1 сард импорт 2378.8 мянган америк долларт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 3792.3 (61.5 %) мянган америк доллараар буурсан байна. Гол нэрээс дурдвал цахилгаан 11993.7 мянган киловатт цаг, авто бензин 1376.2 тонн, дизель түлш 934.6 тонн, хивэг 733.8 тонн, овъёос 428.8 тонныг тус тус импортоор оруулсан байна.Оны эхний 1 сард бараа бүтээгдэхүүн экспортлоогүй байна.Энэ оны 1-р сарын 15-21 нд судлагдаж буй өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын ерөнхий индекс өнгөрсөн оны мөн үеэс 7.5 хувь, өмнөх сарын түвшинд байна.Өмнөх сараас согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн үнэ 0.4, бусад бараа үйлчилгээний бүлгийн үнэ 1.1 хувиар өсч, хувцас, бөс бараа,гутлын бүлгийн үнэ 0.4 хувиар буурч бусад бүлгийн үнэ тогтвортой байсан байна.Аж үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгжүүд оны эхний 1 сард оны үнээр 1.7 тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 31.6 хувиар , бүтээгдэхүүний борлуулалт 11.4 хувиар өссөн байна.Нийт үйлдвэрлэлтийн 59.8 хувийг дулаан түгээлт усан хангамж, 28.6 хувийг боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл, 11.6 хувийг уул уурхайн олборлолт эзэлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын ажиллагсдын тоо 726 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11.4 хувиар өсч, 1 ажиллагчийн хөдөлмөрийн бүтээмж 2.3 сая төгрөг байна.Өнгөрсөн оны мөн үеэс боловсруулах үйлдвэрийн үйлдвэрлэлт 61.7 хувиар, уул уурхайн олборлолт 67.6, дулаан, усан хангамжийн үйлдвэрлэлт 16.4 хувиар өссөн байна.Энэ оны эхний 1 сард аж ахуйн нэгжүүд 37 нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10 нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд өсөлт гарч үүнээс өмнөх оны мөн үед үйлдвэрлэгдэж байгаагүй 13 нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам орон сууцны тооллогын материалыг сумдаас хүлээн авч дууслаа

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 24. 12 цаг 48 минут
Хүн ам орон сууцны тооллогыг хугацаанд нь амжилттай зохион байгуулж дуусгалаа. Сумдын шалгагч нар аймгийн түр товчоонд материалаа шалгуулан хүлээлгэн өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам орон сууцны тооллогын хяналтын тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 18. 09 цаг 11 минут
Улсын хэмжээнд Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын хяналтын тооллогыг зохион байгуулах зааварчилгааг ҮСХ-ноос цахим хурлаар өглөө.2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ноос 19-ний өдрүүдэд уламжлалт аргаар тоологчид явж мэдээллийг цуглуулсан өрхүүдээс 224 өрхөд хяналтын тооллого явагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны танилцуулгыг хэрэглэгчдэд хүргэлээ

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 16. 14 цаг 31 минут
Аймгийн хэмжээнд 2019 онд 1892 эх амаржиж, 1920 хүүхэд төрж, мөн нас баралт 432 болж, өмнөх оны мөн үеэс амаржсан эх 4 (0.2%), төрсөн хүүхэд 2 (0.1%)-ээр, нас баралт 25 (5.5%) -аар тус тус буурчээ. 1000 хүнд ноогдох төрөлт 22.9, нас баралт 5.2 цэвэр өсөлт 16.5 болов. Өмнөх оны мөн үеэс 1000 хүнд ноогдох нас баралт 0.4, төрөлт 0.1 пунктээр тус тус буурч, цэвэр өсөлт 0.2 пунктээр өсчээ.Аймгийн хэмжээнд нялхсын эндэгдэл 26 гарсан ба өмнөх оны мөн үеэс 1 гаралтаар бага байна. 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 34 гарсан ба өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 гаралтаар бага байна.Нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ онд 21354.1 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 4935.6 (30.1%) сая төгрөгөөр өсч, сангийн зарлага 54893.3 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 12665.1 (30.0%) сая төгрөгөөр өсчээ. Нийгмийн халамжийн сангаас энэ онд 40.2 мянган хүнд 14611.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеэс олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 14.8 (0.1 %) сая төгрөгөөр , орон нутгийн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж авагчид 13311 (24.9%) хүнээр буурсан байна. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт энэ оны эхний 12 сард 1.7 мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 151 (8.1%) хүнээр буурч, олгосон тэтгэвэр 394.2 (12.7%) сая төгрөгөөр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2019 оны танилцуулга боловсруулагдан гарлаа

Нийтэлсэн: 2020 он 01 сар 16. 14 цаг 30 минут
Аймгийн хэмжээнд мал тооллогын дүнгээр 8.9 мянган малчин өрхийн 16.0 мянган малчид мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Малчин өрхийн тоо өнгөрсөн оноос 58 өрхөөр өсч, малчдын тоо 142 хүнээр буурсан байна. 2019 оны эцэст 3279.6 мянган толгой мал үүний дотор 25.6 мянган тэмээ, 130.6 мянган адуу, 195.7 мянган үхэр, 1604.8 мянган хонь, 1322.8 мянган ямаатай болж тэмээ 0.5 (1.9%) мянга, адуу 6.8 (5.6%) мянга, үхэр 12.8 (7.0%) мянга, хонь 36.8 (2.3%) мянга, ямаа 47.3 (3.7%) мянган толгойгоор таван төрөлдөө өсч, өнгөрсөн оноос нийт малын тоо 104.3 (3.3%) мянган толгойгоор нэмэгдсэн байна.14 сумын малын тоо өнгөрсөн оноос 0.7 – 34.7 (0.5 – 17.2 %) мянгаар өсч, Зүүнхангай, Малчин, Өндөрхангай, Сагил, Хяргас, Улаангом сумууд малаа 5 төрөл дээр өсгөсөн байна. Аймгийн нийт малын 8.8 хувийг эзэлж буй Тэс сум 287.9 мянган толгой малтайгаар хамгийн олон малтай, 2.4 хувийг эзэлдэг Баруунтуруун сум 78.1 мянган малтайгаар хамгийн цөөн малтай сумын тоонд орж байна. Мал тооллогын 2019 оны дүнгээр аймгийн хэмжээнд нийт малын тоогоор Тэс сум, тэмээгээр Завхан сум, адуу, үхэр, хониор Тэс сум, ямаагаар Өндөрхангай сум тус тус тэргүүлж байна. Мал тооллогын 2019 оны дүнгээр нийт сүрэгт ямаа, адуу, үхрийн эзлэх хувь 0.1 пунктээр өсч, хонины эзлэх хувь 0.5 пунктээр буурч, харин тэмээний эзлэх хувь өмнөх оны түвшинд байна. 1464.3 мянган хээлтэгч мал тоологдож, хээлтэгчийн тоо өнгөрсөн оноос 3.3 хувь буюу 47.3 мянгаар өссөн байна. Хээлтэгч малын тоо Завхан, Тариалан, Өлгий суманд 0.8 - 4.9 хувиар буурч, бусад сумдад 0.9 – 11.4 хувиар өсчээ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 3-р сарын 25 ны  байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1200

  Хонины мах, кг

8500

  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2000
  Бензин, А-80 1827
  Бензин, А-92 1907
  Дизелийн түлш 2423
  ноолуур -