Статистикийн улсын байцаагчдын хяналт үнэлгээний хамтарсан багийн ажил Увс аймагт амжилттай сайн зохион байгуулагдлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 09. 03 цаг 23 минут
ҮСХ-ны ДАМХ-ийн Б.Саранчимэг даргаар ахлуулсан БСШУСЯ, ЭМЯ-ны статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний баг Увс аймагт 2019.09.26-наас 2019.10.08 хүртэл хугацаанд Өлгий, Хяргас, Малчин, Улаангом, Өндөрхангай сумдад ажиллалаа. Аймгийн боловсрол, эрүүл мэнд, төрийн захиргааны салбарын нэгж байгууллагуудын төлөөлөл 33 байгууллагад тусгай удирдамж, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу статистик мэдээ, тайлангийн анхан шатны бүртгэл, хөтлөлт үнэн зөв, алдаагүй эсэх, цаг хугацаандаа бүрэн гүйцэд баталгаажсан байдал болон статистик мэдээ тайлан хариуцан гаргаж буй албан хаагчдын албан хэрэг хөтлөлт зэргийг шалгаж, үнэлэн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллалаа. Улсын хамтарсан багийн энэхүү хяналт нь анхан шатны нэгжид хүрч заавар зөвлөмж өгч, өргөн дэлгэр мэдлэг олгож, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулж, статистик тоо мэдээллийн үнэ цэнийг мэдрүүлсэн ач холбогдол бүхий чухал ажил боллоо. Статистик мэдээ тайлан нь аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ТҮҮХ бөгөөд тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг тоогоор илэрхийлж, үр дүнг тодорхой харуулж байдгаараа онцлог юм. Аймгийн статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан багийнхан, анхан шатны нэгжийн удирдлага болон салбарын статистикч нарт ажиллах урам зориг, эрч хүч нэмсэн Улсын хамтарсан багийнхны Увс аймаг дахь томилолт амжилттай өндөрлөлөө. Ажлын төгсгөлд Багийн ахлагч орон нутгийн телевизээр мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Боловсролын салбарын багш нарын үзүүлэлтүүд

Нийтэлсэн: 2019 он 10 сар 04. 13 цаг 24 минут
2018-2019 оны хичээлийн жилд Аймгийн Ерөнхий боловсролын 30 сургуульд 1028 багш ажиллаж нэг багшид 17 сурагч ноогдож байна.Нийт багш нарын 75.5 хувь нь эмэгтэй, 24.5 хувь эрэгтэй багш нар байна. Еөрнхий боловсролын сургуулиудад 142 нь магистр, 4 зөвлөх, 117 тэргүүлэх, 314 заах аргач багш нар ажиллаж байна.Багш нарын 47.4 хувь нь 30-39 насны, 21.8 хувь нь 30 хүртэлх, 22.2 хувь нь 40-49 насны, 8.6 хувь нь 50-аас дээш насны хүмүүс юм. Сургуулийн өмнөх боловсролд үндсэн 156, туслах 136 нийт 292 багш ажиллаж байгаагийн 285 нь эмэгтэй багш нар байна. Тэргүүлэх 19, заах аргач 45 багш байна.Нийт багш нарын 25 хувь нь 30 хүртэлх насны хүмүүс байна.
Дэлгэрэнгүй

Олон улсын ахмадын өдөр тохиож байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 30. 12 цаг 45 минут
Олон улсын ахмадын баярыг тэмдэглэх шийдвэрийг НҮБ-аас анх 1990 онд гаргасан бөгөөд Монгол Улс 1992 оноос тэмдэглэж ирсэн байна.Ахмад настны тухай хууль 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдаад хэрэгжиж байгаа бөгөөд хуулийн зорилт нь ахмад настны эрхийг хангах, амьжиргаа, хөгжил, оролцоог дэмжих, нийгмийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино. Увс аймагт 4722 ахмад настан аж төрөн сууж байгаагийн 40.8 хувь буюу 1926 нь эрэгтэй, 59.2 хувь буюу 2796 нь эмэгтэй настангууд байна.Алдар цолтой 24 ахмад халамжийн сангаас тусламж хүртэж, 2990 ахмад насны хишгээ хүртжээ.Ахмадууд маань залуу хойч үедээ АЛТАН СУРГАМЖАА айлдан аж төрөн сууж байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнгөрсөн оноос 21.8 хувиар өсчээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 30. 12 цаг 29 минут
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн тайлант хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцно. Бүс нутаг (бүс, аймаг, нийслэл)-ийн ДНБ-ий тооцоо нь бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн бүтэц, эдийн засгийн үр ашгийг илэрхийлэх боломжтой. Бүсийн түвшинд авч үзвэл, Баруун бүсийн ДНБ 1.8 их наяд төгрөгт хүрч, 2017 оноос 17.7 хувиар өсөж, нийт ДНБ-д 5.6 хувийг эзэлж байна. Увс аймгийн ДНБ 388.3 тэрбум төгрөгт хүрч 2017 оноос 21.8 хувиар өсч бүсийн ДНБ-д 21.3 хувийг эзэлж бүсдээ тэргүүлж байна.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос мэдээллийн технологийн хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 27. 14 цаг 27 минут
ҮСХ-оос аймаг, нийслэл, дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн албан хаагчдад зориулсан мэдээллийн технологийн сургалтыг энэ сарын 26, 27-нд зохион байгууллаа.Нийслэл, 21 аймаг, 9 дүүргийн статистикийн газар, хэлтсийн мэдээллийн технологи хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэдээллийн технологийн хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулахад уг сургалтын зорилго чиглэгдэж байлаа. Сургалтаар дотоод сүлжээний ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмж таниулах, мэдээллийн аюулгүй байдал, тооллого, түүвэр судалгаа, албан ёсны мэдээ тайлангийн программын тухай,ARCGIS програмыг статистикийн мэдээлэл тархаалтанд ашиглах,Meta data,big data ашиглах, Нийслэл, аймгийн статистикийн газар, хэлтсийн цахим хуудас болон статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн баяжуулалт, ашиглалтын талаар мэдлэг мэдээлэл өгч, дадлагажууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ,БСШУЯ,ЭМЯ-ны статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан баг Увс аймагт ажиллалаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 26. 14 цаг 49 минут
ҮСХ, БСШУЯ, ЭМЯ-ны статистикийн улсын байцаагчдын хамтарсан баг Өлгий, Хяргас, Малчин, Улаангом, Өндөрхангай сумдад ажиллаж байна. Хамтарсан баг нь Монгол улсын "Статистикийн тухай " ,"Зөрчлийн тухай" хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах,гарч болзошгүй эрсдэл зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,анхан шатнаас цуглуулж байгаа болон тооллого, судалгааны анхдагч мэдээллийн чанарт тавих нэгжийн дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байгаа юм.
Дэлгэрэнгүй

Сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад сургалт зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 18. 07 цаг 57 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос статистикийн мэдээллийн чанар шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн сангийн уялдааг хангаж, албан ёсны статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд аймаг сумдын удирдлагууд, статистик хариуцсан албан хаагчдад зориулсан статистикийн мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Сургалтад сумдын удирдлагууд, статистик хариуцсан албан хаагчид 40 гаруй төлөөлөл хамрагдан статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа, статистикийн мэдээг ААНБ-аас онлайнаар авах тухай, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ ашиглалт, статистикийн үйл ажиллагаанд ААНБ-ын гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж сертификат гардан авлаа.
Дэлгэрэнгүй

ҮСХ-оос төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 18. 07 цаг 41 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр захиргааны статистик мэдээллийн анхан шатыг боловсруулан гаргадаг төрийн байгууллагуудын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад “Мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг сайжруулах нь” сэдэвт орон нутгийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Нямсамбуу болон ҮСХ-ны тамгын газрын захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Ш.Оюунгэрэл нээж ҮСХ-ны ТГ-ын ЗХНХ-ийн ахлах референт И.Энхцэцэг , ДАМХ-ийн ахлах референт Д.Энхзаяа, МТГ-ын референт М.Биндэрьяа нар статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, статистикийн мэдээллийн сан, түүний хэрэглээ, статистикийн үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагын ажилтны гүйцэтгэх үүрэг зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавилаа. Энэхүү сургалт нь нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг тоогоор илэрхийлдэг статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд өнөөдрийн сургалтад төрийн байгууллагуудын 65 төрийн албан хаагч төлөөлөл болон оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2019 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1200
  Хонины мах, кг

7500

  Үхрийн мах, кг 7500
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2300
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 1500
  Бензин, А-80 1900
  Бензин, А-92 1980
  Дизелийн түлш 2393
  ноолуур -